A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Auksjonsliste for auksjon nr. 103.  Budfrist: 20. des. 2018

 

Med realisasjoner/rotelots og div. Mange lave utrop!.  

Auksjonen avsluttet 20. desember 2018.

Neste auksjon er planlagt til ultimo mars måned 2019.

                  

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden, og for ønsket nummer.

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

    Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. Info og vårt

    Auksjonsreglement/‑betingelser. (Er merket "Info").

 

Det er nå intet gebyr ved tilslag, kun 15 % provisjon på tilslags‑

summen, og gjeldende portosats.

 

Reduksjon til ca. 10 % over nest høyeste ved flere bud over utrop.

Kun ett bud over utrop: Objektet går for utropspris. Ved bud kun under utrop:

Går til høyeste. Bud kan sendes pr. e‑mail, brev, ev. pr. telefon.

 

Beløpet i hakeklammer [ ] er høyeste mottatte bud, er "tom" uten bud.

Bud merket .R er gitt med reservasjon (max tilslag, alternative bud etc.).

Vi fikk veldig mange like, høyeste bud denne gangen!

Det først mottatte får tilslaget.

Resultatliste for alle solgte objekter, med tilslagsbeløp, kan sees under ”Bilder”.

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., kun et fast ekspedisjons‑

tillegg på 14,50 kr. uansett vekt, antall objekter etc., og vi betaler portoen).

Klikk på "Salgsliste" (med siste gjeldende Liste nr. 81 pr. 9.12.2018).

Denne listen gjelder for bestillinger mottatt t.o.m. 31.12.2018.

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg.

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

             Minstebud er 10 kr. !

 

   Utrops‑                                

nr.:  pris:   Beskrivelse:                       Oppdatert med høyeste, mottatte bud:

====== ======  ======================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1     25      1. 4 skill. Våpen. Del av Riststempel. Tett‑/Snauklipt.        [62]

              Liten rift i kant oppe. (K)

   2    250      1. 4 skill. Våpen. Svakt Riststempel. (K)                      [410]

   3     25      2. Oscar I. 2 sk. gul. NB! Ca. 5 mm rift i overkant. (K)       [35]

   4    200      2. Oscar I. 2 sk. guloransje. Christiania 23.12.1862(?). (K)   [350]

   5    125      2. Oscar I. 2 sk. guloransje. Del av rundst. Litt svak         [200]

              avsmittet (?) tekst e.l. bakside. (K)

   6     80      3. Oscar I. 3 skill. grå. Sentr. ned til høyre. (K)            [90]

   7    150      3. Oscar I. 3 skill. grå. Sideveis stmp. 2.9.1862. (K)         []

   8     25      4. Oscar I. 4 skill. blå. Christiania(?) 1.4.1861 nær opp/     [35]

              ned. Kan være 4 b ?  (K)

   9     22      4. Oscar I. 4 skill. blå. Type?  (K)                           [35]

  10     10      4. Oscar I. 4 skill. blå. Type? Del av kraftig 3‑rings. (K)    [15]

  11     22      4. Oscar I. 4 skill. blå. Type? Del av rundstempel. (K)        [52]

  12     17      4. Oscar I. 4 skill. blå. Type? Sentrert ned. (K)              [30]

  13     90      4c. Oscar I. 4 skill. melkeblå. Del av rundstempel, ser ut     [115]

              som Høland, 1864.  (K)

  14    100      5. Oscar I. 8 skill. brunkarmin. Del (+ liten snei) av         [365]

              3‑rings 25 (Bergen).  (K)

  15     80      5. Oscar I. 8 skill. brunkarmin. Molde 13.5.1863. Tagg nede    [265]

              til venstre litt kort. (K)

  16     80      5. Oscar I. 8 skill. brunkarmin. Sideveis Throndhjem. (K)      [110]

  17    300      6. Våpen 1863. 2 sk. gul. Del+snei st. Levanger 12.4.1866 (K)  [340]

  18    350      6. Våpen 1863. 2 skill. gul, v1? Gul flekk øverst t.v. på K    [285]

              i skill. Drøbak 10.7.1867. (Kfr. forstørret nettbilde/b). (K)

  19    225      6. Våpen 1863. 2 skill. gul. Del av sideveis stmp. 1866 (K)    [185]

  20    400      7. Våpen 1863. 3 skill. grå. Noen tagger anelse "butte".       [505]

              Stempel Bergen + snei. (K)

  21     28      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? ‑‑gen 6.9.1866. (K)         [60]

  22     18      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? 1 tagg oppe litt kort. (K)  []

  23     25      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Del av Christianiast. (K)   [26]

  24     25      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Del av rundst. (K)          []

  25     22      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Del av svakt Bergenst. (K)  []

  26     20      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Del av svakt rundst. (K)    []

  27     10      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Del av utydelig rundst.     []

              Litt avsmittet tekst på baksiden. (K)

  28     25      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Litt sidevendt st.          [25]

              Drammen 1867. (K)

  29     18      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Sentrert opp t.v. (K)       []

  30     40      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Skal være variant med re‑   [32]

              tusj. flekk i "4", dog ikke bekreftet. Kfr. større nettbilde.(K)

  31     10      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Bergen 27.10.19865.          []

              NB! Kraftig horisotntal brett med skadet overflate.  (K)

  32    100      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Del av st. ‑‑sos.  (K)       []

  33    100     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Del av sideveis st. Thrond‑     [145]

              hjem(?). Litt/svak avsmittet tekst på baksiden. (K)

  34    150     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Svakt rundstempel. (K)          []

  35     40     11. Våpen 1867. 1 skill. 1 gråsvart. Del av svakt 1‑rings. (K)  [40]

  36     50     12. Våpen 1867. 2 skill. 2 brunlig oransje(?). St. ‑‑01.  (K)   []

  37     75     12. Våpen 1867. 2 skill. 2 gul (mot brunlig oransje?). Litt     []

              svakt rundst., men ser ut som 1868. (K)

  38     35     12. Våpen 1867. 2 skill. 2 gul. Sentrert helt til h. Ujevne     []

              tagger. St. ‑‑a Byp. 20.6.69. (K)

  39     75     12. Våpen 1867. 2 skill. 2 gul. Stmp. Ber‑‑ 18.11.1869. (K)     []

  40    125     13. Våpen 1867. 3 skill. 3 gråfiolett. Del og snei rundst. (K)  [140]

  41     20     14. Våpen 1867. 4 skill. 4 blå. Mulig 14y. Medflg. 1 skill.1    [26]

              gråsvart med horisontal brett. (K)

  42     10     14. Våpen 1867. 4 skill. 4 blå. Type ?.  (K)                    []

  43     10     14. Våpen 1867. 4 skill. 4 blå. Type?. Del av kraftig st. (K)   []

  44     10     14. Våpen 1867. 4 skill. 4 blå. Type?. Del av st. ‑‑anger (K)   []

  45     15     14. Våpen 1867. 4 skill. 4 blå. Type?. Sideveis Aalesund? (K)   [18]

  46     50     15. Våpen 1867. 8 skill. 8 karminrosa. Del av Bergen‑stempel.   []

              Svake stempelspor‑/flekker i øvre, hvite marg. (K)

  47     80     15. Våpen 1867. 8 skill. 8 rød. Type?. Del av 1‑rings st. (K)   [80]

  48     80     15. Våpen 1867. 8 skill. 8 rød. Type?. Porsgrund opp/ned. (K)   []

  49     20     16. Posthorn 1 skill. grønn. Type? Stmpl. 1891. Medfølger       []

              annet merke i dårlig stand. (K)

  50     20     16. Posthorn 1 skill. grønn. Type? Stmpl. 1900? (K)             []

  51     75     17. Posthorn 2 skill. Blek/matt blå. Type? 1 kort tg. oppe.(K)  []

  52     75     17. Posthorn 2 skill. blå. Type? Stempelsnei. (K)               []

  53     50     17. Posthorn 2 skill. Mettet blå. Type? Ujevne tg. v.side. (K)  []

  54     10     18. Posthorn 3 skill. brunlig karmin, Type? Mulig horisontal    []

              brett og tynn flekk. (K)

  55     15     18. Posthorn 3 skill. rød. Type? Del/snei 2 stempler. (K)       []

  56     20     18. Posthorn 3 skill. rød. Type? Snei rundst. 1875. (K)         [16]

  57     45     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Kan være 19 Id ?. Del av noe     []

              kraftige pakkestempler.  (K)

  58     75     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Kan være 19 II?. Del av run‑     [86]

              stempel ‑‑shald 25(?).8.75. Litt ujevne tagger. (K)

  59     40     20. Posthorn 6 skill. brun. Del av 2 stmpl. Sentrert ned. (K)   [32]

  60     60     20. Posthorn 6 skill. brun. Del av Christianiast. sidev. (K)    []

  61     55     20. Posthorn 6 skill. brun. Del av litt utydelig stmp.          []

              Litt svak avsmitting bakside. (K)

  62     45     20. Posthorn 6 skill. brun. Del av litt utydelig stmp.  (K)     []

  63     50     20. Posthorn 6 skill. brun. Del av Tönsbergst. sidev. (K)       [152]

  64     50     21. Posthorn 7 skill. brun. Moss 30.11.1874 sideveis.           [145]

              1 kort tagg oppe. (K)

  65     15     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av st. ‑‑de meer. (K)         []

  66     50     23. Skrav. Posth. 3ø guloransje. Del av Schw.st. ‑‑iania        [60.R]

              26 II 82.  (K)

  67     40     24. Skrav. Posth. 5ø blå. 2 merker med farveforskjell. Ikke     [45]

              typebestemt. 1 merke med dårlig hjørnetagg ned til h. (K)

  68    100     24. Skrav. Posth. 5ø blå. 7 merker, typer? Div. farvenyanser.   [175]

              2 merker (forskj. farver) uten . etter frim. Vannmerker? (K)

  69     30     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del av rundst. (K)                 [50]

  70    200     28. Skrav. Posth. 25ø matt fiolett. Del av stempel              [305]

              Frederikshald 6.1.1879. (K)

  71    300     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. 2 merker med farveforskjell,       [360]

              antatt å være 29a sjøgrønn og 29b blågrønn. (K)

  72     30     30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Stempel ‑oss 3 I 86. (K)         []

  73     15     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Del av svakt rundstempel. (K)        []

  74     15     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Del + snei av rundst. (K)            []

  75     60     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del + snei rundstempel. (K)         [60]

  76     50     34. Oscar II. 2,00 kr. rød. Del av st. 29 IX 04. (K)            [85]

  77     25     41. Posth. Stereot. 3ø gul. Snei rundst. (K)                    []

  78     10     42 og 43. Posth. Stereot. 5ø grønn og 10ø rød. (K)              [11]

  79    700     44. Posth. Stereot. 12ø matt olivengrønn. Del av rund‑          [858]

              stempel (D)rammen 28 VI 84. (K)

  80     55     47. Posth. Stereot. 25ø matt fiolett. Del av 2 rundst. (K)      []

  81     10     48 I og II. Provis. 2/12 ø. Brun og oransjebrun. (K)            [45]

  82     20     55. 20 mm Posth. 25ø blek lilla. Pakkestempler.  (K)            [25.R]

  83     45     56 A. Centraltrykk. Fintg. 3ø gul. Kristiania‑stempel. (K)      []

  84     10     57. Centraltrykk. Fintg. 10ø rosa. Drammen 25 II 95. (K)        [15.R]

  85     20     58 A. Centraltrykk. Fintg. 20ø blå. Utydelig rundst. (K)        [25.R]

  86     10     61 X type 1 og 62. Centraltr. Grovtg. 5ø grønn og 10ø rosa (K)  [21.R]

  87     80     64 X. Centraltr. Grovtg. 50ø karm.brun. Bra tagging. Del        [100]

              av Schw.st. ‑‑und 23 XII 97. (K)

  88     40     65. Knudsen Grovtg. 1ø brungrå. Snei rundst. (K)                [33]

  89     20     66. Knudsen Grovtg. 3ø gul. Del av st.‑‑reexp. Medflg. NK 68    []

              10ø Kn.Grovtg. ujevne tg. o.t.v. Med svakt st. Sjølisand. (K)

  90     75     71. Knudsen Grovtg. 35ø blågrønn. Medfølger 67/5ø grønn, 69/    []

              20ø blå og litt dårlig 70/25ø matt fiolett. Alle på nettb. (K)

  91     70     72. Knudsen Grovtg. 50ø karm.brun. Bra tagging. Del av          [80]

              Schw.st. ‑‑rvik 13 IV 01. (K)

  92     40     85. Kroneprovis. Kr. 1,00/2 skill 2. Type? Del av rundst. (K)   [105]

  93     18     88. Provis. 30ø/7 skill. Del av svakt Pakkestempel. (K)         []

  94     15     88. Provis. 30ø/7 skill. Pakkestempel. (K)                      []

  95     10     92b. Provis. 15ø/4 skill. blekfiolett. Del av nær opp/ned       []

              stmp. Arendal (?) 19 V 08.  (K)

  96     12     92b. Provis. 15ø/4 skill. blekfiolett. St. Vestbanernes...(K)   []

  97     20     95. Haakon "Store perler". 2 kr. rød. Litt svakt og skakt       []

              rundstempel Flekkefjord 8 VIII 11.  (K)

  98     12     95. Haakon "Store perler". 2 kr. rød. Pakkestempel.  (K)        []

  99     30    100 B. Posthorn 10ø rød, utagget h. side. På brev (+ 10ø grønn   []

              Løve), bundet m/maskinst. Oslo 3 XI 35. Konv. på nettbilde. (K)

 100     15    110‑13. Haakon kronemerker, hovednr. 1 stk. 1,50 2 og 5 kr.      [15]

              6 stk. 1 kr. Kan være farvenyanser? Alt på nettbilde. (K)

 101     18    110‑13. Haakon kroneverdier, hovednumre. Alle rundstempl. (K)    [125]

 102     20    114‑16. Grunnlovsjub. 5ø snei rundst. 10ø litt uskarp Undset.    [16]

              20ø svakt Fredriksværn. Alle på nettbilde. (K)

 103     12    132. Polmerke. 5ø lilla. Snei rundstempel. (K)                   [15]

 104     18    134. Polmerke. 15ø blå. Del av maskinst. (K)                     [25]

 105     25    135. Polmerke. 20ø rødfiolett. Snei rundst., flisetg. (K)        []

 106     15    137. Svalbard 10ø grønn. (K)                                     []

 107     25    137. Svalbard 10ø grønn. Snei rundst. (K)                        []

 108     12    138. Svalbard 15ø blå. Sentrert litt til venstre. (K)            []

 109     10    138. Svalbard 15ø blå. Sentrert til høyre. (K)                   []

 110     15    140. Svalbard 45ø blå. Litt ujevne tagger. (K)                   []

 111     35    141‑54. Løve 1926, hovednumre. Flere bra stmpl. Alle nettb. (K)  []

 112     10    141‑54. Løve 1926. 14 stk., hovednumre. Alle på nettbilde. (W)   []

 113     10    145 Bh. Løve 1926. 20ø rød. Utagget til høyre. (K)               []

 114     25    155 I og II. Luftpost, svak og tydelig rammelinje. (K)           [26]

 115     25    156‑58. Løveprovisorier. Alle del av/snei rundst. (K)            []

 116     10    157. Løveprovis. 30/45ø blå. 2 merker, 1 med litt forskjøvet     []

              overtrykk (opp). (K)

 117     15    170. Portoprovis. 100ø gul. Del av Hammer‑‑‑ 1930. (K)           [30]

 118     10    170. Portoprovis. 100ø gul. Del av kraftig, sidevendt stempel    []

              Kristiansand S, 4 I 30. (K)

 119     12    171. Portoprovis. 200ø blåfiolett. Hammer‑‑‑ 1930. (K)           []

 120     12    176. Provis. 14øre14/2 skill.2. Snei rundst. (K)                 []

 121     10    177‑80. Olav den Hellige. Alle med del rundst., nettbilde (K)    []

 122     85    181‑82. Nordkapp 1930. 15ø brun og 20ø rød. Begge med snei       [85]

              rundstempel i ett hjørne. (Begge på nettbilde). (K)

 123    185    183. Nordkapp 1930. 30ø blå. Snei rundst. i ett hjørne. (K)      []

 124     15    184. Radium 20+10ø rød. Del av Tønsbergst. + ørliten snei. (K)   [15]

 125     20    189‑92. Holberg. Alle på nettbilde.  (K)                         []

 126     10    193. Nansen 1935. 10ø grønn. Snei av Oslo‑stempel 1937. (K)      []

 127     30    194. Nansen 1935. 15ø brun. Snei av rundstempel. (K)             []

 128     30    196. Nansen 1935. 30ø blå. Snei rundstempel.  (K)                []

 129     10    197‑212. Posthorn/Løve/Luftp. Hengslet på albumarkdel. Varier.   []

              stempling. NB! Ikke kontrollert for vannmerke! Nettbilde. (W)

 130     75    213‑16. Haakon 1‑1,50‑2‑5 kr. 1 kr. m/Vettakollen 22 VII 38,     [85]

              øvrige del av rundst. Alle på nettbilde. (K)

 131     15    223. Nordkapp 1938. 20+25ø rød. Snei rundst. (K)                 []

 132     60    224. Nordkapp 1938. 30+25ø blå. Snei rundst. (K)                 [70]

 133     20    229‑32. Løve Kronmerker. 1‑1,50‑2‑5 kr. Alle rundstemplet. (K)   []

 134     15    233‑36. Nansen 1940. 20ø med 1 svak tagg. 15ø med svak brun‑     []

              aktig flekk øvre h.hj. Alle med del av rundst., nettbilde. (K)

 135     10    244. Løve u/vm. 14ø oransje. St. Bergen 1944.  (K)               [55]

 136     30    255‑58. Redn.selsk. 1941. Alle del av rundst., nettbilde.  (W)   []

 137     10    262. V‑merke m/vm. 2ø brun. Streker fra maskinstempel.  (K)      []

 138     10    264, 268b, 270, 273. V‑merker m/vm. 5 og 15ø snei rundst.,       []

              35 og 60ø del av rundst. 1940‑tall. Alle på nettbilde.  (W)

 139     20    265. V‑merke m/vm. 7ø grønn. Del av Schw.stempel Blakstad        []

              Stasjon 1943. (K)

 140     35    267. V‑merke m/vm. 14ø orange. Del + snei stempel 1941. (K)      [37]

 141     10    269. V‑merke m/vm. 30ø blå. Snei av rundstempel. (K)             []

 142     20    271. V‑merke m/vm. 40ø grå. Svakt rundstempel. (K)               []

 143     10    275. V‑merke u/vm. 2ø brun, horisontalt par. Del svakt st.       []

              Oslo 14.11.41. (K)

 144     15    275. V‑merke u/vm. 2ø brun. Del av stmp. Ullevål 10.11.1941 (K)  []

 145     35    289‑91. V‑merker. 1‑1,50‑2 kr. Varier. rundstempel. (K)          [60]

 146     20    293. Hvit V. Deler av svakt maskinstempel. (K)                   [25]

 147     10    294‑99. Sturlason. Alle del av rundstmp. (Alle på nettb.) (W)    []

 148     50    300. Quisling. 20+30ø. Snei rundstempel.  (K)                    [50]

 149     50    301. Quisling 1‑2‑1942. 20+30ø. Snei rundstempel.  (K)           [50]

 150     15    302‑05. Nordraak. Alle del av rundstmp. (Alle på nettb.) (W)     []

 151     15    306. Quisling, Rikstinget 1942. 20+30ø. Snei Oslostempel.  (K)   [20]

 152     15    306. Quisling, Rikstinget 1942. 20+30ø. Snei rundstempel.  (K)   [25]

 153     10    312. Nordkapp 1943. 20+25ø rød. Snei av (fiolett?) rundst. (K)   []

 154     10    313. Nordkapp 1943. 30+25ø blå. Snei rundst. (K)                 [15]

 155     25    318. Frontkjeper 20+30ø. Oslostempel 1943.  (K)                  []

 156     10    319‑21. Landshjelp 1943. Alle med del/snei rundstmp. i hjørne    []

 157     15    326‑29. Landshjelp 1944. Alle m/snei rundst. 15ø m/1945? (K)     [30]

 158     10    359‑69. Postjub. 1947. 11 forskjell. Alle m/del av rundstmp.     []

 159     20    386‑87. Polio 1950. 25 og 45ø. Begge med del av rundst. (K)      []

 160     10    393‑403, 410, 431‑38. Alle Haakon br.mrk. hovednr. Del av r.st.  []

 161     25    407‑09. OL‑merker 1952. Alle del av rundst. (W)                  [30]

 162     22    415. Nordkapp 1953. 20+10ø grønn. Snei rundstempel.  (K)         []

 163     25    416. Nordkapp 1953. 30+15ø rød. Snei rundstempel.  (K)           []

 164     40    417. Nordkapp 1953. 55+25ø blå. Snei rundstempel.  (K)           [50]

 165     50    428‑30. Norwex. Alle med del av rundstempel, nettbilde. (W)      [50]

 166     40    445‑47. Nordkapp 1957. 25, 35 og 65ø. 35ø del av stempel         [50]

              "‑‑heim‑Kirkenes" motivst., 25 og 65ø del av rundst. (K)

 167     15    474‑78 og 481‑82. Kloster/Norges Vel/Landbr.høyskole/Viden‑      [55]

              skabsselsk. Alle er rundstemplet, nettbilde. (W)

 168     30    479‑80. Blomster 1960. 45ø med del av stempel Lierbyen           [40]

              4.4.61. 90ø snei rundstempel. Begge på nettbilde. (W)

 169     35    484. Flyktning 1960. 90+25ø. Medfølger 483/45ø med et par        [35]

              svake tagger. Begge m/del av rundstempel, på nettbilde. (W)

 170     20    485‑89. Skibsmotiver 1960. Alle del av rundst., alle nettb. (K)  []

 171     10    492‑95. NIF 100 år. Alle 4 med snei/del av rundstempel. (W)      []

 172     10    513‑29. 18 forskjell. (m/519 C). Alle helt/del av rundstemp.     [55]

 173     15    571‑98. 28 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.     [35]

 174     12    624‑52. 29 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.     [35]

 175     15    653‑85. 33 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.     [35]

 176     15    695‑96. Interjunex 80 + 1,20. Del av FDC‑stmp. på begge. (W)     []

 177     10    733‑59. 27 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.     [35]

 178     15    823‑30. Norwex. 8 forskj. som 4 parkomb. Del av Norwexst. (W)    [40]

 179     10   BL   1. Posthornblokk 1972. Sentr. r.st. Oslo/Tåsen 6.5.72        []

 180     15   BL   1. Posthornfrim. Sentr. rundst. Oslo 9.6(?).72. (W)          []

 181     15   BL   2. Polarflyvning. Sentr. Norwex‑stempel 5.10.79. (W)         []

 182     10   T   5. Tjeneste 30ø grå. Anelse flisetagget. (K)                  []

 183     10   T  11. Off.sak Offset. 7ø gul. Del av mask.st. m/tekst. (K)       []

 184     15   T  57. Solkors 60ø. Noen korte tagger nede. Del av rundst. (K)    []

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

 185     12    208. Løve med vm. 35ø fiol. 100‑Bunt. Nær alle rundstemplet?     [10]

 186     10    354. Løve 25ø oransjerød. Antatt ca. 230 merker i liten konv.    []

 187     12    355. Løve 30ø grå. Ca. 200 merker. Aller fleste med rundst.?     []

 188     10    356. Løve 40ø dyp blå. Konvolutt med antatt ca. 125 merker       []

 189     20    362. Postjub. 1947, 25ø. Ca. 250 merker. Ingen maskinst.?        []

 190     10    373. Skogselskap 1948, 80ø. Ca. 75 merker. Ingen maskinst.?      []

 

NORGE AUTOMATMERKER ETC.                

 191     10   ATM 1.5. 1,25/farve? Rundst. Tromsø 1.12.80, nøytr. konv. (W)     []

 

NORGE KILOVARE/KLIPP                    

 192     10   Ca. 90 gram brevklipp, antatt ves. 1970‑80 tallet.                []

 

NORGE PERFINS                           

 193     10   Perfin "CB & K" på 10 og 20ø Posthorn, antatt 77 II og 79. (K)    [50]

 194     10   Perfin "NO 92" på NK 1119 Stålstikk 2,70. Del av st. ‑98.  (K)    [30]

 

NORGE VARIANTER ETC.                    

 195     10    469 v1. Olav 1 kr. grønn. Flekk i pannen samt strek i v. marg.   [40]

              Medflg. 469 1 kr. m/flekk i pannen, men uten strek i marg. (K)

 196     10    917 v1 ** Olav regent i 25 år. Flekk mellom N og G i konge.      [30]

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 197     35     49, 50, 54. 20 mm Posth. 1ø, 2ø og 20ø. Ikke typebestemt. (K)   []

 198     25     52. 20 mm Posth. 5ø grønn. 4 merker, ikke typebestemt. (K)      []

 199     20     53. 20 mm Posth. 10ø rød. 5 merker, ikke typebestemt. (K)       []

 200     10    453‑73. Olav øre/kronemerker 1958‑62. Alle del av rundst.        []

 201     35    5 stk. Stolpe Posthorn. 2 stk. 1 og 3ø, 1 stk. 2ø. Typer? (K)    []

 202     50    6 stk. Stolpe Posthorn. 4 stk. 5ø (grønne/blå), 2 stk. 20ø       []

              blå. Ikke typebestemt. (K)

 203     10    9 stk. 4‑blokker: NK 617, 807, 877‑78, 904, 942‑43, 996, 1035,   [10]

              1455, 1802 (+ medf. dårlig 427). Var. rundst. Alle på nettb. (K)

 204     10   10 stk. 4‑blokker: NK 513, 515, 604, 618, 875‑76, 1035,           [15]

              1163‑64, 1167, 1322, 1338 (+ 240 m/brett i perf.). Varier‑

              ende rundstempling. Alle på nettbilde. (K)

 205     10   11 stk. 4‑blokker: NK 513, 618, 856, 881, 890, 925, 996, 1035,    [30]

              1127, 1334, 1336. Varierende rundst. Alle på nettbilde. (K)

 206     40   14 stk. Stolpe Posthorn, 10ø rød. Er ikke typebestemt.            [40]

              (1 merke er på klipp). Alle på nettbilde. (K)

 207     10   20 forskj. Haakon bruksmerker. NK 393‑403, 410 og 431‑38, er      []

              samtlige hovednumre. Alle med del av rundstempel. Nettbilde. (W)

 208     40   27 stk. Posthorn uregelm. vinger. Ikke typebestemt. 1‑flere av    [32]

              1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 60ø. Noen m/litt minus? Alt nettb. (K)

 209     20   4 stk. Personlig frim.: R.B.K., MFK, NM Idrett 2012, 80ø Inter‑   []

              junex 72 (m/1 ødel. hj.tagg). Alle på klipp m/sidest., nettb.(W)

 210     30   Lot  8 stk. Tjeneste. 1 stk. T 1‑4, 7‑8. 2 stk. T 6 (40ø) med     []

              litt farvenyanse? Alle på nettbilde. (K)

 211     35   Lot  9 stk. Portomerker: P 1, 5Y, 11, 14, 15, 18. Ikke type‑      []

              bestemt: 4, 10 og 20ø. Alle på nettbilde. (W)

 212     85   Lot 11 stk. Posthorn Knudsen fintagget, alle m/liggende vannm.:   [68]

              73‑74, 76, 77I, 78‑84. Med del/rundst. Alle på nettbilde. (K)

 213     35   Lot 12 stk. V‑merker. Skal være uten vannm.: 274‑79, 282‑286,     []

              288. Varier. del av rundst. Fleste bra, alle på nettbilde. (W)

 214     30   Lot 18 stk. Off.sak. I serien T 9‑28. Ikke sjekket for Offset/    []

              Boktrykk. Alle på nettbilde. (K)

 215     30   Lot 21 stemplet med litt/noe minus. Fra 3 skill. Posthorn til     [50]

              65ø Märtha (442). Flere "Stolpe". Stmp.: Øierhavn og Saude i

              Thelemarken (begge gr. 8). Alle på nettbilde. (K)

 216     15   Lot 23 stk. Off.sak. I serien fra T 40. Ikke sjekket for med/     [50]

              uten vannmerke. Varierende stempling. Alle på nettbilde. (K)

 217     25   Lot Posthorn regelmessige vinger: Hovednr. NK 96‑109, 117‑25.     [20]

              Alle del av/rundstempel. Alle gjengitt på nettbilde. (K)

 218     30   Lot. 213‑16, 225‑32. Haakon/Maud/Løve kr.‑verdier. Hengslet på    []

              alb.arkdeler. Varierende stempling. Alle på nettbilde. (W)

 

NORGE STEMPLER                          

 219     10     25 Iy. Skrav. Posth. 10ø rød. Enrings Strandebarm 1878. (K)     [10]

 220     30     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Sentrert med/til høyre. Litt       [24]

              skakt stempel Kragerö 13.10.1883. (K)

 221     50     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Holmestrand 8.12.1881. (K)          [120]

 222     40     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Utydelig dato på (G)raven. (K)      [32]

 223     15     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Ujevne tg. Porsgrund 23 IV 95. (K)   []

 224     50     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Kristiania 23 I 02. (K)              [125]

 225     40     40. Posth. Elektrot. 20ø blå. Christiania 8E 26 III 85. (K)     [32]

 226     10     43. Posth. Stereot. 10ø rød. Litt svakt Namsos 10 VII 85. (K)   [10]

 227    125     46. Posth. Stereot. 20ø blå. Sideveis Hølandet 5.3.1887. (K)    []

 228     75     47. Posth. Stereot. 25ø matt fiolett. Del av stempel            [90]

              Frederiksstad 8 XII 86.  (K)

 229     40     51. 20 mm Posth. 3ø gul. Type? Frederiksstad 8 X 90. Anelse     [125]

              ujevne tagger høyre side. (K)

 230     10     53. 20 mm Posth. 10ø rød. Type? Sortevikholm 12 II 90,          [12]

              (grad 7). 2 tynne flekker. (K)

 231     50     55. 20 mm Posth. 25ø blek lilla. Tvedestrand 10 VII 95.  (K)    []

 232     35     55. 20 mm Posth. blek lilla. Kongsvinger 23 III 96.  (K)        []

 233     50     75 X. Knudsen Fintg. Posth. 3ø gul. Kristiania Brevpost         [202]

              17 X 02, tydelig, fin plassering, nær rettvendt. (K)

 234     15     77 II. Knudsen Fintg. Posth. 10ø karmin. Kongsvinger            []

              17 IX 08. På klipp. (K)

 235     10    115. Grunnlovsjub. 10ø rød. Skøien 22 IX 14. Noen korte          [125]

              tagger nedre venstre hjørne. (K)

 236     40    174. Abel 20ø rød. Schw.st. Flisa 26 XI 29. (K)                  [125]

 237     10    361. Postjub. 1947. 15ø brun. Kvammen i Sunnfjord 22 VI 48.      [125]

              Anelse ujevne tagger høyre side. (K)

 238     10    362. Postjub. 1947. 25ø oransje. Foldvik 17.12.47.  (K)          [12]

 239     15    362. Postjub. 1947. 25ø. Nordfold 10.12.47.  (K)                 [15]

 240     15    362. Postjub. 1947. 25ø. Schw.st. Mostadmarka 28 VII 47. (K)     [50]

 241     30    414. Kreft 1953, 30+10ø rød/gul. Bergen 7.11.55. (K)             []

 242     10    439. Konge i 50 år. 30ø rød. Oslo/Br 30.11.55. (K)               [125]

 243     10    460. Olav 45ø rød. Schw.st. Rygi 17 X 59. (K)                    [25]

 244     20    461. Olav 50ø olivgul. Årdalstangen 25.8.61. (K)                 []

 245     10    737. Geologer. 1,00. Nesttun/5050 21.2.75. (K)                   [35]

 246     30    739. UPU 1,00. Schw.st. Skrukli 22 XII 75. (K)                   [50]

 247     10    841. Maleri 1,25. Ålesund/3, 18.5.93. (K)                        []

 248     15    849. Statfjord 10,00. Ålesund/3, 18.5.93. (K)                    []

 249     20   1158. Lillehammer '94. 4,20 flagg. Nesttun postkontor/5853        []

              Bergen 27.11.09.  (K)

 250     25   1268. Posten 350 år, båt 3,50. Nesttun postkontor/5853 Bergen     [35]

              27.11.09.  (K)

 251     10   1594. Jul 2005. A. Sandnes A/4300, 22.1.09. Klipp m/sidest. (K)   []

 252     12   1603. Anledning/forlovelse. A. Bø i Telemark I/3800. 21.2.11.     [27]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 253     12   1644. Porsgrunn 200 år A Innland. Porsgrunn 27.4.07, med side‑    []

              stempel. På konvolutt Porsgrunn Frim.kl. Hele konv. nettb. (K)

 254     25   1667. Personlig frim. "Rudolf". A Innland. Borgheim B/3140        []

              23.11.09. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 255     20   1673 A. Bjørn tg. 13,25x13,75. 14,00. Kristiansand S BK/C         [40]

              11.4.11. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 256     40   1681. Operabygget. A Innland. Bø i Telemark/3800. 25.01.10.       [50]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 257     35   1691. D/S Oster. 9,00. Tønsberg Sentrum/Tønsberg 21.2.11. (K)     [70]

 258     20   1694. Stavanger 2008. 7,00. Rådal 10/Bergen 2.3.09. (K)           [40]

 259     15   1713. Personlig frim. (Blåveis). A Innland. Stathelle 1/3960      [25]

              2.3.09. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 260     20   1716. Turist/tog. A Innland. Borgheim E/3140. 2.10.09.            []

              På klipp med sidestempel (netbilde). (K)

 261     20   1722. Astronomi. 12,00. Bø i Telemark I/3800. 26.8.09.            [40]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 262     25   1734. Blindeforbund. 8,00. Bø i Telemark K/3800, 23.11.09.        [42]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 263     20   1739. Jul/rødt eple. A Innland. Sandnes C/4300 27.11.09. (K)      []

 264     20   1741. Kunst 13,00. Strømsø L/3000 Drammen 11.09.14. Klipp. (K)    []

 265     20   1769. Mormor. A Innland. Sandvika 5. 20.12.10. Klipp/sidest. (K)  [42]

 266     15   1779. Ski‑VM. 9,00. Litt svakt Steinkjer V/7700 23.2.11 (=ut‑     [30]

              givelsesdag). På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 267     35   1781. Amnesti. A Innland. Tønsberg F/3101 15.4.11 (= utgivel‑     [72]

              sesdag). På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 268     40   1782. Nansen. 12,00. Sandvika 6, 4.9.13. Klipp m/sidest. (K)      [61]

 269     15   1798. Tegneserie Mjau Mjau 9,00. Stoa B/Arendal 21.2.12. (K)      [60]

 270     15   1805. Griff. B‑post. Kristiansand s/X 17.12.15 (+ 100ø helle‑     [60]

              ristning). På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 271     25   1808. Dronning Sonja 9,50. Stjørdal D/7500, 15.8.13.              [35]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 272     15   1821. Kavringen Fyr. A Innland. Bø i Telemark/3800 27.5.15.       []

              NB! Stempel m/blå farve. På klipp m/sidestemp. (nettbilde). (K)

 273     10   1824. Sondre Lorche. A Innland. Bragernes 14/Drammen              [10]

              3.4.13. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 274     20   1825. Ole Paus. A Innland. Mandal L 24.6.13. Klipp m/sidest. (K)  [20]

 275     10   1842. Turist/Islklatring. A Innland. Steinkjer R/7700 24.6.13.    [25]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 276     15   1843. Turist/Bøyabreen. A Innland. Oslo 1.7.13. Klipp/sidest.(K)  [20]

 277     25   1849. Postkjøretøy. 13,00. Sandvika 6, 20.2.14. Klipp/sidest.(K)  [40]

 278     10   1852. Kr.prins Haakon. A Innland. Tønsberg C 30.10.13, litt       []

              svakt. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 279     15   1854. Kronprinsfamilien. A Innland. Strømsø L/3003 Drammen        []

              4.9.13. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 280     10   1858. Ivar Aasen. A Innland. Steinkjer R/7700 29.10.13.           []

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 281     10   1859. Lasse Kolstad. A Innland. Halden Postkontor 26.10.13.       []

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 282     10   1862. Turboneger. A Innland. Slemmestad/3470 4.11.13.             [10]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 283     10   1866. Solan Gundersen A Innland. Brakerøya E/Drammen              []

              4.12.13. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 284     10   1871. Sotsji, Marit Bjørgen. A Innland. Drammen/29                []

              7.2.14. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 285     10   1873. Sotsji, Petter Northug. A Innland. Tønsberg C 21.2.14.      []

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 286     10   1876. Vikingkvinne. A Innland. Stjørdal D/7500, 28.8.14.          [20]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 287     25   1889. Teskjekjerringa. A Innland. Tønsberg B. 1.9.14.             []

              På klipp med sidestempel (netbilde). (K)

 288     25   1902. Røde Kors. A Innland. Strømsø L/3003 Drammen 7.4.15.        [20]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 289     40   1904. Wilse. A Innland. Strømsø M/3003 Drammen 7.10.15. Merke     [65]

              fra nedre v. hjørne. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 290     10   1914. H. Kjerulf. A Innland. Sandvika 30.6.15.                    [50]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 291     15   1917. Praktærfugl. B‑post. Strømsø M/3003 Drammen. 27.10.15.      [50]

              På klipp m/sidestemp. (nettbilde). (K)

 292     10   1924. Julepakke A Innland. Sandefjord/3200 Sandefjord             []

              18.12.15. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 293     15   1925. Ungdoms‑OL. A Innland. Strømsø L/3003 Drammen 5.4.16.       [60]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 294     15   1926. Ungdoms‑OL. A Innland. Oslo Brev 36, 27.6.16.               []

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 295     15   1926. Ungdoms‑OL. A Innland. Særstempel Torch Tour Drammen        []

              5.2.16. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 296     10   1927. Signing kong Harald. 17,00. Kristiansand S BK/C             [10]

              9.2.16. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 297     15   1928. VM Skiskyting 21,00. Drammen/40 24.1.17. (K)                [12]

 298     20   1932. Grimstad 11,00. Bragernes 14/Drammen 3.5.16.                [60]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 299     40   1937. Think Green 18 kr. Strømsø L/3003 Drammen 6.9.16.           [100]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 300     15   1938. Julius. A Innland. Kristiansand S PP/D 9.8.16.              [50]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 301     20   1944. Fyr. A Innland. Frimerkets Dag‑stempel Drammen 1.10.16      []

              (=utgivelsesdag). På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 302     10   1953. Same. A Innland. Drammen/40, 6.2.17. Klipp m/sidest.(K)     [60]

 303     15   1957. Tuneskibet. A Innland. Ski/1400 26.6.17. (K)                [30]

 304     10   1959. Akershus Festning. 17,00. Drammen/40 28.04.17, litt         [60]

              svakt. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 305     50   BL  41. Livet på havet, miniark. A Europa. Oslo Brev 36           [90]

              24.6.16. På klipp (hele på nettbilde). (K)

 306     10   T  67. Off.sak provis. 25/20ø. Elverum 8.12.49. (K)               [15]

 

NORGE STEMPLER, DIVERSE                 

 307     10   Lot 6 små konv. med PiB‑stempler: 121117, 121145, 121365,         [15]

              122583, 122717, 124618 (2013‑15 ?).

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                 

 308     20    362. Postjub. 1947. 25ø. 22 stemplede. Varierende stempelkva‑    [17]

              litet, men fleste med identifiserbare datoer/sted. Alle: (W)

 309     20    362. Postjub. 1947. 25ø. 25 stemplede. Varierende stempelkva‑    [23]

              litet, men fleste med identifiserbare datoer/sted. Alle: (W)

 310     20   21 rundstmp. merker, flere fine plass. Eldre‑nyere. Nettb. (W)    [16]

 311     25   25 rundstmp. merker, flere fine plass. Eldre‑nyere. Nettb. (W)    [35]

 312     20   Lot 11 rundstemplet: NK 1032 1676 1812 1821 1879 1881 1882        [90]

              1952 1956 1962 1967. Alle på nettbilde. (K)

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 313     15   Lp‑konv. Stmp. Royal Viking Sea on cruise. Posted on board, og    []

              Montego Bay/Jamaica. 20.6.1974. På NK 1,40 Lepra/NK 707. (W)

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 314     30   10 stk. konv. m/TMS: Jub.utstill. 1914, Støtt n.arbeide 1927,     []

              Olavsjub. 1929, Postverket/inkasso 1935, Nansen 1939, Mot

              lysere tider (2 stk.) 1944, Norsk Front 1945, Europahjelp 1947,

              Postgiro 50 år 1993. Nettbilde m/utsnitt alle. Var. kval.(W)

 

NORGE PORTOETIKETT                      

 315     10   Portoetikett. PiB 122378, 48,00. 02.10.18. # 2. På klipp. (K)     []

 316     10   Portoetikett. PiB 122875, 48,00. 04.10.18. # 2. Medflg. 1 stk.    []

              m/dårlig trykk: PiB 121564, 24,00. 08.10.18 # 1. Begge klipp.(K)

 317     10   Portoetikett. PiB 124469, 21,00. 27.04.18. # 1. På klipp. (K)     []

 318     10   Portoetikett. PiB 124523, 48,00. 04.10.18. # 2. På klipp. (K)     []

 319     10   Portoetikett. PiB 124554, 48,00. 27.07.18. # 2. På klipp. (K)     []

 320     10   Portoetikett. PiB 124849, 14,00. 23.04.18. # 1. På klipp. (K)     []

 321     10   Portoetikett. PK 173117, 48,00. 16.06.18. # 2. På klipp. (K)      []

 322     10   Portoetikett. PK 173117, 85,00. 11.05.18. # 2. På klipp. (K)      []

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 323     10     48 II ** Provis. 2/12ø or.brun. Postfrisk.                      [22]

 324     40    176 ** Provis. 14øre14/2 skill.2, 4‑blokk. Sentr. noe til opp    [60]

              og til venstre, bra tagger, fin limflate. Postfrisk.  (W)

 325     10    176 ** Provis. 14øre14/2 skill.2. Bra sentr./tagger, liten       [21]

              antydning til krakelert lim. Postfrisk.  (W)

 326     55    184 ** Radium. Liten rød flekk til v. for N i Norge. Kan være    [150]

              varianten "Overskyet" ? Lett krakelert lim. (K)

 327     65    184 ** Radium. Litt krakelert lim. (K)                           []

 328    225    220x‑22x ** Turist 15/20/30ø 4‑blokker, tykt papir.              [250]

 329     15    235 ** Nansen 1940 20+10 rød. 15 merker i 3x5‑blokk.             [15]

 330     18    235 ** Nansen 1940, 20+10 rød. 20 merker i 4x5‑blokk.            [18]

 331     10    237‑39 ** Posth. uten vm.: 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .       []

 332     10    255‑58 ** Redn.selsk. 1941. 4 forskjellige, postfrisk.           []

 333     15    311‑13 ** Nordkapp 1943, uten vannm. 15/20/30ø postfrisk.        []

 334     10    322‑24 ** Krigsforlis 1944, 3 forskjellige, postfrisk.           []

 335     40    331‑38 ** Londonutgave komplett, som postfriske 4‑blokker.       []

 336     25    353 ** Haakon 5 kr. blåfiolett. Postfrisk.                       []

 337     10    409 ** 55+20ø OL‑merke 1951. Postfrisk.                          [16]

 338     10    601 x2 ** Helleristn. 40ø b.gr. 25‑blokk (fra trykn. 12 III 74)  []

 339     22    631 x ** Olav Ståltr. 20 kr. Papir x1 eller x2 ikke bestemt.     []

 340     25    631 z1 ** Olav Ståltr. 20 kr. Papir Hs2‑B. Postfrisk             [35]

 341     12    644 z2 ** Olav Ståltr. 5 kr. Papir Hs2‑G. Postfrisk              [12]

 342     10    645 ** Olav Ståltrykk 10 kr. Er x eller y, antatt x1 (Bo2).      []

 343     10    695‑96 ** Interjunex 1972. 80 og 1,20. Postfriske.               []

 344     12    766y ** 7,50 Hylestad. Papir Harrison Hs2‑B. Postfrisk           [12]

 345     10   1035x2 ** Reinsdyr 3,80, papir Hs5. Medf. 1 stk. 1035x1 Hs5‑B.    []

 346     32   1295‑1302 ** Posten 350 år. 8 merker i blokk m/marger.            [30]

 347     13   1326 ** Valentin 1998. Kompl. kort m/3 merker + klistremrk.       []

 348     18   1406‑07 ** Nils og Blåmann/Stomperud. 4 merker på 1/2 hefte.      []

 349     30   1483‑84 ** Nordia 2002. 5,50 og 22,00, postfriske                 []

 350     10   BL   2 ** Polarflyvning (850‑53). Postfrisk                       []

 351     10   BL   3 ** Norwex II (865‑68) Posttransportmidler.                 []

 352     10   BL   4 ** Oljevirksomhet. (978‑81).                               []

 353     13   BL   9 ** Ballsport miniark 1988 (1052‑55) Postfr.                []

 354     13   BL  10 ** Weidemann. Postfrisk                                    []

 355     17   BL  16 ** Norske OL‑vinnere IV. NK 1139‑42, miniark, postfr.      [17]

 356     26   BL  23 ** Kong Olav V 100 år. Postfrisk.                          []

 357     16   BL  38 ** Tørrfisk på hjell (1747).                               []

 358     25   Postens folder med "Norske Byggverk". 16 stk. ** bruksmerker      [26]

              1977‑83. NK 787‑89, 814‑16, 879‑81, 903‑07, 924‑25. (Pål. 31,‑).

 359     15   T  14 ** Offentlig Sak Offset, 20ø rød. Noen tg. anelse ujevne.   []

              Noen svake "bøyer" i baks., men hel/jevn limflate. (K)

 360     10   T  94 ** Off.Sak vanlig papir. 90ø gulorange. 4‑blokk.            []

 361     30   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett.              []

              8‑blokk (4 x 2). Postfrisk.

 362     16   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett. 4‑blokk      [25]

 363     10   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett. Postfr.      []

 364     10   T  99 ** Off.Sak Fosf. 10ø grå. 20‑blokk (hjørne) postfr.         []

 365     10   T 100 ** Off.sak vanlig papir. 15ø brun. Ialt 12 merker,          []

              2 stk. 4‑blokker og 2 par. Postfriske.

 366     10   T 101 a ** Off.Sak fosforesc. 20ø blålig grønn. 4‑blokk.          [20]

 367     10   T 102 ** Off.Sak fosforesc. 30ø grålig grønn. 4‑blokk.            [20]

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 368     16    104 * Posthorn 1909, 25ø matt lilla. Ubr. m/hengslespor. Med‑    [26]

              følger 77 II * (flekker baks.) og 75 * m/dårlig hj.tagg. (K)

 369     10    156‑58 * Løveprovisorier. 156 og 157 flisetagget. 156=**? (W)    [23]

 370     10    189‑92 * Holberg. 10ø sentrert litt til h., 20ø ned.             []

 371     40    259 * Legion. Ubrukt, med kraftige hengslerester.                [50]

 372     10    359‑69 * Postjub. 1947. Ubr. serie, med hengslerest (15ø ** ?)   [18]

 373     12    469‑73 * Olav kronemerker 1959. 5 forskjell. Ubr. m/hengsler.    [21]

 374     10   Lot 7 stk. V‑merker uten vm. * 274‑76, 278, 283‑85. (1 2 3 7      []

              25 30 35ø). 30ø m/ørlite minus? Ubrukte, med hengslespor.

 375     15   P 16 * Porto Å Betale 100ø gul. Ubrukt med hengslespor. (K)       []

 376     10   T  75‑80, 82‑97 * Off.Sak vanlig papir. Ubr. m/hengsle‑/spor.     []

 

NORGE LOT USTEMPLET POSTFRISK           

 377     10    551‑54, 557, 583‑84, 588‑94 **. Medfølger 587 *                  []

 

NORGE LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 378     10    370‑85 * Lot 16 forskj. 1947‑49. Ubrukte m/Hengsle ev. h.‑rest   []

 379     12    393‑403, 410 og 431‑38 * Haakon øreverdier (hovednr.). 30ø       []

              grå (395) m/1 dårlig tagg. Ubrukt med Hengsle eller h.rest

 380     10    8 stk. V‑merker * ubr. m/hengslespor. NK 275‑77 279 281‑84.      []

 381     15   Løve 1926 * 145‑48 og 150‑54. 10ø litt brunaktig papir. 144 m/    []

              liten strek/skade oppe? Noen lett krakelert i limflaetn. (W)

 

NORGE USTEMPLET, DIVERSE                

 382     10   3 stk. (*) ustempl. u/lim. 2 stk. 3ø gul 75 X (1 med "tynn"       []

              limrest). 1 stk. 40ø blå NK 125. (K)

 383     10   Lot 12 forskj. V‑merker, alle med vm.? Antatt: (*) ubr. u/lim:    [10]

              264. * ubr. m/h.spor: 262 + 266. ** postfr.: 261, 263, 265, 267,

              268a, 269‑71, 273. Fleste er bekreftet, men ingen garanti!

 384     10   Lot 15 V‑merker. (*) ubr. u/lim: 265. * ubr. m/h.rest: 264,       [10]

              274‑75, 281‑82, 284, 288. ** postfr.: 276, 279‑80, 283, 285‑87.

 385     20   Lot 17 ustemplet Posth. Regelm.vinger. * m/hengsle: 96, 101,      [16]

              117‑120, 122, 124‑125. (*) ustempl. u/lim: 97‑99. * m/hengsle,

              men m/skader, dårlige etc.: 100, 102b, 104, 109, 121. Alle: (W)

 386     30   Lot 33 merker mellom NK 443 og 510. Aller fleste * (ubr. med      []

              hengsle‑/spor). Skal være noen ** (448‑49, 478, 491 497 ?).

 387     50   Lot 50 ubrukte merker mellom NK 511 og 586. Halvparten skal       []

              være med hengsle‑/spor, øvrige ** (postfrisk). Ikke sjekket.

 388     10   Lot V‑merker. * ubr. m/hengslerest: 289‑91 (1‑1,50‑2 kr.).        []

              ** postfrisk: 293 (Hvit V).

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                  

 389     12   MB. Minneblokk Norwex 80/Oslo Filtatelistkl. (Gjengitt reproduk‑  [12]

              sjoner av forslag av Oslo Fil.kl. i 1914 til nye frimerker). (W)

 

NORGE FRIMERKEHEFTER                    

 390     20   FH  62 B ** Karius og Baktus. 10x2,00 (962‑63).                   [16]

 391     28   FH  87 IIBkn ** Posten 350 år. (1238‑45, u/Svalb.merke, k.nr.)    []

 

NORGE HEFTER, VARIANTER ETC             

 392     50   FH  50 B. v1 **  Norwex‑merker (823‑30). 3. merke 1 tg kortere    []

  

NORGE BREV                              

 393     25   Kortbrev 1909. Brett/flere sider. Med 2 "stereo‑bilder", og       [80]

              medfestet 2 forskj. farver til bruk for å se på bildene. (K)

 394     15   Lot 6 stk. små/"mini"‑brev. Fra 103 x 45 til 115 x 70 mm.         []

              Porto med 3, 7, 10 og 20ø. Alle på nettbilde. (W)

 

NORGE REKOMMANDERTE BREV                

 395     40    311‑13. Nordkapp 1943. På Rek‑brev (Postv. frim.salg). Rek‑      [65]

              etikett, stmpl Oslo 13.5.43. (Hele konv. på nettbilde). (W)

 

NORGE HELSAKER                          

 396     10   BK  32 I. Prov. 3ø/6ø brun, "Til" 12,25 mm fra r.linje. Ubr. (W)  []

 397     50   BK 67. Helsak, 10ø Posth. regelm. vinger. 2 kort:                 []

              Brukt 1912: St. Bureau Reexp de Christiania (uten litra K ?).

              Brukt 1913: Stempel Slemdal i Aker. (K)

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 398     85    300‑01. Quisling + Q 1‑2‑1942. På uadressert konvolutt med       [95]

              FDC‑stempel 1.2.42 Oslo. (Utsnitt på nettbilde). (W)

 399     25    306. Rikstinget 1942. På adressert konvol., stemplet Schw‑st.    [60]

              Nordstrand 26 IX 42, pent sidest. (Utsnitt på nettbilde). (W)

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 400     10   2 Serier Ibsen (159‑62), varier. stemplet. 1 Serie Holberg        []

              (189‑92) rundstemplet. Alle på nettbilde. (W)

 401     15   34 brevklipp (mest 90‑t.). Noen OK (m/stmp. Sylling/3410). +      [60]

              diverse, bl.a. "Helsakskonv." Militærsak 1968/69/70. (W)

 402     10   Lot 39 stk. ubrukte (** og *). Bl.a. NK 85 (dårlig hj.,), 233‑    []

              236, T 29‑38, 59‑74 + div. T. Telegram Lx2 1959. Alle frim.: (W)

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET              

 403     10   S   41 (Afa 30). Ringtyp 3ö brun m/posthorn bakside. Manglende    []

              tg. nede til høyre. Litt svakt/utydelig rundstempel. (K)

 404     10   S 2169‑70 (Afa 2080‑81). Årtusenskifte 5 kr. 2 nøytrale konvo‑    []

              lutter med ett merke og særstempel m/runeskrift 31.12.1999.

 405     10   S 2588‑89/Bl. 20 (Afa 2499‑2500). Block Polarår 2007.             [10]

              Sentrert rundst. 2007. På klipp. Nettbilde.  (W)

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 406     35   S. Ca. 80 stemplet. Eldre/frem til 1930‑tall. Noen netteks. (K)   []

 407     10   S. Lot  4 stemplet Postverket. Facit 247C, 248C, 249, 257. (W)    []

 408     35   S. Lot  7 stempl. bandmerker med Bz og Cx. Facit 143A, 151A,      [100]

              151C, 2 eks. 152A, 152C, 165. Facit 2014 = kr. 1400:‑

 409     20   S. Lot ca. 40 stk. Ringtype 12ö blå, ikke sjekket for type        [35]

              etc. Medflg. litt annet, bl.a. parkombinasjoner G VI Adolf.

 410     15   S. Posearkiv. 16 poser. Eldre, mye Oscar II. Ikke sjekket,        []

              men sett fint stempel Åre 18.5.1906. Delvis med Afa‑nr.

 

SVERIGE FRIMERKEHEFTER                  

 411     15   S. H 399 ** (Afa 1516‑18). Svenska Hundar. 6 x 2,40.              [18]

  

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS            

 412     10   S. 233 Sthlm. Slott 5 kr., 243C og 235C Lützen, 241C og 242C      [12]

              Riksdagen 500 år. Alle helt/del av rundst. Alle nettbilde. (K)

 413     10   S. 7 stk. hefter, stemplet. Fra opphør tidligere salgsobjekter.   [65]

              Facit H 259, 331, 335, 369, 371, 384, 464.

 414     10   S. 7 stk. hefter, stemplet. Fra opphør tidligere salgsobjekter.   [110]

              Facit H 259, 321, 335, 375, 385, 428, 535.

 415     15   S. Ca. 100 mrk. mest klipp. Parkomb. + 4‑blokker (eks. 11 kr.     [25]

              landskap 2007). 2 telegram 1945 (m/rifter), helsaker/kort. (W)

 416     16   S. Ca. 20 stmp. mrk., 4 ** miniark 883‑86/Afa 872‑75, brevmerk.   []

              Postmuseum, 10 Provhefter Uppsala Domk. etc. Fra opphør salg.

 417     10   S. Ca. 80 merker, mest 2012? På klipp med mange hele blekk‑/      [10]

              sprutestempel. Noen dubl., mange forskjell. Fra opphør salg.

 418     10   S. Lot 17 bra rundstmp. Gamle/moderne + 1 Perfin "AW". Nettb.(W)  [10]

 419     15   S. Lot 22 stempl. Postemblem, herav 7 med hvitt papir. Alle       [55]

              valører uten F164, 70ö. F165 80ö Bz. Fac. min. 600:‑ Nettb. (W)

 420     10   S. Lot Gustav VI ** type I og II. Typ I 399 og 400 (10ö) med      [30]

              både grunn og dyp gravyr. Komplett uten SX og DD. Nettbilde. (W)

 421     10   S. Lot Gustav VI ** type III. Komplett, uten SX og DD. + 12 stk   [30]

              SX og DD I/II m/416 BB. + 9 stk. * Gustav V. Nettbilde. (W)

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 422     45   DK    1. Fire RBS. Brun. 3‑rings nr. 15.  (K)                     [55]

 423     18   DK    4. 4 sk. brun. 3‑rings nr. ?.  (K)                          []

 424     12   DK    7. 4 sk. brun. Vannm. ikke bestemt. (Blyant?)‑påskrift      []

              bakside "Y8" eller "48"?  (K)

 425     30   DK   11. Krone/sc./sverd 2 sk. blå.  (K)                          []

 426     15   DK   30. Tofarvet/14, 50ø brun/lilla. Antatt rett ramme. (K)      []

 427     15   DK  186‑95. Chr. X 60 år. Komplett. (Alle på nettbilde). (K)      [20]

 428     18   DK  216 + 218. Luftpost 1934, 10 og 20ø. (K)                      [18]

 429     35   DK  220. Luftpost 1934, 1 kr. 1 tagg anelse kort nede. (K)        [35]

 

DANMARK MASSEVARE/BUNTER                

 430     15   DK   27. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14, rett ramme. 24 stk.          []

              Farvenyanser? Usjekket for vannm. etc. Alle på nettbilde. (W)

 431     20   DK   27/27y. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14. Ca. 15 stk. 27 (rett     []

              ramme) og 10 stk. 27y (omv.r.). Ellers usjekket. Alle nettb. (W)

 432     10   DK   27y. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14, omvendt ramme. 11 stk.      []

              Farvenyanser? Noen m/del av 2 vannm. Alle på nettbilde. (W)

 433     20   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 115 merker. Alle m/del av r.st.?   []

 

DANMARK 4‑BLOKKER ETC.                  

 434     10   DK. 4‑blokk Afa  480, 568 og 808. Alle med sentrert rundst. (W)   []

 435     20   DK. 4‑blokk Afa  523, 1211, 1548 og 1572. Alle med sentert rund‑  []

              stmp. (Medflg. enkeltmerke 640, 1784, 1786). Nettbilde. (W)

 436     22   DK. 4‑blokk Afa  808, 1009, 1552 og 1570. Alle sentr. r.st. (W)   [18]

 437     15   DK. 4‑blokk Afa  928, Rigsvåben 7,30 grønn. Rundstempel. (W)      []

 438     20   DK. 4‑blokk Afa 1033, Maleri 10,00. Sentrert Rundstempel.         []

              Fra øvre, høyre hjørne, med "L 821" i marg. (W)

 439     15   DK. 4‑blokk Afa 1048, Seilskib 9,50, på klipp. Sentrert rundst.   []

              (Medflg. enkeltmerke 1784, 9.00 Herregård). Nettbilde. (W)

 440     10   DK. 4‑blokk Afa 1077, Grevling 4,75. Rundstempel. (W)             []

 441     20   DK. 4‑blokk Afa 1361 (5,50 fr.kunst), 1364 (5,50 Kongernes Jell‑  [20]

              ing) og sammentrykk 1176‑79 (fra miniark post/telemus.). Med‑

              flg. enkeltmerker 1784 (9,00 herregård) og Avisp. 20 (1 kr.) (W)

 

DANMARK SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 442     60   DK.  31 merker på albumark. Fra 2‑farvede (med 25ø), til 1920.    []

              Sett Afa 100, men ikke sjekket/ukjent verdi. Nettbilde. (W)

 443     50   DK.  90 merker på albumark. 1921‑38 (m/2 serier 223‑28). 1 ark    []

              med diverse (sett 104, 140‑43 etc.). Noen eks.: Nettbilder. (W)

 444     65   DK. Lot 108 obj., 1‑7 stk. av ca. 60 forskjell. mellom 47‑354,    []

              stemplet, mange fine rundst., ingen mask.st.? Opphør av salgs‑

              obj. Bl.a. div. Postvæsen, 167, 184, 227, 304, 327. Katalog‑

              verdi ca. 996,00. Spesifikasjon nr./antall: Se Bilde. (W)

 445     15   DK. Lot 16 stk. Automatmerker, Frankeringsetiketter (B3, C2,      []

              C3, D1, D2, D3), Framaetiketter. Alle på nettbilde. (W)

 446     55   DK. Lot 254 obj., 1‑12 stk. av ca. 116 forskjell. mellom 566‑     []

              800. Stemplet, mange fine rundst. Opphør av salgsobj. Bl.a. 703,

              764, 798. Sum Kat.verdi 897,‑. Spesifik. nr./antall: Bilder (W)

 447     60   DK. Lot 261 obj., 1‑10 stk. av ca. 117 forskjell. mellom 356‑     [60]

              564. Stemplet, mange fine rundst. Opphør av salgsobj. Bl.a. 4‑

              bl. 507. Sum Kat.verdi 917,‑. Spesifik. nr./antall: Bilder (W)

 448    140   DK. Lot 262 obj., 1‑14 stk. av ca. 119 forskjell. mellom 1101‑    [160]

              1765. Stempl., mange fine rundst. Salgsopphør. Med 4 stk. 1106,

              10 stk. 1121 og 1163 etc. Kat.verdi 2.894,00. Se Bilder. (W)

 449    125   DK. Lot 462 obj., 1‑14 stk. av ca. 151 forskjell. (90 stk. 824)   [140]

              mell. 804‑1100. Stempl., mange fine rundst. Salgsopphør. Med

              4‑bl. 1062‑65, mange malerier! Kat.verdi 5.078. Se Bilder. (W)

 450     65   DK. Posearkiv. Ca. 100 poser, ofte fordelt på "serier". Merket    [65]

              med AFA‑nr. Fra tofarvede til 1950‑t.? Ikke sjekket, men sett

              236‑38, mange Chr.X etc., porto, tjeneste m.v. Ca. 110 gram.

 

DANMARK DIVERSE                         

 451     10   DK. DSB 30ø grønnblå(?). Pose med påført 630 stk. Antatt bare     []

              dette merket. Også striper/blokker. (K)

 

DANMARK FRIMERKER. POSTFRISK **         

 452     20   DK. Lot ** 10ø Bølgelinje Ståltrykk. 3 stk. 4‑blokker og 1 stk.   []

              9‑bl. (=248a?), 1 stk. 8‑blokk gråfiolet (248b?). Nettb. (W)

 

DANMARK USTEMPLET, DIVERSE              

 453     30   DK. Lot 39 stk. Ubrukte (35 stk. **). Utsalg tidligere salgs‑     [45]

              objekter. 1‑flere av hver. Bl.a. ** 298, 478‑79, 633, 668, 718,

              736, 1096, Bl. 6, 1011‑12. Kat.verdi 464. Spesifis.: Bilde. (W)

 

DANMARK JULEMERKER ETC.                 

 454     10   DK. Julemærke 1911 ** 1 merke postfr. (har flere, bildeeks.) (K)  []

 

DANMARK REALISASJON/ROTELOTS            

 455     10   DK. 80 stk. 246. 90 stk. 248. 240 stk. Chr. X (2‑mange av         []

              274‑78, 280). 10 stk. Postvesen 1924 m/minus. Del av HS2

              Heftesammentrykk. FDC 1005 Maleri på klipp m/FDC sidestempel.

 456     10   DK. Lot 60 stk. 2‑farvet. 40 stk. 4ø grå/blå, 20 stk. 8ø grå/     []

              rød. Både fin‑/grovtg., usjekket for ramme/vm. Noen m/minus.

 457     10   DK. Stemplet: 23a (mangler 1 hj.tagg), 209‑13, 269. Ubrukt *      []

              163 (7ø på 5ø grønn), 219 (50ø luftpost). Alle på nettb. (W)

 

DVI/DANSK VESTIND                        

 458    125   Dansk Vestindia. Afa 6y. 3c blå/rød tg. 14, omvendt ramme.        []

              Medflg. litt skadet/dårlig Afa 10: 5c grønn/grå tg. 14. (K)

 

FINLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 459     20   SF. Lot  22 mrk. Sett Afa 188 og 227 (med 1 dårlig hjørne).       [30]

              Delvis hengslet på alb.arkdeler. Alle på nettbilde. (K)

 460     50   SF. Posearkiv. Ca. 60 poser (Dels i "serier", Afa‑nr.?). 1        [75]

              konvolutt merket Russland. Ves. eldre. Sett 4‑talls 20 blå,

              "Sorgemerke" 1 p 1900. Noen ** 1940‑50 tall. Vel 60 gram.

 

ISLAND FRIMERKER. STEMPLET              

 461     15   Island   89 Afa (Facit 131). Chr. X. 10 aur rød. (K)              [25]

 462     25   Island   91 Afa (F 134). Chr. X. 20 aur blå. Noen ujevne tg. (K)  [37]

 463     50   Island   97 Afa (Facit 143). Chr. X. 2 kr. mørkbrun/blå. (K)      [60]

 464    100   Island  102 Afa (Facit 137). Chr. X. 25 aur rød. (K)              [125]

 

ISLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 465     35   Island.  6 stk. Chr. IX. 4 5 10 16 20 25 Aur. Stemplet. (Med      [52]

              hengslerest bakside). Afa 36‑37, 39‑42. Alle på nettbilde. (K)

 466     30   Island.  8 stk. "Dobbelthoder" tg. 12,75. Stemplet. (M/hengsle‑   [45]

              rest baks.). Afa 49‑54, 56 (‑hj.tagg), 59. Alle på nettb. (K)

 467     30   Island.  8 stk. Chr. X. Stemplet (m/hengslerest bakside). Afa     [45]

              86 93 98‑101 161 193 (Facit 127‑28 132 135 138 144 146 151).

              Litt varierende kvalitet. Alle på nettbilde. (W)

 468     40   Island. Jòn Sigurdsson 4 merker. Stemplet: 1 Eyr, 6 Aur (1 tg.    [45]

              anelse kort), 15 aur. (*): 25 aur. Afa 63, 66‑8. Alt nettb. (K)

 

ÅLAND ÅRS‑SETT ETC.                     

 469     14   Åland. Lot 6 stk. Årssett. 2 stk. 1985, 4 stk. 1986. **           [21]

 470     12   Åland. Lot 7 stk. Årssett 1984 ** (= de 7 første frimerkene).     [21]

 

GRØNLAND                                

 471     10   Grønland 1000 år. Mappe med info div. språk, + ** frim. Afa nr.   [25]

              131‑32, 137‑39, 143‑45, 148‑50, 157‑58.

 

GRØNLAND FRIMERKER. STEMPLET            

 472     10   Grønland. Lot 100 stk. Afa 29. Fr.IX  5ø vinrød m/variant 29x,    [30]

              + 100 stk. Afa 30 Fr. IX 10ø grønn. Begge lettstmp., i helark.

 

GRØNLAND FRIMERKER. POSTFRISK **        

 473     10   Grønland. Lot 40 stk. (blokk) Afa 62 ** N.Bohr 35ø rød.  + Afa    [20]

              82 Postbefordring 70ø rød, 40 stk. Begge som blokker.

 474     10   Grønland. Lot 90 stk. Afa 54 ** Fr. IX 35ø rød og 90 stk.         [15]

              Afa 55 ** 40ø grå. Begge som del av ark, og postfriske.

 

GRØNLAND FRIMERKER. USTEMPLET *         

 475     10   Grønland. Afa 1‑7 og 26‑27 *. 40ø blå isbjørn med liten/svak      [25]

              farvefl. i papiret ø.h.hj. Alle ubr., med litet/svakt h.sp. (K)

 

THULE                                   

 476     10   Thule. Afa 1‑3 og 5 * (10, 15, 30 og 25ø) ubrukt m/hengslespor.   []

 

NORDEN REALISASJON/ROTELOTS              

 477     10   Førøyene. Frim. (Afa 14), miniark, FDC. Grønland 140/50 kr.       []

              fisk. Norden fellesutg. 20.4.89. SF Afa 929 ** Fra opphør salg

 

BALTIKUM                                

 478     10   Estland og Lettland: Lot 23 forskjell. frem til 30‑tall. (W)      [11]

 

ENGLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 479     10   GB   16. Victoria 1d mørkrosa. QI, plate 201.  (K)                [20]

 480     18   GB   28. Victoria 3d rosa. Vannm. rose. SE, plate 9.  (K)         [40]

 481     17   GB   41. Victoria 3d rosa. AI, plate 12.  (K)                     [35]

 482     10   GB   47. Victoria 2,5d lillarosa, vannm. "Rikseple". MJ,          [20]

              plate 4. NB! Mangler tagg nedre v. hjørne. (K)

 483     10   GB   75. Victoria 2,5d lilla. EF. (K)                             [20]

 484     15   GB   76. Victoria 3d lilla. Utagget nede/"butte" tagger. JH.      [30]

 485     10   GB   87 og 104. Victoria og Edw. VII. 1,5d lilla/grønn. (K)       [20]

 486     12   GB   88. Victoria 2d grønn/rød. (K)                               [25]

 487     10   GB  105. Edw. VII. 2d grønn/rød. (K)                              [20]

 488     10   GB  108. Edw. VII. 4d brun/grønn. (K)                             [25]

 489     10   GB  109. Edw. VII. 5d lilla/blå. (K)                              [20]

 490     10   GB  113. Edw. VII. 1 sh. rød/grønn. (K)                           [25]

 491     20   GB  180. Sea Horses 2sh 6d brun. Portrett m/kryssede linjer (K)   [40]

 

ENGLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 492     15   GB. Lot 11 stk. George V. Afa 132(?), 133, 141, 155‑57, 2 stk.    [30]

              174, 175‑76, 179. Alle på nettbilde. (K)

 493     10   GB. Lot 5 stk. 1/2d Victoria. 2 stk. Afa 55, 1 stk. 72, 86        [20]

              og 100. Alle på nettbilde. (K)

 494     20   GB. Lot ca. 45 stk. til 1930‑t. M/Afa 17 (skadet hj.), 56, 65a,   []

              89‑90, 157 (svake tg.). Løse og på alb.arkdeler. Alle nettb. (K)

 

ENGLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 495     10   GB. Afa  876 ** Miniark London 1880. 2 stk. (like) postfr. ark    []

 

BR. COMMONWEALTH                        

 496     10   British Guiana. 7 eldre merker. Et par m/minus (2 cent kraftig    [10]

              orange utagget antas å være nedklipt). Alle på nettbilde. (K)

 497    175   Cape of Good Hope. Four Pence blå trekant, ikke typebestemt. (K)  [1055]

 498     15   Cape of Good Hope. Lot 16 merker, alle på nettbilde. (K)          [130]

 499     10   Ceylon. Lot 11 merker. Noen med litt minus. Alle på nettb. (K)    [30]

 500     15   Cyprus. Lot 4 merker. Victoria: 1d overtrykk "Cyprus", ubrukt.    [70]

              1/2 P grønn, 2 P blå/rødbrun. Kolossi Castle: 2,5 p blå. (K)

 501     30   Falkland Islands. 1,5 d blå/svart. Whale catcher.  (K)            [80]

 502     12   Falkland Islands. 2,5 d blå, hval & pingvin. (K)                  [50]

 503     25   Fiji. 1/2d gråaktig. Ikke typebestemt, men ser ut som utgave      [41]

              1893, tagget 11 x 10.  (K)

 504     30   Gambia. 3 forskj. Victoria. 1/2 og 1 p. ustemplet uten lim. (K)   [41]

 505     20   Gold Coast. Six Pence Victoria, orange. Vannmerke Crown CC,       [92]

              tagget 14. Kort hjørnetagg oppe til høyre. (K)

 506     20   Grenada. "Postage Half Penny" påtrykt valørløst merke. Farve      [92]

              ubestemt (fiolett‑lilla e.l.). Vanskelig å se ev. stempel. (K)

 507     25   Griqualand West. 5 shilling orange Cape of Good Hope, med         [102]

              påtrykk rød "G" (type ikke bestemt).  (K)

 508     20   Hong Kong.  8 stk. ** Eliz.II Bruksserie 1973: 15 20 25 30 40c    [40]

              1,30$. 40c Luftf. 1984. 60c Elektris. 1990. (+ R.kors 10c med

              brett). + 2 stk. m/hengslespor: 1968 Apens år 10c og 1,30$. (W)

 509     10   Hong Kong. Elizabeth II: Bruksserie 1962. 5 10 15 20 25 (2 stk.)  []

              30 40 50 65c (4 stk.), 1 1,30 2 5$, alle stempl. 2 stk. (*) 20c.

              Postfr.: 10 15 20c. Ligg.vm.: 2$. Ialt 28 merker. (+ dårl.10$)

 510     20   Hong Kong. Lot 17 eldre. Victoria/Edw.VII/George V/overtrykk      [42]

              China. Fleste bra stand. Alle på nettbilde. (K)

 511     35   Hong Kong. Lot 5 Victoriamerker. 2c gråbrun?, 8c gul, 24c grønn,  []

              30c lilla, 48c rød. Alle med 1 dårlig hjørnetagg. (K)

 512     70   Hong Kong. Victoria 6c og 18c lilla. 6c med blågrønt? stempel,    []

              litt "uryddig" bakside. Begg med bred marg venstre side.  (K)

 513     90   Hong Kong. Victoria Provisorium. 10 cents på 16 cents gul.        []

              Svak hjørnetagg ned til høyre.  (K)

 514    100   Hong Kong. Victoria Provisorium. 20 cents på 30 cents lys         [100]

              grønn. Svak bøy/brett i høyre side.  (K)

 515     25   Hong Kong. Victoria Stamp Stamp Duty. 3c blek lilla. Tg. 14,      []

              vannm. "Crown CC". Håndskrevet/blekk‑annulering.  (K)

 516     25   Jamaica (9 stk.) og Leeward Islands (1). Eldre. Ustemplet er      []

              uten lim. Medflg. et par litt nedklipte? Alle på nettbilde. (K)

 517     12   Lot 11 stk. Victoria etc. 2 stk. Bahamas (1 sh. m/skade). 7 stk.  [25]

              Barbados (1 m/skade, 1 bleket?). 2 stk. Bermuda. Alt nettb. (K)

 518     10   Lot 36 mrk. Bl.a. H.Kong, Sydafr., Victoria, India, Austr., N.    []

              Zealand. Frem til 1930‑t.? Fleste bra. Alle på nettbilde. (K)

 519     20   Mauritius. 7 forskjellige, herav 5 stk. Victoria. Fleste i        []

              bra stand. Alle avbildet på nettsiden. (K)

 520     10   Natal. 8 forskjell. eldre merker (6 = Victoria). Alle nettb. (W)  [32]

 521     35   Newfoundland. 1/2c Hundehode. 2 forskjellige: 1) Rødaktig, u‑     []

              stemplet. Ikke bestemt hvilken utgave. 2) Svart, stemplet. (K)

 522    100   Newfoundland. 1c daværende Prince of Wales. Rødbrun/lilla‑        []

              aktig, fra 1860‑70 tall? Farve/type ikke bestemt. (K)

 523     50   Newfoundland. 3c blå Victoria. 2 forskjellige: 1) Utagget 1879    []

              stemplet. 2) Senere utgave (ikke bestemt hvilken) tagget, kan

              være ustemplet. Med noen skadete tagger. (K)

 524     10   Newfoundland. Lot 6 eldre merker, stemplet. Alle nettside. (K)    []

 525     10   Orange Free State. 5 forskjellige merker. Alle på nettbilde. (W)  [35]

 526     25   Selangor. Overtrykk (type ikke bestemt) på 2c rød Straits         []

              Settlements. Ubrukt uten lim? Liten påskrift på bakside. (K)

 527     10   St. Christopher. Victoria 6d grønn tg. 14. Litt ujevne tg. (K)    []

 528     20   St. Vincent. 2 Victoriamerker: One Penny (også m/del av rødt      []

              stempel?) og Half Penny grønn, mulig ustemplet (uten lim). (K)

 529     30   Straits Settlements. 10 merker + 1 gebyrmerke(?). 4 stk. er       [52]

              Victoria. 3 stk. med perfin "B&Co". Verdi? Alle på nettb. (K)

 530     10   Syd‑Afrika. Lot 21 eldre merker. Noen få m/minus. Alle nettb.(K)  [16]

 531     10   Transvaal. 8 forskjellige. Fleste bra stand. Alle nettbilde. (W)  [10]

 532     10   Trinidad/Tobago. 6 eldre merker. Six Pence grønn mulig med        [25]

              tynn flekk. Alle på nettbilde. (K)

 533     15   Turks Islands. Half Penny blågrønn(?) Victoria. Ustmp. u/lim (K)  []

 

JERSEY                                  

 534     12   Jersey. Afa  420‑24 ** Hunder. Med omslag/info.                   []

 

EIRE                                     

 535     12   Eire. Afa  508‑12 ** Hunder. Sammenhengende i miniark.            []

 

REICH SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 536     15   Reich. Lot 20 stk.: Afa 595‑98, 600‑03, 612‑15, 627‑34. (+ 2      []

              med minus). Stemplet/ustmpl. Fleste bra. Alt nettbilde. (W)

 537     65   Reich. Lot 38 stk.: Med 3 Mk grå Afa 80? (et par bøyde hj.tg?)    []

              og noen andre Markverdier, Afa 115‑16, 487, 664‑65, div.

              Tjeneste (med flere stemplet fra serie 144‑65, m/24 pf). Div.

              inflasjon, Hindenburg etc. Fleste bra. Alle på nettbilde. (K)

 538    175   Reich. 370 merker, mest på albumarkdeler. Sett Afa 19/364/        [200]

              395‑6/413/418‑20, 535 etc. OBS! Noen merker festet m/lim (meget

              lett vannløselig!), noen ubrukte kan være delvis festet til

              arket. Ukjent kat.verdi, men lavt utrop? Alle på nettbilder. (W)

 539     10   Reich. Posearkiv. 13 poser, dels vannskadet? (1 = Baden).         [13]

 

DDR MASSEVARE/BUNTER                    

 540     10   DDR   48‑49. Berømte tyskere. 2 pf. grå. 55 merker. 6 pf          []

              fiolett 110 stk.

 541     10   DDR   50‑52. Berømte tyskere.  8 pf. rødbrun. 35 stk., 10 pf      []

              grønn 19 stk., 12 pf blå 36 stk.

 542     10   DDR   53, 54, 55, 58. Berømte tyskere. 15 pf brun 40 stk., 16     []

              pf blågr. 20 stk., 20 pf vinrød 14 stk., 30 pf zin.‑rød 6 stk.

 543     10   DDR   56 og 59. Berømte tyskere. 24 pf rød. 45 stk. og 40 pf      []

              rødfiolett 45 stk. Noen blokker, farvenyanser.

 544     10   DDR   57 og 62. Berømte tyskere: 25 pf ol.grønn ca. 240 stk.      []

              og 80 pf blå ca. 85 stk. Noen blokker, og noen med litt minus.

 545     10   DDR   59x, 61, 61x. Berømte tyskere. 40 pf. rødfiol. 9 stk.,      []

              60 pf m.grønn (61) 100 stk., 61x: 26 stk.

 546     20   DDR   60 og 63. Berømte tyskere. 50 pf. blå. Ca. 200 merker +     []

              84 pf rødbrun ca. 250 merker.

 

TYSKE OMRÅDER                           

 547     15   Bayern. Lot 28 merker. Noen med litt minus. Alle nettbilde. (W)   []

 548     20   Danzig. Lot 7 merker. Stmpl.: Afa 65 (dårl. hj.tg.), 114, 159.    []

              * 75. ** 122, 149, 172. Alle på nettbilde. (K)

 549     15   Danzig/Ø.Schlesien/Tysk p. Belgia/Saar. Lot 25 merker stempl./    [60]

              ubr. m/hengsle. Noen m/minus. + medflg. (tynn?) Norddeutscher

              Postbez. 1 gr. blekrød. Ukjent verdi. Alle på nettbilde. (K)

 

NEDERLAND                               

 550     10   Nederland. Lot ca. 60 merker på deler av albumark. Fra 1800‑t.    [30]

              til ca. 1930‑tall. Alt på nettbilde. (W)

 

BELGIA                                  

 551     15   Belgia. Lot ca. 110 merker 1869‑30‑tall, herav ca. 35 jernbane‑   [12]

              merker. Ikke sjekket, kan være noen med minus? Antatt ordinært.

 

FRANKRIKE                               

 552     40   Frankrike. Lot ca. 100 mrk. (inkl. 4 St. P.& Miquelon). Frem      [60]

              til ca. 1930‑t., hengslet på alb.arkdeler. Verdi? Alt nettb. (W)

 

FRANSKE KOLONIER                        

 553     10   Franske kolonier. 23 merker. Fleste er ubr. m/lim og hengsle‑     [20]

              rest. 1 er stemplet. Alle på nettbilde. (W)

 

ITALIA                                  

 554     10   Italia. Lot ca. 65 mrk. på alb.arkdeler. Til 1930‑t. Nettb. (W)   [10]

 

SPANIA                                  

 555     10   Spania. Ca. 45 merker. Eldre/frem til 1930‑tall. Løse/på deler    [10]

              av albumark. Noen få litt tg.‑minus etc. Alle på nettbilde. (W)

 

SVEITS                                  

 556     50   Sveits. Ca. 55 stemplet. Eldre/frem til 1930‑tall. Noen nett‑     []

              eksempler. Verdi? Noen med litt taggeminus etc. (K)

 

ØSTERRIKE                               

 557     50   Østerrike. Lot 12 albumark med ca. 320 merker. Fra 1800‑tall      [50]

              til ca. 1930‑tall. Ukjent verdi. Noen eks. på nettbilder. (W)

 

ØSTERRIKE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE        

 558     10   Østerrike. Lot. Afa 121‑36, 163‑77 (Mi 139‑54, 185‑99). A/Mi      []

              165/187 *, øvrige stemplet. Alle på nettbilde. (K)

 

RUSSLAND                                

 559    100   Russland. ca. 70 mrk. på alb.arkdeler. Eldre. Aller fleste ubr.   [150]

              m/lim, hengslet. Noen kan klebe litt. Ikke sjekket! Kan være

              finske/ev. falske/lokalutgaver/Ukraina? Alle på nettbilde. (W)

 

POLEN                                   

 560     15   Polen. Lot ca. 75 merker (løse/deler av alb.‑ark). Frem til       [30]

              ca. 1930‑tall. Ukjent verdi. Alt på nettbilder. (W)

 

TSJEKKOSLOVAKIA                         

 561     10   Tsjekkoslovakia. Ca. 90 merker. Eldre/frem til 1930‑tall. Løse/   []

              deler av albumark. Noen få m/litt minus etc. Alle på nettb. (W)

 

UNGARN                                  

 562     10   Ungarn. Afa 3686‑92 Motorsykler. Fordelt på 2 Rek‑konv. (W)       []

 563     40   Ungarn. Ca. 175 merker. Eldre/frem til 1930‑tall. Løse eller      []

              på deler av albumark. Ikke sjekket!  Alle på nettbilder. (W)

 

ROMANIA                                 

 564     10   Roamania. Lot ca. 55 merker (ves. på albumark‑deler). Frem        []

              til ca. 1930‑tall?

 

BULGARIA                                

 565     40   Bulgaria. Afa 1239‑40 Romfart. + 21 merker ves. eldre med over‑   []

              trykk bl.a. Thrace Occidentale/Interalliee. Alle nettbilde (W)

 

JUGOSLAVIA                               

 566     10   Jugoslavia. Ca. 48 merker. Eldre/frem til 1930‑tall. Løse/på del  []

              av albumark. Noen få litt tg.‑minus etc. Alle på nettbilde. (W)

 

AFRIKA                                  

 567     25   Afrika. Lot vel 100 antatt forskjell. eldre merker, mest fran‑    [80]

              nske kolonier? M/Etiopia, Eritrea, Tunis, Madagaskar, Liberia

              etc. Alle som er ustemplet er uten lim. Alle på nettbilde. (K)

 568     20   Belgisk Congo. 8 forskjell. eldre stemplede. Noen med litt        []

              minus. Alle på nettbilde. (K)

 569     10   Egypt. 20p grønn (1867?). (K)                                     []

 570     10   Egypt. 2p blå (1867?). Vannmerke ikke bestemt. (K)                []

 571     85   Egypt. 5p brun (1867?). Vannmerke ikke bestemt. Tagging? (K)      [222]

 572    100   Egypt. 5p brun (1879?). Omvendt Vannmerke. (K)                    [242]

 573     50   Egypt. Lot 49 merker. Fra 1800‑tall og litt nyere. Noen med       [62]

              litt minus. Ukjent verdi. Alle på nettbilde.  (K)

 

ASIA                                    

 574     18   Asia, ukjent land. Hefte ** med 10 stk. stilisert hund, pålyd‑    [50]

              ende 8. (Står 1982 (7) på omslaget). (W)

 575     20   China (antatt). Lot 35 eldre merker, muligens bare forskjell‑     [60]

              ige? Verdi? Ikke sjekket. Alle på nettbilde. (K)

 576     10   China/Japan (+noen Indo‑China). 40 merker, ikke sortert/vurdert,  [25]

              antatt alle/flest frem til 1930‑tallet. Alle på nettbilde. (W)

 577     20   Filipinene. 8 forskjell. eldre stemplede. 1 er USA‑merke på       [51]

              klipp brukt Fil. 1900. + 1 helsakklipp. Alle på nettbilde. (K)

 578    100   Hawaii. 6 stk. 1800‑tallsmerker. Noen virker utstemplet, uten     []

              lim. Alle på nettbilde.  (K)

 579     15   India. Lot 16 Victoriamerker. Noen påtrykk "Service", "On H.      []

              M.S.", 1 stk. "Bombay Gazette". Noen litt minus. Alt nettb. (K)

 580     15   India. Lot 22 merker Edw. VII/George V. 2 stk. "On H.M.S.".       []

              Noen med litt minus. Alt på nettbilde. (K)

 581     15   India/Alwar. 1/2 a. lys blåaktig 1877. Ustemplet, uten lim. (K)   []

 582     15   India/Cochin. Lot 22 forskjellige merker. Alle på nettbilde (K)   [30]

 583     15   India/Hyderabad og Travancore, lot. Hyderabad: 1/2 anna rød.      [40]

              Travancore: 3 røde merker (2 = On SS), 1 A orange? "Government

              of Travancore", ustemplet uten lim. Verdi? Alle nettbilde. (K)

 584     10   Indo‑Chine. Lot 18 merker. Brukt/ubrukt. Alle på nettbilde. (K)   []

 585     20   Japan (antatt, er ikke sjekket). Lot 24 eldre merker. Noe         [70]

              varierende kvalitet? Alle på nettbilde. (K)

 586     20   Japan (antatt, er ikke sjekket). Lot 25 eldre merker. Noe vari‑   [75]

              erende kvalitet? (+ noen helsakklipp?). Alle på nettbilde. (K)

 587     20   Japan (antatt, er ikke sjekket). Lot 26 eldre merker. Noe         [70]

              varierende kvalitet? Alle på nettbilde. (K)

 588     45   Nederl. India. Lot ca. 85 merker. Få/ingen dubletter? Noen        []

              med litt minus, noen få eldre nedklipte? Alle på nettbilde. (K)

 589     50   Persia. Lot 33 (eldre) merker. Noen få med litt minus. Ukjent     []

              verdi. Alle på nettbilde.  (K)

 

AUSTRALIA                               

 590     10   Australia. Lot 14 merker. Noen med litt minus. Ordinært?          [10]

              Alle på nettbilde. (K)

 591     85   New South Wales. Lot 23 merker (noen m/litt minus). Ikke type‑    []

              bestemt (tagging/vannm./farve etc.). Alle på nettbilde. (K)

 592     18   Queensland. Lot 9 merker, noen nedklipt. Ikke typebestemt. (K)    [25]

 593     25   South Australia. Lot 8 merker (+ 1 m/tynn flekk). Ikke type‑      [30]

              bestemt ‑ verdi? Alle på nettbilde. (K)

 594     35   Tasmania. Lot 8 merker. 1d Van Diemens Land antatt nedklipt.      [76]

              Victoria (1870‑‑): 1/2d orange, 1d rød, 2d grønn, 4d gul (svak

              diagon. bøy/brett), 1/2d 1892 + 2 bildemrk. Ikke typebest. (K)

 595     50   Victoria. Lot 26 merker, noen med litt minus. Ikke type‑          [50]

              bestemt ‑ verdi? Alle på nettbilde. (K)

 

NEW ZEALAND                              

 596     85   New Zealand. Lot 22 merker (noen m/litt minus). Ikke type‑        [95]

              bestemt (tagging/vannm./farve etc.). Alle på nettbilde. (K)

 

OCEANIA                                 

 597     10   Samoa. 1d, 2d og 1 sh. (*) tilsv. 1. utgave. Er antatt nytrykk.   []

              2d opprinnelig laget, men ikke utgitt. Ustmp. u/lim. (K)

 

CONFED.STATES AM.                       

 598     25   Confederate States of America. 10 cents blå. Ikke typebestemt.    []

              Ustemplet, uten lim. (K)

 599     25   Confederate States of America. Five cents blå (mot blek grønn‑    []

              blå?). Ikke typebestemt. Ustemplet, uten lim. (K)

 

CANADA FRIMERKER. STEMPLET              

 600     20   Canada. Bever 5c rød, mot rødoransje?, 1859? (K)                  []

 601     25   Canada. Victoria.  6c brun, "smalt" format. Type? (K)             []

 602     25   Canada. Victoria. 1/2c sort, litet format. Type? (K)              []

 603     50   Canada. Victoria. 10c brunlilla(?), "smalt" format. Type? (K)     [50.R]

 604     70   Canada. Victoria. 12,5c blågrønn(?). Type? (K)                    [100.R]

 605     10   Canada. Victoria. Provisorie 2 cents/3c rød (1899).  (K)          []

 

CANADA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 606     40   Canada. Lot  4 forskj. Victoriamerker. 1c gulaktig, 2 stk. 2c     []

              grønn ("smal" og bred), 3c brunaktig ("smal/liten"). Typer? (K)

 607     10   Canada. Lot  8 forskj. eldre m/minus (rift, dårlige tagg. etc.).  []

              Bl.a. eldre Victoria 1c rød og 3c orange. Alle Nettbilde. (K)

 608     25   Canada. Lot 13 forskj. Avgifts‑ og "Registrered"‑merker. Med‑     [50.R]

              følger 1 stk. 3c rød Victoria fra helsak? Alle på nettb. (K)

 609     15   Canada. Lot 33 forskjellige eldre. Alle på nettbilde. (K)         []

 

NORD‑AMERIKA                            

 610     10   USA og Canada. Lot ca. 60 merker, frem til ca. 1930‑t. Fleste     []

              bra stand. Flere eksempler på nettbilde. (K)

 

MELLOM‑AMERIKA                          

 611     10   Mexico. Lot ca. 50 eldre merker. Noen med litt minus. + noen      []

              merkater e.l.? Alle på nettbilder. (K)

 612     10   Panama. 5 eldre merker. Alle på nettbilde. (K)                    []

 

KARIBIEN                                

 613     25   Cuba. Lot 45 eldre. + Medflg. 6 stk. eldre Dominik. Republ.,      [30]

              alle ustmp. uten lim. Noen få m/litt minus. Alle nettbilde. (K)

 614     30   Curacao. 4 eldre merker. Ikke typebestemt. Noen nedklipt?         []

              Medfølger 15c blå med tynn flekk. Alle på nettbilde. (K)

 615     50   Haiti. Ca. 34 stk. eldre. Ustemplet er uten lim. Alle nettb. (K)  []

 616     10   Puerto Rico. 22 eldre merker. Noen ustemplet, men uten lim?       []

              Noen med litt minus. Alle på nettbilde. (K)

 617     10   Spansk Vestindia. 3 eldre merker. Varierende kvalitet. (K)        []

 

SYD‑AMERIKA                             

 618     50   Argentina. 3 stk. ustemplet, uten lim. 5, 10 og 15c 1862.         []

              Kan være opp‑/nytrykk eller falske? (K)

 619     25   Argentina. Lot 17 stk. eldre (alle 1800‑tall?). Alle nettb. (K)   []

 620     35   Argentina. Lot 65 stk. eldre (mest tidl. 1900‑t?). Noen utagget   []

              (tynt papir) mulig fra helsaker? Fleste bra. Alt nettbilde. (K)

 621     12   Bolivia. Lot 10 stk. eldre merker. Alle på nettbilde. (K)         []

 622     40   Brasil. Lot 24 stk. eldre. Noen m/litt minus. Alle nettb. (K)     []

 623     60   Brasil. Lot 31 stk. eldre. Noen m/litt minus. Alle nettb. (K)     []

 624     15   Chile. Lot 44 eldre, + noen Telegraf e.l.? Alt på nettbilde.(K)   []

 625    100   Colombia. Lot ca. 30 eldre. Alle på nettbilde. (K)                []

 626     10   Costa Rica. Lot 20 eldre. Ustemplet er uten lim. Alt nettb. (K)   []

 627     10   Paraguay. Lot 22 eldre merker. Alle på nettbilde. (K)             []

 628     10   Peru. 30 eldre merker. Noen med litt minus. Alle nettbilde. (K)   []

 629     10   Salvador. 37 eldre merker. Noen ustemplet, men uten lim?          []

              Noen med litt minus. Alle på nettbilde. (K)

 630     25   Uruguay. 41 eldre merker. Noen med litt minus. Alle nettb. (K)    []

 631     40   Venezuela. 23 eldre merker. Noen med litt minus. Alle nettb. (K)  []

 

FORSKJELLIGE LAND                       

 632     10   Lot ca. 75 eldre merker. 1‑27 mrk. fra: Ecuador/Guadalope/Gua‑    []

              temala/Guinee/Honduras/Martinique/Nicaragua. Noen m/litt minus.

              Antatt bare forskjellige. Ustmp. er uten lim. Alle nettbilde (K)

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 633     10   Ca. 250 gr. klipp. Div. land, mye GB og noe Norden. Mest 1980‑    []

              1990‑tall? Antatt ordinært. Har flere "like" obj., fast pris!

 

FN/UN                                    

 634     30   FN. Konv. m/div. stempler: "Disengagement Observer Force" og      []

              samme m/"Military Police" + Hund/"Doghandler". 17.1.1996. Av‑

              sender Postmaster CCUNME(?)/Golan etc. (nettbilde). (K)

 

FN/UN F.D.C. ETC.                       

 635     20   FN New York. FDC. Afa  331‑40, 387‑93 og 411‑12. På 14 konv.      []

 636     15   FN New York. FDC. Afa  341‑44 og 362‑70. På 12 konvolutter        []

 637     10   FN New York. FDC. Afa  343‑44, 362‑63 og 365‑70. På 6 konv.       []

 638     10   FN New York. FDC. Afa  346‑61. Flaggs. 1980. 16 merker/16 konv.   []

 639     10   FN New York. FDC. Afa  346‑61. Flaggs. 1980. 16 merker/4 konv.    []

 640     15   FN New York. FDC. Afa  371‑86. Flaggs. 1981. 16 merker/16 konv.   []

 641     20   FN New York. FDC. Afa  371‑86. Flaggs. 1981. 16 merker/4 konv.    []

 

FN/UN REALISASJON/ROTELOTS              

 642     10   FN. 4 stk. miniark ** 2 stk. Afa 90, 1 stk. 190 og 155.           []

 

TEMA/MOTIV                              

 643    125   Polar. 7 konvol.: N. Polarinst. Svalbardeksp. 1977, 78 og 79.     []

              Tilsv. Nordaustlandet 1978 og Kong Karls land 1977. Antarktis‑

              eksp. 1978‑79. Ord.konv. stmp. Ny‑Ålesund. M/div. infost. (W)

 644     30   Fly/Luftfart. "Butikkpakke" (Davo) med 100 merker. (W)            []

 645     75   Hunder. Ca. 75 konvolutter/kort med frimerke eller stempler,      [100]

              vesentlig med tilknytning hunder. Div. land. Noen netteks.: (W)

 646     75   Hunder. Ca. 80 konvolutter/kort med frimerke eller stempler,      [100]

              vesentlig med tilknytning hunder. Div. land. Bl.a. FDC Finland

              TUB velgj.merker Hunder 10.5.65. Noen netteksempler. (W)

 647     20   Hunder. Lot ca. 75 ves. løse merker, et par miniark. Eks.: (W)    [50]

 648     50   Hunder/dyr. Lot løse merker, miniark, brev. Meste tilknytning     []

              hunder, men også div. dyr etc. Totalt ca. 170 merker? Eks.: (W)

 649     75   Hunder/dyr. Lot løse merker, miniark. Meste tilknytn. hunder,     []

              og litt div. M/hefte SF 1997/hunder. Ca. 300 merker? Eks.: (W)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 650     15   1949.10.09. Aerogram m/rödt ovalt st.: "Första dagen svensk       [25]

              Aeorogram med flyg utan tillegg". Frankert med 20ø UPU

              (Facit 391). Stemplet Stockholm UPU‑stempel samme dato.  (W)

 651     10   1951.04.25. Stockholm‑Tokyo. SAS 1. regulære flyvn. Mott.stemp.   [15]

 652     20   1957.02.24. Tokyo via Nordpolen, SAS' 1. ordinære flyvning.       []

              Liten dansk helsak Aerogram 60ø. Særstempel + ank.stemp. (W)

 653     10   1969.11.01. Skandinavia‑West India. SAS 1. fl. Svensk Luftpost‑   [20]

              konv. med mange svenske frim. og stempler. Ank.st. Nettb.: (W)

 654     10   1972.02.08. Oslo‑Chicago. SAS 747‑B flight. Særstempel.           []

              Med 90ø norsk SAS‑frimerke. Mott.stempel.

 655     10   1972.04.03. København‑Beograd. SAS. Mottattstemplet.              [15]

 656     10   1972.04.03. Skandinavia‑Zagreb‑Beograd. SAS 1. fl. 2 konvo‑       [15]

              lutter: Fra København og Stockholm. Begge ank.stemplet.

 657     10   1972.04.05. København‑Berlin. SAS 1. Caravelle‑flight.            []

 658     10   1972.06.09. København‑Abidjan. SAS 1. flyvning.                   []

 659     10   1972.06.09. Stockholm‑Abidjan SAS 1. flight. Ank.stmp.            [15]

 660     10   1972.11.01. Wien‑Nairobi‑Johannesburg. SAS 1. flight. Påstemp‑    [20]

              let "Erstflug wegen Nebel verschoben..". Ank.st. Joh.burg 9/11.

 661     10   1973.01.12. København‑Manchester. SAS 1. DC‑9 fl. Mott.stemp.     []

 662     10   1973.04.01. Beirut‑Bucarest. SAS 1. DC‑9 fl. Mott.stemp.          []

 663     10   1973.04.01. Gøteborg‑Paris. SAS 1. DC‑9 fl. Mott.stemp.           []

 664     10   1973.04.07. København‑Bucarest. SAS 1. DC‑9 fl. Mott.stemp.       []

 665     10   1973.11.04. København‑Bankok‑Singapore. SAS. 1. fraktflyvn.       []

              med DC‑8F. Adressert og Ankomststemplet Bankok.

 666     10   1973.11.04. København‑Singapore. SAS. 1. fraktflyvn. med          []

              DC‑8F. Ankomststemplet.

 667     10   1974.01.03. Skandinavia‑Tunis. SAS 1. DC‑9 flight. Dansk frim.    [150]

 668     10   1974.01.03. Sturup‑København. SAS 1. Metropolitanfl. Ank.st.      [15]

 669     10   1974.04.30. København‑Anchorage‑Tokyo. SAS 1. B 747‑fl. Ank.st.   []

 670     10   1974.05.01. Tokyo‑Anchorage‑København. SAS 1. B 747‑fl. Ank.st.   []

 671     10   1974.10.22. New York‑København. SAS 1. DC‑10 flight. Medfølger    [15]

              konv. tilsvarende flyvn. København‑New York. Begge ank.stemplet.

 672     10   1974.11.05. København‑Anchorage. SAS 1. DC‑10 fl. Ank.stemplet    [15]

 673     20   1974.11.05/06. København‑Tokyo og Tokyo‑København. SAS 1. fl.     [30]

              med DC‑10. 2 konvol. Japanske med 3 frimerker. Begge ank.stmp.

 674     10   1974.12.17. København‑Montreal. SAS 1. B‑747 fl. Ank.stemplet     [15]

 675     10   1975.02.04. Stockholm‑Los Angeles. SAS 1. DC‑10 flight.           [15]

              Nøytral konvolutt med særstempel. Ankomst‑stemplet.

 676     15   1975.04.02. Kairo‑København. SAS 1. DC‑8 flyvning.                [150.R]

 677     15   1976.01.21. Paris‑Rio de Janeiro. 1. flyvning med Concorde Air    []

              France. M/1,70 fransk Concordefrim. Mott.stemp. (W)

 678     10   1976.01.21. Singapor‑København. SAS 1. DC 10‑flight. Mott.st.     []

 679     15   1976.01.21. Teheran‑København. SAS 1. fl. DC‑10. Ank.st.          []

 680     10   1976.04.01. Frankfurt‑Stockholm. SAS 1. fl. med DC‑9. Ank.st.     []

 681     10   1976.04.01. Stockholm‑Hamburg og Hamburg‑Stockholm. SAS           []

              1. flight med DC‑9. Begge konv. m/ank.‑st.

 682     15   1976.04.10. Caracas‑Paris. 1. flyvning med Concorde. Vedlagt      []

              div. info/opplysninger/detaljer om flighten.  (W)

 683    100   1976.05.24. London‑Washington. Concorde 1. flight. BA579. (K)     [300]

 684     15   1976.11.01. København‑Växjö. SAS 1. fl. DC‑9. Mott.stempel.       []

 685     15   1976.12.13. Nairobi‑København. SAS 1. fl. DC‑10. Mott.stempel.    []

 686     10   1977.02.01. Færøyene‑Danmark. Danair 1. B‑737 flyvning.           []

 687     10   1977.02.01. København‑Vagar (Færøyene). 1. Danair/SAS B 737‑      []

              Flight. Ank. st. Sørvágur.

 688     10   1977.04.02. Barcelona‑København. SAS 1. fl. DC‑9. Ank.st.         []

 689     10   1977.04.02. København‑Barcelona. SAS 1. fl. DC‑9. Ank.st.         []

 690     10   1977.04.02. New Dehli‑København. SAS 1. DC‑10 fl. Ank.st.         []

 691     10   1977.04.07. København‑Kuwait. SAS 1. fl. DC‑8. Ank.st.            []

 692     10   1977.04.09. Kuwait‑København. SAS 1. fl. DC‑8. Ank.st.            []

 693     15   1978.09.19. Jeddah‑København. SAS 1. DC‑8 flight. Ank.st.         []

 694     15   1980.02.16. London‑København. SAS 1. Airbus flight. Ank.st.       []

 695     15   1980.04.05. København‑Madrid og Madrid‑København. SAS 1.          []

              Airbusflyvning. 2 konvoluter. Begge ankomst‑stemplet.

 696     10   1980.04.08. Stockholm‑Düsseldorf. Lufthansa LH021. Særstmp. på    [20]

              svensk helsak Aerogram 1,70. Ankomst‑stemplet.

 697     10   1980.12.21. København‑Göteborg. SAS 1. Airbusflyvning. Mott.st.   []

 698     10   1981.03.29. London‑Stockholm SAS 1. Flight m/Airbus. Ank.st.      []

 699     10   1981.03.30. Aalborg‑Göteborg. SAS 1. Flight m/Grumman Gulf‑       []

              stream. Ank.st.

 700     10   1981.03.30. Göteborg‑Aalborg. SAS 1. Flight m/Grumman Gulf‑       []

              stream. Ank.st.

 701     10   1981.03.31. København‑Manila. SAS 1. DC‑10 Flight. Ank.stemp.     []

 702     10   1981.04.01. Manila‑København. SAS 1. DC‑10 Flight. Ank.stemp.     []

 703     10   1981.09.07. København‑Luxembourg. SAS 1. Flight m/Grumman         []

              Gulfstream. Ank.st.

 704     10   1981.09.07. Luxembourg‑København. SAS 1. Flight m/Grumman         []

              Gulfstream. Ank.st.

 705     10   1982.04.06. København‑Narssarssuaq. SAS 1. DC‑8 flight. Ank.st.   []

 706     10   1982.09.27. Stockholm‑New York. SAS 1. DC‑10 fl. Mott.stemp.      []

 707     10   1982.09.28. København‑Athen. SAS 1. Airbus‑flight. Mott.stemp.    []

 708     10   1982.09.28. København‑Singapor. SAS 1. B 747‑flight. Mott.st.     []

 709     10   Lot 10 FFC etc. SAS. 1.4.79: G.borg‑Frankfurt og G.borg‑Zürich.   []

              3.10.77: G.borg‑New Y. 747B. 1.4.71: St.h.‑New Y. 747B. 9.6.72:

              St.h.‑Abidjan. 26.4.76: St.h‑Tokyo 25 år. 1.4.77: St.h.‑Amster‑

              dam DC 9. Noen datoer både som Aerogram og konvolutt.

 710     10   Lot 8 små Lp‑konv. SAS: 1. flight 4.11.87 til Djakarta, Singa‑    []

              pore og Bangkok. 24.2.57 til Tokyo. 4.7.58 til Montreal. Luft‑

              hansa: 10.5.66 Stockholm‑Stuttgart. SAS?: 21.10.58 og4.4.59.

 

JUBIL./1. TUR ETC                       

 711     10   1970.05.18. Stockholm‑Paris. ABA‑SAS Flyglinje 25 år. Ank.stmp.   []

 712     10   1970.06.27. Stockholm‑New York SAS 25 år. Særst. m/SILA‑SAS.      []

              Påstemplet "Retour à l'expediteur".

 713     10   1970.09.06. Stockholm‑Geneve. ABA‑SAS 25 års flyglinje.           []

              Ordinær konvolutt med særstempel. Ankomst‑stemplet.

 714     20   1971.10.05. SAS/ABA 25 års flyvning Stockholm‑Madrid. Nøytral     []

              konv. m/særstempel. Med parkomb. 30ö fugl/Koltrast. (Fac 711).

 715     10   1971.11.30. Stockholm‑Montevideo SAS 25 år. Særst.+mott.stmp.     []

 716     10   1971.12.02. Stockholm‑Teheran 1971, jubil. 25 år. Ank.st.         []

 717     10   1972.02.24. SAS 15‑årsjub. "First over the Pole". Spes.konv. m/   []

              gjengivelse av konv. fra 1957. M/dansk Afa 492. Ank.st. Tokyo.

 718     10   1974.04.06. København‑Wien. SAS 25 års flyvning.                  []

 719     10   1974.04.30. København‑Roma og Roma‑København. SAS 25 års          []

              flyvning. 2 konvolutter. Begge ankomst‑stemplet.

 720     10   1974.06.02. Stockholm‑Helsinki. ABA/SAS 50 års jub. Ank.st.       []

 721     10   1974.06.03. Helsinki‑Stockholm. ABA‑SAS 50 års jub. Ank.st.       [40]

 722     10   1974.07.01. Hamburg‑Malmö‑Sturup. ABA‑SAS 50 års jub. Ank.st.     []

 723     10   1974.07.04. Københ.‑Malmö‑Sturup. ABA‑SAS 50 års jub. Ank.st.     []

 724     10   1974.10.26. København‑Bankok. SAS 25 års flyvn. Ank.stemplet      []

 725     15   1974.10.26. København‑Karachi. SAS 25‑års jubileum.               []

 726     10   1974.10.30. Karachi‑København. SAS 25 års flyvn. Ank.stemplet     []

 727     15   1976.09.04. Battle of Britain open Day RAF Finningley. Vedlagt    []

              info om belgiske "Red Devils". (W)

 728     15   1977.10.12. 40th Anniversary of the first flight of Hurricane.    []

              Konvol. med info.  (K)

 729     10   1979.10.10. RAF Escape from Libya. Konv.+innlegg m/div. info.(W)  []

 730     10   1979.11.15. SAS Polarrute 25 år. Særstempel på nøytral konv.      []

              med svensk Facit 1,15 maleri (Afa 1042). Ankomst‑stemplet.

 731     15   1980.09.13. 40th Anniversary of the world's first decive          []

              aerial campaign. Konvol. med info.  (K)

 732     15   1981.04.11. 70 års jubil. for 1. flyvning London‑Paris. (K)       []

 733     15   1981.05.21. 38 år siden 1. fl. Gloster Meteor. Info, og vedlagt   []

              historie/info om Flugkapitän testpilot Trenkle/Messerschm. (K)

 734     25   1981.07.24. 50‑årsjubil. for Zeppelin LZ 127 Polarfart. Med       [41]

              div. info på konvolutten og som vedlegg. Signaturer. (K)

 735     10   1982.02.23. SAS Polar Route 25 år. Tokyo‑København. Mott.st.      []

 736     10   1984.10.13. Sverige. Fallskärmspost Åhus Frimärkets Dag.          []

              5 konvolutter, hver med 1 merke av Fac. 1317‑21 (Afa 1288‑92).

              Nummerert og signerte. Vi har flere "like" lots. Netteks.! (W)

 737     15   1985.01.01. 70th Anniversary of the Formation of No.10 Squad‑     []

              ron RAF. Vedlagt info. Med Jersey‑frimerke. (W)

 738     15   1986.09.16. 70th Anniversary of No76 Squadron. Vedlagt div.       []

              info, bl.a. om Vickersfly etc.  (K)

 739     16   1989.06.04. Kristiansand Lufthavn 1939‑1989. Konv. m/særstemp.    []

              og "kart" første landing Amsterdam‑Kjevik 1939. (W)

 740     15   1990.09.11. The Major Assault 24‑26. aug. 1940. Vedlagt info      []

              for dagene 24‑26/8 1940. (W)

 741     15   1990.09.11. The Major Assault 30‑31. aug. 1940. Vedlagt info      []

              for dagene 30‑31/8 1940. (W)

 742     15   1991.04.14. The Night Blitz 1‑15.11.1940. Vedlagt historisk       []

              info for dagene 1/11‑15/11. (W)

 743     15   1991.04.14. The Night Blitz 16‑22.11.1940. Vedlagt historisk      []

              info for dagene 16/11‑30/11. (W)

 744     25   1991.05.20. Battle of Crete, 20.5.‑1.6.1941. Konvol. m/info og    []

              særstempel, innlagt info. Med Hercules England‑Crete‑reture.(K)

 745     15   1991.06.21. 25 års jubil. for VC10 i RAF. Med div. info og        []

              signaturer. Konvol. nr. 735 av 1000.  (K)

 746     15   1993.06.16. Last flight of Aerospace CT‑4B Airtrainers of the     []

              RNZAF. Vedlegg div. info. Med $ 1.25 flyfrim. New Zealand.  (K)

 747     10   1994.08.25. Liberation of Paris. Konv. m/sign. fra Biggin Hill    []

              Airp.‑Dieppe‑Beauvais‑Le Bourget + retur. Info på konv.+vedl.(K)

 

SAMLEPRODUKTER                          

 748     15   Fotball. Arsenal‑Ipswich F.A.Cup Final 1978 (0‑1). Konvol. med    []

              info/tegninger forside + vedlagt info. "Lakktrykk"? (K)

 749     15   Fotball. Division 4 champ. 1977. Cambridge‑Oxford (2‑1). Konv.    []

              med info/tegninger forside + vedlagt info. "Lakktrykk"? (K)

 750     15   Fotball. England‑Wales 1977 (0‑1). Konvolutt med info/tegn‑       []

              inger forside + vedlagt info. "Lakktrykk"? (K)

 751     20   Fotball. F.A. Cup Final 1977. Liverpool‑Manch.U (1‑2). Konvol.    [120]

              med info/tegninger forside + vedlagt kort m/info. (K)

 752     15   Fotball. Liverpool‑Dynomo Dresden (5‑1) og Dynamo D.‑Liverpool    []

              (2‑1) 1977‑78. Info forside + vedlagt info. "Lakktrykk"? (K)

 753     20   Fotball. Manchester C‑Juventus U.E.F.A. cup 1976/77 (1‑0).        []

              konv. m/info/tegninger forside + vedlagt info. "Lakktrykk"? (K)

 754     15   Fotball. Wolves 100 år 1977. Wolves‑Derby (1‑2). Konvol.          []

              med info/tegninger forside + vedlagt info. "Lakktrykk"? (K)

 755     20   Fotball. World Cup 1977 England‑Luxembourg (5‑0). Konvol. med     []

              info/tegninger forside + vedlagt kort m/info. "Lakktrykk"? (K)

 

POSTKORT 1‑2 STK.                       

 756     10   Altenbro under isgang. Lf svhv/brunlig. Meget svak bøy mot ett    []

              hjørne. Påskrift 1930. Utgiv. Olav Østlyngen, Elvebakken. (K)

 757     15   Arendal. Oversikt. Brukt 1964. Mittet 1971/19. (K)                []

 758     10   Balestrand, Sogn. Svhv Lf. Brukt 1922. Hj.brett/slitasje. (K)     []

 759     15   Balholmen, Sogn. Svhv Lf Ubrukt.  (K)                             []

 760     10   Berg, Helgeland. Svhv Lf fotok. Brukt, antatt påskrift bak ut‑    [75]

              visket, uten frimerke. 2 rifter i høyre side. (K)

 761     15   Bergen. Haakonshallen. Svhv Lf. Brukt 1930, frim. fjernet. (K)    []

 762     10   Bergen. Jernbanestationen. Svhv/Lf. Ubrukt. Litt "skjolder"       []

              på baksiden. (K)

 763     10   Bergen. Oversikt. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)                   []

 764     10   Bergen. Raadhuset. Sv Lf. Brukt (m/15ø blå Posthorn). Oppi. (K)   []

 765     10   Bergen. Seet fra Fløjfjeldet. Svhv Lf. Udelt adr.side. Ubr. (K)   []

 766     15   Bergen. Universitetet/Florida Sykehus. Svhv fotok. Ubrukt. Ør‑    [15]

              lite hakk i nedre h. hj., ellers "som nytt". Normann B‑1‑79. (K)

 767     10   Bodø. Flerbilders "Hilsen fra...". Brukt 1965.  (K)               []

 768     20   Christiania. Holmenkollen, Besserudtjernet. Svhv Lf br. 1906 (K)  [35]

 769     10   Christiania. Slottet. Svhv Lf. UPU‑kort/delt adr.s. Br.1909 (K)   [20]

 770     10   Christiania. Utsigt fra Slottet. Svhv Lf. Svak hjørnebr., litt    []

              hj.slitasje. Brukt 1913.  (K)

 771     15   Christiansand, from Odderoen. Lf farve. Utg./prod. USA. Ubr. (K)  [17]

 772     10   Essefjord. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                                   []

 773     20   Fjellandskap m/skiløpere. Svhv Lf. Brukt 1912. Med bundet         [25]

              NKS julemerke 1912.  (K)

 774     10   Fredrikstad. Oversikt. Svhv brukt 1949. Litt "slitent". (K)       [11]

 775     10   Geilo. Flerbilders, Helsing frå Hallingdal. Ubr. A.Golberg. (K)   []

 776     10   Geiranger. Svhv Lf brukt 1929. Frimerke (pent) fjernet. (K)       []

 777     10   Hallingskei, ved Bergensbanen. Svhv Lf. Brukt. Nær hele adr.‑     [50]

              siden med papirrester. (K)

 778     10   Hamar. Flerbilders. Brukt, 1989 (?).  (K)                         []

 779     20   Hardanger. Farve Lf. Hjørneslitasje. A. Eliassons Konstförlag     [60]

              Stockholm. Brukt i USA 1907. (K)

 780     10   Helgeroa. Blokkebukta Camping. Ubr. Hjørneslit. N. C‑17‑11 (K)    [30]

 781     10   Hestmandø. Svhv Lf. Ubrukt. Mittet 1/49.  (K)                     [35]

 782     15   Holmenkollen Turisthotels Annex Midtstuen. Svhv Lf UPU‑kort,      [78]

              udelt adresseside. Brukt 1904. (K)

 783     15   Hornelen. Svhv Lf. Udelt adr.side. Svak hjørnebøy. Ubrukt. (K)    [150]

 784     10   Hus i vinterlandskap. Ukjent sted. Farve Lf. Brukt 1910. (K)      [15]

 785     10   Jølster. Lf Svhv (blåtonet). Brukt 1912. (K)                      []

 786     10   Kongsvinger. Bru. Svhv Lf. Brukt (30‑tall?). Frim. fjernet.       []

              Hjørnebretter, kant‑/margslitasje. (K)

 787     15   Kristiania. Bygdö Kongsgaard. Svhv Lf. Brukt 1916. Küenh. (K)     []

 788     10   Kristiania. Carl Johans Gade. Svhv Lf, udelt adr.side. Brukt      []

              1903. NB! Kraftig horis. brett mellom bilde/tekst forside. (K)

 789     10   Kristiania. Røde Kors' Klinik. Svhv Lf fotokort. Fin cabriolet‑   [45]

              bil m/skilt C‑18 parkert. Brett v. del av kortet. Br.1920. (K)

 790     15   Kristiania. Slottet fra Drammensveien. Svhv Lf Brukt 1908. (K)    [80]

 791     10   Kristiania. Slottet. Svhv Lf. Brukt 1915. (K)                     []

 792     25   Kristiania. St. Hanshaugen. Svhv Lf. Brukt 1914. Med tydelig      []

              TMS "Norge 1914 Jubilæeums utstill...." tysk/fransk tekst. (K)

 793     10   Kristiania. Storthinget. Svhv Lf blank overflate. Hjørne‑         []

              bretter. Påskrift, ikke postgått. Wilse. (K)

 794     15   Kristiansand S. Dueknippen. Svhv Lf. Ubr. Liten, svak bøy i       []

              nedre høyre hjørne. Utgiver: Taraldsens Kiosker 25. (K)

 795     20   Larvik. Tegning/sv.hv. Tilnærmet "bølgekant". Lf ubrukt.          []

              Utgiver: Preutz Boghandel Johan Dyring, Larvik.  (K)

 796     15   Lillehammer, seet nordfra. Svhv (bruntonet) Lf ubrukt. Johan      [13]

              Støkken No. 3015. (K)

 797     10   Lovandet, Nordfjord. Svhv Lf. Litt slitt h.s. Brukt, 1908? (K)    [15]

 798     15   Meraak, Geirangerfjorden. Svhv Lf. Brukt 1906, Geiranger og       []

              Kjøbenhavn‑stempel. Adresse + tekst utvisket. Hjørnebrett. (K)

 799     10   Merok. Farve Lf. Påskrift. Noen småflekker, påført "X" fors. (K)  []

 800     15   Midnattsol over Herjangfjellene. Svhv Lf. Br., Schw.st. Narvik    [12]

              19 III 35 på 15ø Holberg + sidest. Narviks Bokhandel 54. (K)

 801     10   Nesbyen. Smedsgården. Tillatt offentliggjort av Forsvars‑         [30]

              staben. Hjørneslitasje. Ubrukt. Norrønafly. (K)

 802     10   Nordkapp‑profilen i midnattsol. Hjørneslitasje. Brukt 1975.  (K)  [50]

 803     10   Norges Landbrukshøiskole, Internatet. Svhv Lf fotokort. 2 små     []

              stiftehull. Ubrukt, litt småflekket bakdside.  (K)

 804     15   Nærødalen. Svhv Lf. Ubrukt. Mittet 371. (K)                       [50]

 805     15   Næröfjord. Svhv Lf. Ubrukt. Svak bøy høyre side. (K)              [35]

 806     10   Odda. Oversikt. Svhv Lf ubrukt. Limrester på baksiden. (K)        [30]

 807     20   Odde i Hardanger. Oversikt. Svhv Lf brukt 1911. (K)               [40]

 808     10   Oppdal. "Moderne trollskap". Litt kantslitasje. Brukt 1964. (K)   []

 809     20   Orkedalen. Parti, med bru. Svhv Lf UPU‑kort. Påskrift 1908,       []

              ikke postgått. Litt "blødt". Svak hj.‑brett, noe "slitent". (K)

 810     10   Oslo Universitet. Svhv Lf fotokort. Brukt 1945, med 10 og 20ø     [30]

              Folkemuseum (NK 343‑44). (K)

 811     65   Oslo. Kaffistova aat Bondeungdomslaget. Grændsen 19. Interiør.    [400]

              Svhv Lf. Brukt 1911. 1 svak/liten hjørnebrett. (K)

 812     25   Oslo. Kringkastingshuset. Svhv Lf fotokort, ubrukt. (K)           [35]

 813     10   Raftsund. Svhv Lf. Brukt tidlig 1900‑tall. Noe "slitasje". (K)    [55]

 814     15   Ringerike. Kleivstua. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)               []

 815     15   Ringerike. Kongens utsikt. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)          [20]

 816     15   Ringerike. Kongens utsikt/Tyrifjorden. Svhv Lf fotok. Ubr. (K)    [20]

 817     10   Romsdalshorn. Lf farve. UPU delt adresseside. Litt hjørne‑ og     [15]

              kantslitasje. Ubrukt. (K)

 818     10   Rondane. Peer Gynt‑hytta. Vertikal bøy. Ubrukt. Otta Bok‑ og      [12]

              Avistrykkeri. (K)

 819     15   Saetersdalen. Lf farve. Utgiv./prod. Peterson, USA. Ubrukt. (K)   [75]

 820     10   Sentralsykehuset i Akershus. Hj.brett/svake bøyer. Br. 1974. (K)  []

 821     15   Sessvollmoen. Flerbilders. Brukt 1973.  (K)                       [15]

 822     15   Sjusjöen Sober pr. Lillehammer. Svhv Lf ubrukt.  (K)              []

 823     10   Sognefjell Turisthytte. Svak hjørneslitasje. Brukt 1970. (K)      []

 824     10   Sundvolden. Kongens utsigt. Svhv Lf br. 1932, frim. ødelagt. (K)  [15]

 825     10   Svalbard. Magdalena Bay. Svhv. Litt "slitent", brukt 1949. (K)    []

 826     10   Sørlandet. Ukjent sted. Brukt år? (50ø porto).  (K)               [25]

 827     10   Torghatten. Farve Lf. Påskrift på udelt adr.side og på forside.   [25]

              Noen hakk i øvre hvite kant. (K)

 828     15   Torghatten. Svhv Lf fotok. Brukt (1930?), frim. fjernet. (K)      []

 829     15   Troldtinderne, Romsdal. Svhv Lf fotokort, ubrukt. (K)             []

 830     10   Troldtinderne. Svhv Lf. Ubrukt. Udelt adr.side. Påført            []

              7/8 1906 med blyant på forsiden.  (K)

 831     15   Trollhaugen. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. E. Djupdræt Nesttun. (K)   []

 832     10   Tromsø. Oversikt. Brukt 1979.  (K)                                []

 833     10   Trondheim. Kristiansten festning. Brukt 1975.  (K)                [20]

 834     15   Trondheim. Norges tekniske høiskole. Sv Lf. Ubr. Hj.brett. (K)    [13]

 835     15   Trondhjem. Nedre Lerfos med Fossestuen. Sv Lf. Påskrift. (K)      [30]

 836     15   Trondhjem. Oversikt. Sv Lf. Ubrukt. Mittet 15. (K)                [13]

 837     10   Ukjent sted. Lf svhv. Brukt 1944. Foto: Wilse. (K)                []

 838     15   Ukjent sted. Passasjerbåt i forgr. Svhv Lf. Ubrukt, blyantpå‑     []

              skrift bakside 6.7.26 + utydelig navn(?).  (K)

 839     10   Vinter i Norge. Med båt, ukjent sted. Svhv Lf. Brukt 1916. (K)    [30]

 840     10   Voksenkolsæteren. Svak bøy. Svhv Lf Brukt 1907. (K)               []

 841     10   Åkerøy. Brekkestø i bakgr. Svhv fotok. br. 1948. Brett i øvre     []

              høyre del/hjørne. Noe spor/merker etter påskrift? (K)

 842     10   S. Dalslands kanal. Flerbilders. Brukt 1985. (K)                  []

 843     10   S. Gullspång. 2‑bilders. Brukt 1990.  (K)                         []

 844     10   S. Långsele. Flerbilders. Brukt 2006.  (K)                        []

 845     10   S. Motala. Flerbilders. Brukt 1985. (K)                           []

 846     10   S. Stockholm. Engelbrektsplan. Svhv Lf nytrykk. Ubrukt. (K)       []

 847     10   S. Stockholm. Gamla Stan og Slussen. "Bølgekant". Ubrukt. (K)     []

 848     10   S. Stockholm. Gamla Stan. Med "bølgekant". Ubrukt. (K)            []

 849     10   S. Stockholm. Oversikt. Farver med "bølgekant". Ubrukt. (K)       []

 850     10   S. Stockholm. Stadsgården. Noen bøyer/svake bretter. Brukt        []

              (1959 ?), frimerke (pent) fjernet. (K)

 851     10   S. Stockholm. Utsikt från Stadshuset. Brukt 1982.  (K)            []

 852     15   S. Östersund. Tegnet skiløype. Br. 1990, frim. pent fjernet (K)   []

 853     10   DK. Nyhavn med bådfart. Ubrukt. (K)                               []

 854     10   DK. Soldat forlater hjemmet. Lf. Med dikt(?) "Den frivillige"     [35]

              av H.C. Andersen. Brukt i Norge som julekort 1911. (K)

 855     10   GB. London Bridge. Eldre Lf farver, fin stand. Ubrukt. (K)        []

 856     20   GB. Ludlow Castle. Svhv Lf. Udelt adr.side. Til Chr.ania 1902,    [100]

              tydelig Ludlow/479‑stempel (nettbilde). Kristiania Tur‑st. (K)

 857     10   Frankrike. Bordeaux. Lf svhv. Brukt 1910. (K)                     []

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

 858     10    5 kort. Svhv ubr.: Stigfossen (m/svak hjørnebøy). Trollstig‑     [15]

              veien. Farve: Mebonden Selbu (brukt 1969), Røyrvik (1978),

              Lillehammer‑Parken (1959). Alle på nettbilde. (K)

 859     10   25 eldre kort. Mest norsk. Br./ubr., farve/svhv. Div. motiv.      [35]

              Litt var. kval. + medf. 10 kort m/litt‑mye minus.

 860     15   De Sandvigske Samlinger.  7 forskj. eldre svhv Lf, bruntonet.     [20]

              1 brukt 1944 (m/bundet NKS julemerke). Alle på nettbilder. (W)

 861     20   De Sandvigske Samlinger. 10 forskj. eldre svhv Lf. Brukt 1910,    [25]

              1925 og ?. Påskr. 1914 + 1933, øvr. ubrukt. Alle på nettb. (W)

 862     10   S. Lot 26 kort. Postens kort, Frimerker på kort, Julekort.        []

              1 nytrykk eldre svarthvit. Mange forskj., kun få dubletter.

 863     20   DK. 8 eldre kort. Julekort/Kjøbenh./Skodsborg Badesan./Viborg/    [24]

              Odense. Alle br.1908?‑48. Netteks. + m/stmpl.‑frimerker. (K)

 864     20   DK. 8 eldre kort. Julekort/Silkeborg/Hedensted/Odense/Bornholm/   [24]

              Skanderb. Alle br.1903?‑27. Netteks. + m/stmpl.‑frimerker. (K)

 865     20   DK. 8 eldre kort. Julekort/Skagen/Vildesund/Bygholm/Prinsesse     [24]

              Marie. Alle brukt 1909‑34. Netteks. + m/stempler‑frimerker. (K)

 866     10   GB. Edinburgh. 9 eldre ubr. farvekort Lf. Fleste blank over‑      []

              flate, lett krummet. Div. motiv, 2 forskj. Forth Bridge. (W)

 867     10   GB. Lot ca. 35 eldre kort Lf. Farver/svhv. Ubr./brukt (fra 1903‑  []

              1946?). Div. motiv, m/The Forth Bridge. Fleste i bra stand.

 868     10   Frankrike. 44 stk. ves. ubr. farvekort. Antatt ev. få dubl.       []

 869     10   Sveits. 14 ubr. og 1 kort Lf br. i Norge 1920. Stedskort og       []

              flerbilders. Noen netteks. (W).

 870     15   28 kort Lf. Farve/svhv mest ubrukt. Vesentlig Europa. (W)         []

 871     15   30 kort Lf. Farve/svhv mest ubrukt. Vesentlig Europa.  (W)        []

 872     10   75 postkort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.    []

 873     10   Asia.  3 ubr. Hakata Gion Yamajasa Festival, Japan. Bygninger,    []

              The P.'s Rep. of China ("Helsak"). Fukuoka Castle in Spring,

              Japan. Alle ubrukte. (Nettbilde av alle). (K)

 874     10   China. 9 ubr. 18x12 cm. Bai Xiao Jun's Landscape Paintings.       []

              Har hatt utstillinger i flere land, bl.a. Sverige. Netteks. (K)

 875     10   China. 9 ubr. Extractive culture relics of Shaanxi. Netteks.(K)   []

 876     10   Indonesia. 6 ubr. Tamansari Rehabilitation. Netteks. (K)          []

 877     10   Mexico. 6 ubr. El Paisaje Agavero Tequila. (Flere på netts.) (K)  [50]

 878     10   13 stk. Lf eldre postkort. Div. motiv. Fra S (1 portobe‑          []

              lagt), N., Østerr., Nederl., Italia, SF, USA. Noen netteks. (W)

 879     10   16 kort. Div. land. Vesentlig nyere, Europa og div. land. (W)     []

 880     10   17 kort. Div. land. Vesentlig nyere, Europa og div. land. (W)     []

 881     10   20 stk. Div. land. 70‑t. og nyere? Vesentlig Europa. (W)          []

 882     15   35 kort. Alle Lf. Farve/svhv/brukt/ubr. Div. land. Eks.: (W)      []

 883     10   52 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste i        []

              bra stand. Div. motiv. Brukt/ubr. (Noen netteks.). (W)

 884     10   Lot ca. 50 kort. Alle (?) utenlandske. Lf. Svhv. ubr./brukt       [25]

              (fra tidlig 1900‑t.). Div. motiv, romantiske etc. Noen med

              litt minus. Noen netteksempler. (W)

 885     10   Vel 100 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste     [100]

              i bra stand. Div. motiv. Brukt/ubrukt.

 886     10   23 kort. Brukt/ubr. Noen Lf og svhv. Norge/div. land. Eks.: (W)   [13]

 887     10   24 kort. Brukt/ubr. Noen Lf og svhv. Norge/div. land. Eks.: (W)   [13]

 

POSTKORT TEMAER                         

 888     10   Bil. Benz 1895. Norges første bil. Postens kort 18x12,5 cm.       []

              Påtrykt "Frimerke", og motivst. 19.5.07. (K)

 889     10   Bil. Koenigsegg CCX. M/teknisk info. (+ ekstra bilde). Ubr. (K)   []

 890     20   Bru. Svinesundbrua. Båt passerer. Svhv fotokort brukt 1953. (K)   []

 891     10   Bunad. Hitterdal/mann. Lf farver. 1 svak hj.br. Brukt 1906. (K)   []

 892     10   Buss. Dampdrevet landeveisbuss 1830‑tall. Tegnet svhv. Ubr. (K)   []

 893     10   Båt. "Queen Elizabeth 2". På vei inn mot Liverpool. Ubrukt.       [20]

              (+ medfølger kort med seilskute). (K)

 894     10   Båt. "Queen Elizabeth 2". Ubrukt. (+ medflg. annet kort). (K)     [20]

 895     10   Båt. "Queen Mary". I Long Beach. Brukt 1990. (K)                  []

 896     10   Båt. "Skibladner". Flerbilders. Postens kort 18x12,5 cm. Med      []

              påtrykt "frimerke" Skibladner + motivst. Skibladner 5.6.02. (K)

 897     10   Båt. "Skibladner". Postens kort 18 x 12,5 cm. Med påtrykt         []

              "frimerke" Skibladner + motivst. Skibladner 5.6.02. (K)

 898     10   Båt. Lot 8 kort med båt/tilknytning. Noen Lf og svhv. Eks.: (W)   [30]

 899     15   Dyr. Hjort (?). Malt/tegnet, Lf farver. Engelsk UPU‑kort, delt    [70]

              adr.side. Brukt fra England/Seaton‑Carew til Drammen 1908. (K)

 900     10   Foss (S). Brudslöjan, Storlien. Svhv Lf fotok. brukt, frimerke    []

              (pent) fjernet. (K)

 901     15   Foss. Espelandsfossen, Odda. Lf (farver). Ubr. Lars Olsens        []

              forlag, Stavanger. (K)

 902     15   Foss. Kjærligheds Fossen ved Hunder, Gubrandsdalen. Svhv Lf       []

              udelt adresseside, ubrukt. (K)

 903     20   Foss. Mesnafossen. Farve Lf. Brukt 1908 (eller 1909?). (K)        []

 904     15   Foss. Skjæggedals fos, Hardanger. Lf svhv. Udelt adr.s. Ubr. (K)  [40]

 905     10   Foss. Syv søstre, Geiranger. Svhv. Brukt 1940.  (K)               [35]

 906     15   Foss. Twin Falls, Voss. Lf farve. Utgiv./produsent USA. Ubr. (K)  []

 907     10   Foss. Vøringfossen. Svhv fotokort. Ubr. Litt hj.slit. v.s. (K)    [40]

 908     10   Fyr. Svenner. Ubrukt. Utgiver Redningsselskapet. (K)              []

 909     10   Gratulasjonskort (ev. brukt som). Lot 25 eldre Lf kort ubr./br.   []

              1906‑61. Diverse motiv og kvalitet, noen m/tegnestifthull.

 910     15   Gratulasjonskort. Lf, delvis kolorert eller påført litt farve?    []

              Brukt 1916. Med bundet NKS 1916 (nettbilde). (K)

 911     10   Hotell. Griegs Hotel, Geilo. Ubrukt. Hjørneslitasje. Strand. (K)  []

 912     10   Hotell. Holms, Geilo. Kant‑ og hjørneslitasje. Ubrukt. (K)        [35]

 913     10   Hotell. Maristuen. Lf farve. Litt kant‑/hjørneslitasje. Fri‑      [50]

              merke fjernet. Brukt 1910. (K)

 914     15   Hotell. Sandvens Hotel, Norheimsund. Lf svhv/bruntone. Ubr. (K)   []

 915     12   Isbre. Svartisen. Svhv Lf. Brukt 1910. (K)                        []

 916     12   Jernbanestasjon (S). Alfta. Brukt 1993. (K)                       [40]

 917     15   Jernbanestasjon (S). Anten. Ubrukt. (K)                           [40]

 918     10   Jernbanestasjon (S). Aspen hållplats. Brett i nedre, høyre        []

              hjørne. Svhv nytrykk. Brukt 1991. (K)

 919     10   Jernbanestasjon (S). Borås. Svak brett del av kortet. Ubr. (K)    []

 920     20   Jernbanestasjon (S). Boxholm ca. 1900. Svhv nytrykk. Ubr. (K)     []

 921     20   Jernbanestasjon (S). Handen st. juni 1959. Svhv nytr. ubr. (K)    []

 922     20   Jernbanestasjon (S). Jädraås stationsområde ca. år 1890.          []

              Svhv nytrykk. Frim. og særstempel Ockelbo/Järnväg 1981. (K)

 923     10   Jernbanestasjon (S). Jönköping. Foto 31.8.1994. Påskrift. (K)     []

 924     10   Jernbanestasjon (S). Jönköpings Central. Ubrukt. (K)              []

 925     25   Jernbanestasjon (S). Katrineholm. Centralstationen. Ubrukt. (K)   []

 926     12   Jernbanestasjon (S). Malmö Centralstation, 4‑bilders. Ubr. (K)    []

 927     12   Jernbanestasjon (S). Mariefred. Ubrukt. (K)                       [40]

 928     20   Jernbanestasjon (S). Nynäsgårds station på 1930‑talet.            []

              Svhv nytrykk. Ubrukt.  (K)

 929     10   Jernbanestasjon (S). Svedum. Påskrift, ikke postgått. (K)         [30]

 930     15   Jernbanestasjon (S). Värtan tidlig 1900‑t. Svhv nytrykk. Med      []

              særstempel "Tomteboda‑Värtan 100 år 15.5.1982". (K)

 931     10   Julekort (S). Gård/snø. Lf. Brukt til Norge 19??. Frimerke        []

              (pent) fjernet. Påstemplet "Ao" i ring. (Nettbilde). (K)

 932     20   Julekort, dobbelt. Trygve M. Davidsen (akvarell). Dame/hus/snø.   [50]

              Fra A/S Moss Mek. Verksted, 1950/60‑talls?  (K)

 933     15   Julekort, dobbelt. Trygve M. Davidsen (akvarell). Små uthus/      [50]

              snø/trær. 1950/60‑talls?  (K)

 934     20   Julekort, dobbelt. Trygve M. Davidsen. Mann/jente på hest.        [50]

              1950/60‑talls?  (K)

 935     15   Julekort, dobbelt. Trygve M. Davidsen. Tre/snø/fugler. Fra        [50]

              Chr. Gran‑Henriksen a/s. 1950/60‑talls?  (K)

 936     15   Julekort. 18 stk. Brukt/påskrift 1911‑nyere. Div. motiv.          [33]

              Antatt vesenlig norske. Flere eksempler på nettsiden. (K)

 937     20   Julekort. 24 stk. Brukt/påskrift tidlig 1900‑tall til nyere.      [60]

              Div. motiv. Antatt bare norske. Flere eks. på nettsiden. (K)

 938     25   Julekort. 26 stk. Brukt/påskrift tidlig 1900‑tall/nyere. Mest     [46]

              norske (sett engelsk 1909 til Norge). Noen med litt minus. I

              tillegg noen kort med småskader etc. Noen kort på Nettbilde. (K)

 939     15   Julekort. 32 stk. Fleste brukt/påskrift tidlig 1900‑tall/nyere    [56]

              (flere 1950/60‑t.). Noen med litt minus. Noen kort på nettb. (K)

 940     15   Julekort. 40 stk. Fleste brukt/påskrift tidlig 1900‑tall/nyere    [56]

              Noen med litt minus. Noen kort på nettbilde. (K)

 941     10   Julekort. Barn/snøballkrig. Lf. Horis. stripe m/små hull/stikk.   [50]

              Sign. O.Møl Bach (?). Brukt 1939. TMS Bruk Dr.Maud merker. (K)

 942     10   Julekort. Hus i "sirkel", med "sølv" farve. Lf. brukt, Schw.st.   []

              "Drammen BR=Ø 29 XII 16". Liten brun flekk bakside nede. (K)

 943     10   Julekort. Jente med spark. (Carl Larsson). Brukt 1988. (K)        []

 944     25   Julekort. Nisse/snømann. Brukt 1917. M/skadet NKS 1917. (K)       [60]

 945     15   Julekort. Samejente. Brukt 1942. Milly Heegaard‑41. (K)           [78]

 946     10   Kirke (S). Hogdal. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)                  [20]

 947     10   Kirke. Borgund Stavkirke. Liten/svak hjørnebøy. Ubrukt. (K)       [20]

 948     10   Kirke. Bragernes, Drammen. Vinternat. Brukt 1981. (K)             []

 949     20   Kirke. Dalholen Kapell, Folldal. Liten påskrift bakside. (K)      [35]

 950     20   Kirke. Elvehøy (tidligere Tromøysund gamle kirke). Ubrukt. (K)    [35]

 951     10   Kirke. Fantoft Stavkirke. Svhv ubr. fotokort. Liten skade         []

              i nedre høyre hjørne.  (K)

 952     15   Kirke. Fantoft, v/Bergen. Svhv Lf. Brukt 1916. (K)                [30]

 953     15   Kirke. Fjære, ved Grimstad (ca. 1250). Brukt 1961.  (K)           [75]

 954     15   Kirke. Fredrikstad. Ubrukt.  (K)                                  []

 955     15   Kirke. Gamlebyen, Fredrikstad. Brukt 2003.  (K)                   []

 956     15   Kirke. Gol Stavkyrkje. Flerbilders. Brukt 2002.  (K)              [30]

 957     20   Kirke. Hakadal. Ubrukt. (K)                                       [40]

 958     10   Kirke. Hamar Domkirke. Ubrukt. Datopåskrift bakside. (K)          [20]

 959     10   Kirke. Hegge Stavkirke, Øystre Slidre, Valdres. Brukt 2000. (K)   []

 960     10   Kirke. Hof Finnskog kapell, Åsnes. Flerbilders. Ubrukt. (K)       [20]

 961     20   Kirke. Holla, Ulefos. "Bølgekant". Ubrukt. (K)                    [26]

 962     15   Kirke. Holla. Tegnet (farver). Brukt 1996. Medfølger samme        []

              motiv, brukt som dobbelt julekort, m/div. info om kirken. (K)

 963     10   Kirke. Holmen, Sigdal. 2‑bilders. Ubrukt, datopåskr. baks. (K)    [20]

 964     15   Kirke. Holter, Nannestad. Ubrukt. (K)                             [22]

 965     15   Kirke. Hovin, Jessheim (bygget 1695). Flyfoto, tillatt offent‑    [25]

              liggjort av Forsvarsstaben. Ubrukt. (K)

 966     25   Kirke. Hurdal. Ubrukt. Datopåskrift på baksiden. (K)              [40]

 967     20   Kirke. Innvik, Nordfjord. Ubrukt.  (K)                            [40]

 968     10   Kirke. Kristiansand Domkirke. 2‑bilders, interiør/eksteriør.      [20]

              Påskrift, men ikke postgått. (K)

 969     10   Kirke. Kristiansand Domkirke. Ubrukt. (K)                         [20]

 970     15   Kirke. Kvam, Gudbrandsdalen. Brukt 1998. (K)                      []

 971     15   Kirke. Kvikne (1652). Nattbilde. Medfølger interiørbilde.         []

              Begge kortene ubrukt, er på nettbilde. (K)

 972     10   Kirke. Kvikne. Interiør. Svhv Lf. Ubrukt. Hjørneslitasje. (K)     [20]

 973     10   Kirke. Lom Stavkirke. Brukt. (K)                                  [20]

 974     10   Kirke. Lørenskog. Brukt. (K)                                      [20]

 975     10   Kirke. Molde. Brukt 1981. (K)                                     [20]

 976     10   Kirke. Nannestad. Ubrukt. (K)                                     [20]

 977     15   Kirke. Nes Fjellkirke, Mykingstølen. Ubr. Datopåskr. baks. (K)    []

 978     10   Kirke. Nes, Nesbyen. Ubrukt. Litt hjørneslitasje. (K)             [20]

 979     15   Kirke. Nidarosdomen. Flyfoto. Brukt 2000. (K)                     [20]

 980     15   Kirke. Nidarosdomen. Interiør, Kvinnenes Minnekapell. Ubr. (K)    [75]

 981     15   Kirke. Nidarosdomen. Vestfronten med Rosevinduet. Br. 1972. (K)   []

 982     10   Kirke. Norderhov. Interiør. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)         [20]

 983     15   Kirke. Nore gl. kirke, antatt slutten 1100‑tallet. Interiør.      []

              Ubrukt, datopåskrift bakside. (K)

 984     15   Kirke. Oslo Domkirke. Medfølger interiørbilde. H.h.vis m/dato‑    [20]

              påskrift bakside og brukt 1977. Begge på nettbilde. (K)

 985     20   Kirke. Ringebu Stavkirke. Ubrukt. Datopåskrift bakside. (K)       []

 986     20   Kirke. Romnes, Ulefos. Ubrukt. (K)                                []

 987     25   Kirke. Romsås. Ubrukt.  (K)                                       [30]

 988     10   Kirke. Sarpsborg. Ubrukt. (K)                                     [20]

 989     10   Kirke. Seljord, Telemark. Ubrukt.  (K)                            [20]

 990     20   Kirke. Sjusjøen Fjellkirke. Ubrukt, datopåskrift bakside. (K)     []

 991     15   Kirke. Skedsmo. Liten påskrift baks. Utg. Skedsmo menighet. (K)   []

 992     10   Kirke. Soknedal. Liten brett og hjørneslitasje. Ubrukt.  (K)      [30]

 993     10   Kirke. Sødorp, Vinstra. Tømret korskirke fra 1752. Ubrukt. (K)    [40]

 994     10   Kirke. Tingelstad gl. kirke Hadeland. Ubr. datopåskr. baks. (K)   [20]

 995     15   Kirke. Tromsdalen Kapell. Brukt 1974.  (K)                        []

 996     15   Kirke. Trondhjem Domkirke. Interiør. Svhv Lf. Ubr. Oppi 66. (K)   [20]

 997     10   Kirke. Trondhjem Domkirke. Svhv Lf Ubr. 542 JH Küenholdt. (K)     [20]

 998     15   Kirke. Trondhjems Domkirke. Svhv Lf. UPU‑kort. Brukt 1911.  (K)   [20]

 999     10   Kirke. Trysil, interiør. Ubrukt.  (K)                             []

1000     10   Kirke. Ukjent. Farve Lf, ubrukt. Normann Serie 6. (K)             [20]

1001     10   Kirke. Voss. 2‑bilders, interiør/eksteriør. Ubrukt. (K)           []

1002     15   Kongelig. Det nordiske kongemøte i Kristiania 28‑30. nov. 1917.   [56]

              Svhv m/"farvebord" Lf. Brukt, utydelig stmp. (1917/18 ?) (K)

1003     35   Kongelig. Norges Konge. Svhv Lf, brukt 1915(?). Brunskow. (K)     [70]

1004     25   Malerier/kunst/tegning etc. Ca. 38 stk. mest doble julekort       [300]

              fra firmaer 1950/60‑t. Sett 2 stk. T.M.Davidsen, flere engelske.

              Div. format. Ca. 480 gr. Noen m/litt minus. Netteks. (W)

1005     25   Malerier/kunst/tegning etc. Ca. 40 stk. mest doble julekort       [300]

              fra firmaer 1950/60‑t. Mange engelske, båtmotiver, gamle.

              Div. format. Ca. 550 gr. Noen m/litt minus. Netteks. (W)

1006     15   Monument. Lumholtzmonumentet, Lillehammer. Svhv Lf. Ubrukt. (K)   [50]

1007     10   Nyttårskort. 4 stk. Lf. Brukt 1917/18/24/36. 1 m/frim. pent       [10]

              fjernet. 2 stk. med "sølv" eller "gull"‑streker. Nettbilde. (W)

1008     10   Nyttårskort. Terninger. Lf. Brukt 1964. NB! Med 30ø brun          []

              Fisk/aks (NK 518). (K)

1009     15   Personer. Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Grieg. Ute, foran       [20]

              hus. Svhv Lf Carte Postale. Ubrukt. (K)

1010     10   Påskekort. Jente/kylling. Lf. Ubr., noen små flekker (lim?). (K)  []

1011     10   Påskekort. Kylling/eggeskall. ubrukt. + medfølger 6 kort med      [20]

              høyst varierende motiv. (K)

1012     15   Tog. Bergslagernas Järnvägars lok nr. 74. Brukt 1992.  (K)        []

1013     15   Tog. Cityexpresstågen i Göteborg. Brukt 2002. (K)                 []

1014     15   Tog. Damplok Union Pacific 1880. Ubrukt. (K)                      []

1015     10   Tog. Depositionslok G10 1846, A6 1801. Falun 1975. Svhv. Ubr.(K)  [20]

1016     12   Tog. Djursholms Framnäsviken. Stockholmståget. 1931. Nytrykk.     [20]

              Svhv Lf. Ubrukt. (K)

1017     12   Tog. G10 1846, A6 1801. GDJ:s despositionslok. Svhv nytr.ubr.(K)  [20]

1018     15   Tog. Gefle‑Dala Järnvägs lok N3 62. Ubrukt.  (K)                  []

1019     10   Tog. Helsingborgs Veteranjärnväg. Svhv ubrukt, nytrykk (K)        []

1020     15   Tog. Invigningståget på Ostkustbanan (Härnösand‑Gävle) den        [20]

              31.10.1927. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)

1021     20   Tog. Järnvägsbron/Göta elv. Ferdig 1866, var første stålbro.      []

              Brukt til 1945. Svhv (bruntonet) nytrykk. Ubrukt. (K)

1022     15   Tog. Lok 1 Lotta. Museibanan Mariefred‑Läggesta. Svhv. Ubr. (K)   [20]

1023     12   Tog. Lok nr. 52, Bergslagernas Järnvägar. Brukt 1976(?).  (K)     []

1024     15   Tog. Lok nr. 53, Borås Alvesta Järnväg. Ubrukt.  (K)              []

1025     12   Tog. Lok nr. 74, Bergslagernas Järnvägar. Brukt 1979.  (K)        []

1026     20   Tog. Loket 3037, Kalmar verkstad AB 1919. Div. info. Ubrukt. (K)  []

1027     10   Tog. Lot 12 kort tilknytning tog/jernbane/stasjoner. Eks.: (W)    []

1028     10   Tog. Lot 13 kort med tog/tilknytning. Mange opptrykk svhv         []

              med tyske damplok. Noen eks. på nettbilde. (W)

1029     10   Tog. Långsele/Sollefteå 100 år. 4‑bilders. Ubrukt.  (K)           []

1030     10   Tog. Malmbanans vänners ånglok B 1147 "Viktoria". Ubrukt.  (K)    [10]

1031     12   Tog. Malmtåg mellan Korsnäs och Ryggen Svhv nytrykk, ubrukt. (K)  [10]

1032     15   Tog. Malmtåg mot Narvik vid Tornehamnstunneln 1975. Ubrukt. (K)   [120]

1033     15   Tog. Modell av snälltågslokomotivet litt. F. Svhv Lf. Ubrukt,     [20]

              med stempel "Statens Järnvägars Utställning Rebro 1928".  (K)

1034     15   Tog. MSJ‑Inspektionsvagn nr. 19 vid Hotel Svea ca. 1906. Svhv     []

              (nytrykk?). Ubrukt, med frimerke og særstempel. (K)

1035     12   Tog. Museibanan Mariefred‑Läggesta. Brukt 1973. (K)               []

1036     10   Tog. Museibanan mellan Mariefred och Läggesta. Ubrukt.  (K)       []

1037     10   Tog. Museijärnvägen i Mariefred. Svak hjørnebøy. Br. 1990. (K)    []

1038     15   Tog. OKB lok. H nr. 24, Sundsvall 21.9.1978. Div. info. Ubr. (K)  []

1039     15   Tog. Plogtåg vid Mossvik 15.1.1985. Ubrukt. (K)                   [20]

1040     12   Tog. Qvarnabo. Tågmöte. Anten‑Gräfsnäs Järnväg. Ubrukt.  (K)      []

1041     20   Tog. Ra 989 med Xt 97 i Söderhamn den 25.6.1973. Ubrukt. (K)      [30]

1042     10   Tog. Rapidlok 846, alldeles nytt. Svhv. nytrykk. Ubrukt. (K)      [15]

1043     12   Tog. Rb1 1001. Snälltåg 422. Sävenäs 28.12.1965. Ubrukt. (K)      []

1044     20   Tog. Rc1 1009 med tåg 39, Stockholm C‑Helsingborg F vid Järna     []

              1984. Sist i tåget går direkte vagnar til Hamburg. Ubrukt. (K)

1045     10   Tog. Restauranten Djursholms Torg. Svhv Lf nytrykk. Ubrukt (K)    []

1046     10   Tog. Roslagsbanan på Stocksundsbron 1972. Svhv nytr. ubr. (K)     []

1047     10   Tog. Rst 2153 med YP 893+881 vid Sevedstorp 15.2.1984. Ubr. (K)   []

1048     15   Tog. Rälsbuss på Abiska Östra station. Svhv nytrykk ubrukt. (K)   [20]

1049     10   Tog. SJ ‑ ukjent tog og sted. Brukt 1991. (K)                     []

1050     10   Tog. SJ Du2 432 från Kalmar mot Nybro. Ubrukt. (K)                []

1051     12   Tog. SJ ellok F 621 vid Stockholm Central 14.10.1967. Ubr. (K)    [12]

1052     20   Tog. SJ F nr. 1200 snälltågslok (levert 1914). Ubrukt. (K)        []

1053     15   Tog. SJ F nr. 621. Snälltågslok. Ubrukt. (K)                      []

1054     10   Tog. SJ lok G2p 3151. Skara 1954. Svhv ubrukt nytrykk. Ikke       []

              postgått, svak blyantpåskrift bakside: Skara 1952. (K)

1055     12   Tog. SJ Rc 1021. Expresståg. Östertälje 15.6.1968. Ubrukt. (K)    []

1056     15   Tog. SJ Rc1 1009. Vid Järna juli 1984. Ubrukt. (K)                []

1057     12   Tog. SJ Rc3 1064 vid Glibotorp januar 1985. Brukt 1992.  (K)      [12]

1058     15   Tog. SJ Rc4 1251. Ubrukt. (K)                                     []

1059     10   Tog. SJ S 1260, Östra Skånes Järnvägar. Ubr., liten limflekk (K)  []

1060     20   Tog. SJ. Det 100:e loket typ Rc. Ubrukt. (K)                      []

1061     10   Tog. SJ. Lokomotorerna Z4p 408 och 403. Ubrukt.  (K)              []

1062     10   Tog. SNJ 12, Nynäshamn 1950‑tal. Svhv. nytrykk. Ubrukt. (K)       []

1063     10   Tog. SNJ ÅF 10 (Kockums 1936) i Nynäshamn. Svhv ubr. nytrykk (K)  []

1064     10   Tog. SRJ:s lok BLJ 4 "Långhyttan" vid Faringe st. 1972. Ubr.(K)   []

1065     15   Tog. Sveitsisk (?) damplok/snøfreser. Ubrukt. (K)                 [20]

1066     10   Tog. Tre X4p‑motorvagnar s.k. "Silverrävar". Svhv Lf (nytrykk).   []

              Djursholms Ösby. 26.2.1949. Ubrukt.  (K)

1067     10   Tog. Tysk Dampflok 23 016 in Mainz 1953. Svhv nytrykk. Kort br.   []

              1991 i Sverige m/særst. Medf. kort med skade. Begge nettb. (K)

1068     10   Tog. Tysk Dampflok 23 072, 1957. Svhv nytrykk. Kort br. 1992      []

              i Sverige m/særst. Medf. annet farvekort. Begge nettb. (K)

1069     10   Tog. Tysk Dampflok 56 103. Svhv nytrykk. Kort brukt 1991 i        [20]

              Sverige m/særst. Medf. annet kort m/viadukt. Begge nettb. (K)

1070     10   Tog. Tysk Dampflok 75.097. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   [20]

1071     10   Tog. Tysk Dampflok 7508/74.003. Svhv nytrykk. Kort br. Sverige    [20]

              1991 m/særst. Alvesta. Medf. kort med skade. Begge nettb. (K)

1072     10   Tog. Tysk Dampflok 84.201. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   [20]

1073     10   Tog. Tysk Dampflok 89.154. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   [20]

1074     10   Tog. Tysk ET/EB 3769/6304. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

1075     20   Tog. Tysklands første Lokomotiv "Adler". Kort brukt 1975 i        [75]

              Sverige m/særst. Kalmar Lions Riksmöte. (K)

1076     10   Tog. Tåg mot Hultsfred vid Hjorted, 3.6.1978. Ubrukt. (K)         []

1077     10   Tog. UAFZ 1983 + YCo6 859 över Emån 18.5.1985. Ubrukt.  (K)       []

1078     10   Tog. Uppsala‑Gävle Järnv.lok nr. 12 "Qvick". Svhv. nytr. Ubr.(K)  []

1079     15   Tog. Östervärns station 10.6.1943. "Morgontåget" Malmö‑Sim‑       [20]

              rishamn. Svhv. nytrykk, ubrukt. (K)

1080     15   Tog. Ånglok fd. SJ litt. S1 nr. 1916. Oskarshamn 4.10.1980. (K)   [20]

1081     12   Tog. Åstorp station 1925 med HHJ p.tåg nr. 50. Svhv nytr.ubr.(K)  []

 

MYNTER                                  

1082     25   Ca. 0,9 kg norske mynter, ørevalører. Div. år. Antatt minst       [30]

              av 50‑ører, mest av 5‑ører/serie 1973‑82? Varierende kvalitet.

1083    150   Norge.  2 øre bronse 1910. Kvalitet? (K)                          [175]

1084     50   Norge.  2 øre bronse 1913. Kvalitet? (K)                          [60]

1085     20   Norge.  2 øre bronse 1928. Kvalitet? (K)                          [30]

1086     10   Norge.  2 øre jern 1943. Kvalitet? (K)                            [20]

1087     20   S. 25 mynter. 50ö: 1983 2005 07 08 09. 1 kr.: 1971 73 77(3)       []

              78(3) 79 80 81 83 89 91 93 99 2000 05. 5 kr.: 1983 2002. Var.kv.

1088     10   DK. 9 mynter. 25ø: 1990(2) 1991(2) 1995 2001. 50ø: 1989. 2 kr.:   [20]

              1993. 10 kr.: 1990. Varierende kvalitet.

1089     15   GB. 22 mynter. 1/2p: 1971/2 stk., 73/3, 74, 77. 1p: 1967/2,       []

              71, 81, 82. 2p: 1976. 3p: 1966. 5p: 1970. 6p: 1957, 61, 65,

              66. 10p: 1969. 1sh: 1958. 20p: 1983. Varierende kvalitet.

1090     10   Tyskland.  9 mynter. 2 pf: 1983. 5 pf: 1970, 83. 10 pf: 1950,     [20]

              80, 83, 85. 2 DM: 1972. 5 DM: 1975. Varierende kvalitet.

1091     15   USA. 14 mynter. 1/4 $: 1965, 66, 67 (2 stk.). 5c: 1959, 63, 64.   [35]

              Dime: 1965, 66 (2), 67. 1c: 1967, 71, 73. Varierende kvalitet.

 

PINS                                    

1092     15   6 Pins: 2 forskj. Kreft. Kidsklubben, Helle I.F., "Jeg spiller",  []

              "Jameos del Agua". 3 Nåler: Norsk Jern & Met.forb. 25‑årsjubi‑

              lant, H7/blomst, Drammenselva rundt. Alle på nettbilde. (W)

 

BILDER/TEGNINGER                        

1093     10   Biler. 2 kopier ca. 29x20 cm farvetegninger av Aston Martin       [50]

              Mark 2 og Riley MPH, begge 1934‑modeller. (K)

 

BØKER                                   

1094     20   "Forbyttet". Belva Plain. Forbytting av 2 babyer oppdaget         []

              18 år etterpå. Innb., Egmont Hjemmets bokforlag, 8. opplag.

1095     20   "Solgt". Når en far selger sine døtre. Zana Muchsen/Andrew        []

              Crofts. Uten rettigheter i Yemen. Innb. 10. opplag.

1096     10   "Og vinden suser videre". Ingrid Stokke. Lyrikk, innb.            []

              Illustrert av forfatter.

 

MUSIKK                                  

1097     10   CD. "Absolute Music 25". 18 originale top hits. Med Cher          []

              (Believe), Lene Martin (Maybe I'll Go) etc.

1098     10   CD. "Evita". Music from the motion Picture. Litt coverslitasje.   []

              19 melodier, med bl.a. "Don't Cry For Me Argentina".

1099     15   CD. "Great Country Hits ‑ CD 3". 20 sanger. Bl.a. Conway Twitty   [15]

              Charly Rich, Hank Williams, Bobby Bare, Olivia Newton. John.

1100     10   CD. "Reggae Summer". 2 CD‑er, ialt 36 melodier.                   []

1101     10   CD. "The Magic of Hawaii". The Moana Loa Minstrels.               []

              25 melodier. Litt coverslitasje.

1102     10   CD. Cats. "On Stage". 12 Tracks from the Musical.                 []

1103     20   CD. Erik Bye. "Høvdingen, de aller beste 1958‑2004". 2 CD‑er      [25]

              med ialt 53 melodier. Coveret litt skadet.

1104     10   CD. Jonas Fjeld "Voice on the Water". 11 melodier. I nøytralt     []

              cover.

1105     10   CD. Lotta Engbergs "Äntligen på väg". 12 melodier.                []

1106     10   CD. Manchester United. "The Songs of Manchester U ‑ Move          []

              Move Move". 17 sanger for Manchester United.

1107     10   CD. Patsy Cline. "CD‑1". 14 melodier. Litt slitasje på cover.     [15]

1108     10   CD. Svenn Erik Fjeldberg "Mine dager". 14 melodier.               [52]

1109     10   CD. Vikingarna. "Kramgode låtar 1998". 14 melodier.               []

 

ROTELOTS/REALIS.                        

1110     10   17 stk. Føsteflyvninger. Forskjellige. Ves. SAS, 1970‑tall?       [35]

1111     25   30 merker. East Africa/Kenya‑Ug.‑T./Siam/Southern Rhodesia/       [45]

              Sarawak/Nigeria/Gold Coast/North Borneo/Egyptiske(?) m/overtr.

              Palestine/Japan?. 1‑flere fra hv. land. Alle på nettbilde.(K)

1112     10   30 Postkort småformat. Flere eldre. Brukt/ubr., svhv/farver.      [18]

1113     10   Færøyene: ** Miniark 235a‑37a, 238‑47. Grønland: 24 mrk. mellom   [25]

              Afa 28‑80 (noen stp./ustmp.). Thule: (*). Afa 1 (2 stk.), 3‑5.

1114     60   Lot "hele verden". Vel 200 merker. Noe Syd‑Amerika, Frankrike,    []

              Portugal, Karibien, Litauen etc. Reich med Afa 135‑36 og 138‑

              39, med "huller". Fleste bra stand. Løse/hengslet. Netteks. (K)

1115     10   Lot 10 forskj.  1.(FFC)‑ og Jubil.flyvn. SAS, alt 1970‑tall?      []

1116     10   Posearkiv div. land. 18 konv. (dels vannskadet?) med Sveits,      []

              Ungarn, Frankrike, England og div. 1‑flere i hver konv.

1117     15   RAF. 5 konvol. for div. jubileer. Mange dekorative. Med "The      [15]

              task force to the Falkland Islands". Alle på nettbilder. (W)

1118     15   RAF. 6 konvol. for div. jubileer. Mange dekorative, og med        [18]

              frimerker med fly. Noen med ekstra vedlagt info. Netteks.: (W)

1119     20   Rotelot. Ca. 60 svenske mrk. ves. klipp, Bompengekvitt.: 1‑fl.    [16]

              Fjellinjen, Mjøsbrua, Kjellstad (flere satser), Piggdekkoblat/

              Oslo, 2 Miniark ** Færøyene, + litt diverse. Noen netteks. (W)