A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Auksjonsliste for auksjon nr. 116.  Avsluttet 31. mars 2022.

 

Med høyeste bud og tilslagspris for alle objekter med mottatte bud.

 

Hakeklammer [ ] er "tom" uten bud (og følgelig ikke solgt).

 

Ettersalg til utropspris, 15 % provisjon på tilslagssummen, og gjeldende portosats.

Ettersalg for usolgte objekter til og med 29/04/22. Forbehold om mellomsalg!

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden. Det er flere sider, bla til ønsket

    nummer ‑ eller tast inn nummeret (4 sifre, eks. obj. 781 = 0781) i

    feltet "Søk etter objekt". Klikk på bildet for å forstørre det.

 

    Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. info og vårt

    Auksjonsreglement/‑betingelser.

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., vi betaler portoen.

(Minste kjøp/fakturasum er 30 kr.).

Klikk på "Salgsliste" (= Liste nr. 105 som erstatter tidligere lister).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg!

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 01/04/22 kl. 18:59:17      Høyeste  Tilslags‑

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                    bud:   pris:

====== ======  ==============================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1    300      1. 4 skill. Våpen. Litt utydelig 3‑rings. (K)                 [ 250] [ 250]

   2    135      2. Oscar I. 2 skill. gul. Del av rundst. 1865. (K)            [ 220] [ 220]

   3     10      3. Oscar I. 3 skill. grå. Rundst. 30.5.1862. Med brett og     [  30] [  28]

              liten rift øvre venstre hjørne. (K)

   4     40      4. Oscar I. 4 skill. blå, type? Bra plassert, litt utydelig   [ 155] [ 155]

              Egersund, antatt 23.1.1859.  (K)

   5     25      4. Oscar I. 4 skill. blå. Del av flere rundstmp. (K)          [  30] [  25]

   6     15      8. Våpen 1863. 4 skill. mørk blå. Del av fet r.st. 1865. (K)  [  25] [  17]

   7     20      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Noen ujevne tg. (K)         [  35] [  20]

   8     75     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Noen korte hjørnetg. (K)       [  80] [  80]

   9     60     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart.  (K)                       [  50] [  50]

  10     60     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Utydel. rundst. 1870. (K)  [  75] [  60]

  11     65     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul.   (K)                           [  90] [  65]

  12     60     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul. Snei/flekk av rundst.  (K)      [  60] [  60]

  13     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Litt ujevne tagger. (K)         [  10] [  10]

  14     10     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. 5 mm rift i nedkant. (K)        [  10] [  10]

  15     70     16. Posthorn 1 skill. (mørk?) grønn. (K)                       [  90] [  88]

  16     50     16. Posthorn 1 skill. grønn. Type? Del av rundst. Bergen? (K)  [  80] [  61]

  17     10     16. Posthorn 1 skill. gulgrønn? Liten tynn flekk baks. (K)     [  25] [  22]

  18     80     17. Posthorn 2 skill. blå. Type? Anelse ujevne tagger. (K)     [  90] [  90]

  19     15     18. Posthorn 3 skill. rød. Christiania‑stempel opp/ned. (K)    [  40] [  28]

  20     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av rundstempel.  (K)            [  20] [  10]

  21     40     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Type? Gråaktig flekk og div.    [  50] [  40]

              flekker (fra stempler?) på forsiden. (K)

  22     40     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Type? Tynn flekk. (K)           [  60] [  55]

  23     20     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. 1‑rings Sel 18.4.1886.  (K)      [  62] [  62]

  24     12     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av st. Nordba‑‑/Pos‑‑        [  30] [  17]

              opp/ned 7 III 95? + liten stempelbue. (K)

  25     15     23. Skrav. Posth. 3ø gulorange. Snaue tagger, særlig oppe.     [ 130] [  15]

              Del av stempel ‑‑rgen 1 II 83.  (K)

  26     20     23. Skrav. Posth. 3ø gulorange. Stemplet ‑‑XI 83. (K)          [  30] [  27]

  27     70     24 I. Skrav. Posth. 5ø blå, stående vannm. Del av stempel      [  70] [  70]

              ‑‑Byp. 77. Medflg. ikke typebest. 24, kraftig/mørk farve. (K)

  28     70     24. Skrav. Posth. 5ø blå. 2 markert forskjellige blånyanser.   [    ] [    ]

              Liggende vannm. Typer? Litt varierende tagging. (K)

  29     10     25. Skravert Posth. 10ø rød. (25 Iy ?). Annulert med           [  15] [  10]

              blekk‑X. Horisontal brett i nedre kant. (K)

  30     40     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del r.st. ‑‑ania 29 IX 83. (K)    [    ] [    ]

  31     20     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Stmp. ‑‑istiania 7 V 79.           [ 225] [ 220]

              Litt ujevne tagger. (K)

  32    100     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. 2 merker med farveforskjell.      [    ] [    ]

              (Forskjellen vises bedre på nettbilde enn i katalogen). (K)

  33     30     30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Del (+ liten snei) av           [  50] [  30]

              Brumundalen 2.4.1894. (K)

  34     25     30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Del rst. M‑‑al 23 XII 93. (K)   [    ] [    ]

  35     18     31. Skrav. Posth. 60ø blå.  (K)                                [    ] [    ]

  36     20     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Del av ‑‑istiania 21 XII 93. (K)    [  22] [  20]

  37     30     34. Oscar II. 2 kr. rød. Bergenstempel + snei. (K)             [  30] [  30]

  38     10     37 II. Posth. Elektrot. 10ø rosa. Litt kort tagg n.t.h. (K)    [  10] [  10]

  39     20     39 X. Posth. Elektrot. 20ø brun. Svakt rundstempel. (K)        [  35] [  20]

  40     25     42. Posth. Stereot. 5ø grønn. Ikke typebestemt. Rundstempel    [ 110] [  66]

              Melhuus 19.2.1886. (+ liten stempelsnei).  (K)

  41     30     45. Posth. Stereot. 12ø brun. Type? Aalesund 16 XII 85.  (K)   [  90] [  35]

  42     40     46. Posth. Stereot. 20ø blå. Type? Svakt stmp. 8 XII 85. (K)   [  45] [  45]

  43     15     47. Posth. Stereot. 25ø matt fiolett. Tynn flekk. (K)          [  20] [  20]

  44     20     48 I og II. Provis. 2/12ø brun/or.brun. I m/stempel Bureau     [  45] [  44]

              R‑‑‑/de Christiania 22 V 91, II m/Vestbanernes Post...92. (K)

  45     65     49 I. 20 mm Posth. 1ø olivbrun, type 1. Del svakt rundst. (K)  [    ] [    ]

  46     10     50. 20 mm Posth. 2ø brun. Type? Stmpl. 5 XII 95? (K)           [  10] [  10]

  47     15     51. 20 mm Posth. 3ø gul. Type? Stmpl. Bergen? 31 V 89. (K)     [    ] [    ]

  48     20     51. 20 mm Posth. 3ø orange. Type? Stmp. Drammen 5 IV 87 ? (K)  [  40] [  28]

  49     35     52 II c. 20 mm Posth. 5ø grønn. Frederiksstad 14 IV 91. (K)    [ 102] [  61]

  50     25     52. 20 mm Posth. 5ø grønn. Lot 4 stk., typer? Alle nettb. (K)  [  50] [  44]

  51     30     54. 20 mm Posth. 20ø blå. 5 merker, ikke typebestemt. (K)      [  50] [  44]

  52     40     54. 20 mm Posth. 20ø blå. Type? 2‑rings Surendalsøren,         [ 126] [ 110]

              21.12.93(?). Litt kraftig. Grad 7.  (K)

  53     15     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Pakkestempel dels kraftig. (K)     [  17] [  17]

  54     30     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Rundst. (Mulig Odde ?) 1898.       [    ] [    ]

              Sentrert til venstre. Stempelflekk nedre høyre hjørne. (K)

  55     40     58 B. Centraltr. Grovtg. 20ø blå. Utydelig stempel. (K)        [  50] [  40]

  56     50     59. Centraltr. Grovtg. 1ø brungrå. Antatt stmp. L/N?arvik      [    ] [    ]

              litt svakt, bra plassert, 12 XI 97 (?).  (K)

  57     40     59. Centraltr. Grovtg. 1ø brungrå. Litt svakt Farsund          [  50] [  40]

              15 IX 98 (?), sidevendt.  (K)

  58     60     60. Centraltr. Grovtg. 3ø or.gul. Del av kraftig stempel. (K)  [  48] [  48]

  59     85     60. Centraltr. Grovtg. 3ø or.gul. Del av st. ‑‑ristiani‑‑      [  90] [  90]

              5 VII 95. Ørlite kraftig stempelbue ned til høyre. (K)

  60     50     60. Centraltr. Grovtg. 3ø or.gul. Svakt Bergenst. sidev. (K)   [    ] [    ]

  61     35     65. Knudsen Grovtg. 1ø brungrå. Del av stmp. ‑‑nordland. (K)   [  40] [  39]

  62     20     65. Knudsen Grovtg. 1ø brungrå. Utydelig rundst. 1898. (K)     [    ] [    ]

  63     50     70. Knudsen Grovtg. 25ø rødfiol. Del av pakkestempel. (K)      [  40] [  40]

  64     75     71. Knudsen Grovtg. 35ø blågrønn. Del av rundstempel.          [    ] [    ]

              Forholdsvis bra tagging til å være grovtagget.  (K)

  65     50     71. Knudsen Grovtg. 35ø blågrønn. Deler av flere stmp. (K)     [  40] [  40]

  66     10     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par. 2 stk.   [    ] [    ]

              Christiania‑stempler + snei. Litt uvanlig som par?  (K)

  67     15     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par. 2 stk.   [    ] [    ]

              Christiania‑stempler opp/ned. Litt uvanlig som par?  (K)

  68     10     84 X. Knudsen Fintg. 60ø. Liggende vm. Rundst. opp/ned. (K)    [    ] [    ]

  69     10     84 Y. Knudsen Fintg. 60ø blå, stående vannm.  (K)              [  20] [  10]

  70     40     85. Kroneprovis. 1 kr./2 skill. gul. Type? Ujevne tagger. (K)  [    ] [    ]

  71     12     88. Provis. 30ø/7 skill. Del av 2 rundstempler. (K)            [    ] [    ]

  72     30     89. Haakon "Små Perler" 1 kr. grønn. Del + snei av litt        [    ] [    ]

              utflytende rundstempel.  (K)

  73     12     92b. Provis. 15ø/4 skill. blekfiolett. Stempl. 1909.  (K)      [    ] [    ]

  74     10    100 Bv. Posthorn 10ø rød. Utagget venstre side. Mask.stmp. (K)  [  20] [  10]

  75     20    110‑13. Haakon kroneverdier. 2 stk. 1 kr. (110 II a og b),      [  20] [  20]

              1 stk. 1,50, 2 og 5 kr. Alle del av rundstmp., på nettb. (K)

  76     10    117. Provis. 5/25 Posthorn. 2 merker, farve./papirnyanser? (K)  [  11] [  10]

  77     10    137. Svalbard 10ø grønn. Oslo/Br. 17 X 25 1‑5. (K)              [    ] [    ]

  78     50    145 Bh. Løve 20ø rød. Utagget høyre side. Bra maskinstemplet    [  82] [  72]

              Oslo 24.6.36. (K)

  79     55    145 Dhn. Løve 20ø rød. Utagget h. og under. Svakt rundst. (K)   [  65] [  61]

  80     25    155 I og II. Uftpost 45ø. Svak hhv. tydelig ramme. R.st. (K)    [    ] [    ]

  81     20    156‑58. Løveprovisorier. 20/25 30/45 og 30/45.  (K)             [  20] [  20]

  82     10    169 X. Portoprovis. 50ø karm.brun. Mask.st. 1 svak tagg. (K)    [    ] [    ]

  83     10    170. Portoprovis. 100ø gul. Snei/del 2 rundstempler.  (K)       [  10] [  10]

  84     10    171. Portoprovis. 200ø blåfiol. Sentr. ned t.h. Del rundst. (K) [  10] [  10]

  85     10    176. Provis. 14 øre 14/2 skill.2 gul. Del rundst. (K)           [  15] [  10]

  86     20    184. Radium 20+10. Stemplet Oslo 11.4.34. (K)                   [  22] [  20]

  87     10    184. Radium. Rundst. Oslo 8.9.37. (K)                           [  10] [  10]

  88     45    213‑16. Haakon 1937. 1 ‑ 1,50 ‑ 2 ‑ 5 kr. Alle nettbilde. (K)   [  50] [  50]

  89     12    229‑32. Løve kronemerker. Alle del/‑er av r.st. Nettbilde. (K)  [    ] [    ]

  90     10    232. Løve Kronemerke. 5 kr. fiolett. Del av rundst. (K)         [    ] [    ]

  91     22    233‑36. Nansen 1940. Alle med del av rundst. (K)                [    ] [    ]

  92     10    254. Hålogaland. Snei (svakt) rundstempel. (K)                  [    ] [    ]

  93     10    255‑58. Redn.selsk. 1941. Alle del av rundst., nettbilde.  (K)  [  10] [  10]

  94     30    267. V‑merke m/vannm. 14ø orange. Del av rundst. u/dato. (K)    [  24] [  24]

  95     25    271. V‑merke m/vannm. 40ø mørk grå. Del av rundstmp. (K)        [    ] [    ]

  96     35    280. V‑merke u/vm. 12ø fiolett. Snei rundstempel. (K)           [  75] [  35]

  97     75    291. V‑merke u/vm. 2 kr. rød. Del av rundstempel. (K)           [  85] [  85]

  98     22    293. Hvit V. 10ø grønn. Snei av Schweizerstempel. (K)           [    ] [    ]

  99     50    301. Quisling 20+30ø 1‑2‑1942. Del rundst. ‑‑okmark‑‑. (K)      [  70] [  61]

 100     12    306. Quisling 20+30ø Rikstinget. Del av maskinstmp. (K)         [  12] [  12]

 101     14    318. Frontkjemper, 20+30. Del av rundst. (K)                    [  16] [  14]

 102     22    319‑21. Landshjelp 1943. Alle del/snei rundstempel. (W)         [    ] [    ]

 103     25    319. Landshjelp 1943. 10+10ø. Del av rundstmp. Oslo Moløkka     [  45] [  31]

              10.11.43 (utgivelsesdagen). (K)

 104     25    320. Landshjelp 1943. 20+10ø. Del av rundstmp. Oslo Torshov     [  45] [  39]

              10.11.43 (utgivelsesdagen). (K)

 105     20    326‑29. Landshjelp 1944. Alle m/del av rundst. Nettbilde. (W)   [  35] [  20]

 106     10    359‑69. Postjub. 1947. 11 forskjell. Alle m/del av rundstmp.    [    ] [    ]

 107     10    441‑42. Märtha 35 og 65ø. Begge med del av rundstempel.  (K)    [  10] [  10]

 108     24    446‑47. Nordkapp 1957. 35+15 og 65+25ø. Del av rundstmp. (K)    [  35] [  33]

 109     20    485‑89. Skibsmotiver 1960. Alle del av rundst., alle nettb. (K) [    ] [    ]

 110     30   1317 y. Jul 1997 3,70 fosfor. 16.12.97 på C6‑konv. (Tine). (W)   [    ] [    ]

 111     10   T  19. Off.sak Offset. 70ø gråbrun. Snei rundst.‑‑filateli‑‑ (K) [    ] [    ]

 112     10   T  20. Off.sak Offset. 100ø blåfiolett Snei rundst. (K)          [    ] [    ]

 113     18   T  24. Off.sak Boktrykk. 15ø oliv. Del av m.st. Maudmerker. (K)  [    ] [    ]

 114     35   T  55. 35ø fiol. Solkors. Meget svakt spor av rundstempel. (K)   [    ] [    ]

 115     12   T  92. Off.Sak Vanl. papir. 75ø brunfiol. Del av rundst. (K)     [    ] [    ]

 116     12   T 122. Off.sak Offset. 40ø grønnoliven. Snei rundstempel.        [  18] [  12]

              3 små svake, mørke flekker baksiden. (K)

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

 117     25     53. 20 mm Posth. 10ø rød. Lot 8 stk. Typer? Alle nettb. (K)    [  50] [  25]

 118     10    110. 1 kr. grønn Haakon 1910‑18‑utg. 1 bunt, antatt à 100.      [  22] [  14]

 119     10    631. Olav 20 kr. ståltrykk. Vel 40 stemplet, på klipp, ves.     [    ] [    ]

              postklipp 80‑90 tall, ofte sammen med andre merker. Typer?

 120     14    9 bunter. Bl.a. NK 702 717 729 935 1716 1726 1746. à 100 ?      [  26] [  14]

 121     10   16 bunter, 14 forskj. Ves. etterkrigs ståltrykk/bruksmerker?     [  16] [  10]

 122     10   18 bunter, 15 forskj. Ves. etterkrigs ståltrykk/bruksmerker?     [  16] [  10]

 123     10   22 bunter, 15 forskj. Alle bruksmerker Ståltrykk: Posthorn,      [  16] [  10]

              Bygninger, Helleristn., Ornament, Harald, Røyskatt. 1‑2 av hv.

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET           

 124     10   Lot  9 stk. 4‑blokker. NK 100 (tg.brett 1 hj.) 726 840 895 995   [  10] [  10]

              996 1012 1035 1037. Varier. stempling. Alle på nettbilde. (W)

 125     10   Lot 10 stk. 4‑blokker. NK 240 924 926 931‑32 990 995 1019        [  10] [  10]

              1289‑90 1421II 1802. Varier. stempling. Alle på nettbilde. (W

 126     10   Lot 10 stk. 4‑blokker. NK 431 517 764 (klipp) 821 924 932II      [  10] [  10]

              960 995 1249‑50 1421II. Varier. stmpl. Alle på nettbilde. (W)

 127     10   Lot 5 stk. 4‑blokker, rundst. NK 931‑32, 987, 995, 1002, 1003.   [  10] [  10]

 

NORGE KILOVARE/KLIPP                    

 128    100   Eske med over 4 kg klipp. Nyere brevklipp og sett noe            [    ] [    ]

              postklipp 1980‑tall. Virker ordinært, men mange merker!

 

NORGE PERFINS                           

 129     15   Perfin "2000" på 1387, 4,00 Oslo 1000 år "Sinnataggen". (K)      [  20] [  15]

 130     15   Perfin "S" på 10ø Løve II (141). Del rundst. (St)ai X 32. (K)    [  20] [  18]

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.             

 131     85     70. Knudsen Grovtg. 25ø rødfiol. Hvit flekk mell. R og G. Er   [    ] [    ]

              feiltrykk, og ikke avskrapning e.l.? Nettbilde. Bergen 1900. (K)

 132     10     77 II. Knudsen Fintg. 10ø rød. Stedvis uten indre, tynne       [    ] [    ]

              ramme. (K)

 133     10    100. Posth. 10ø rød. Rød trekant til høyre for store 10.        [    ] [    ]

              NB! Med tynn flekk, og ujevne tagger. (K)

 134     10    100. Posthorn 1909. 10ø rød. Veldig feilsentrert til v. (K)     [    ] [    ]

 135     25    111 v2. Haakon 1,50 blå. Hvit flekk ned t.h. Skjevsentr. (K)    [  55] [  35]

 136     85    173 v1. Abel 15ø brun. Oppstrek på L i ABEL. (K)                [ 285] [ 275]

 137     20    302 v1 * Nordraak 10ø, "Kong" i nakken. Ubrukt m/hengslespor    [  20] [  20]

 138     25    303 v1 ** Nordraak 15ø. Tønne i masten. Postfrisk.              [  25] [  25]

 139     50    313. Nordkapp 1943. 30+25ø. L i Tillegg med strek. Del av       [ 210] [ 210]

              maskinstempel med Solkors. (K)

 140     15    469 v2. Olav dyptr. 1 kr. grønn. Flekk t.v.for ordensbånd. (K)  [    ] [    ]

 141     10    469. Olav dyptrykk 1 kr. grønn. Flekk i pannen (som på          [    ] [    ]

              variant v1, men uten strek i marg ut for 1‑tallet). (K)

 142     10    562 v2 ** Frigjøring 30+10. Hvit flekk tverrstrek 4‑tall.       [  25] [  10]

 143     15   1004 v1 ** Ørjasæter 3,00. Brun flekk under 3.                   [  30] [  15]

 144    400   1855. Kong Harald + arverekken. Farvefeil: Bl.a. kongens jakke   [ 320] [ 320]

              virker blåaktig. Medflg. ordinært merke til sammenligning. (K)

 145     22   BL   1 v1 ** Posthornjub. Farvestrek i annen O i posthorn.       [  25] [  22]

 146     30   BL   1 v1 Posthornjub. Farvestrek i annen O i posthorn.          [    ] [    ]

              Ordinært sentrert rundstmp. Oslo/Tåsen 6.5.72 (= utgiv.dag).

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 147     30   V‑merker. 2, 3 og 10ø. Skal være med vannm., men vanskelig       [    ] [    ]

              å se/få bekreftet, og følgelig ingen garanti. (K)

 148     10   3 mrk. m/minus. Tynn flekk: NK 96 fint plass. Skøyen, og 145     [  25] [  10]

              Løve m/Perfin "DUE". M/brett: T 20 Solkors m/del av TMS 94. (K)

 149     50   Lot 10 "Stolpemerker" 20ø blå. Ikke sjekket for type, (eller     [  60] [  50]

              21 eller 20 mm). Med litt minus? Alle på nettbilde. (W)

 150     10   Lot 16 "Stolpemerker", alle med litt minus. 3 stk. 1ø, 9 stk.    [  22] [  10]

              2ø, 4 stk. 20ø blå. Typer? (+ 2 stk. 74 X). Alle nettbilde. (W)

 151     10   Lot 18 "Stolpemerker", alle med litt minus. 3 stk. 1ø, 9 stk.    [  23] [  17]

              2ø, 1 stk. 3ø, 5 stk. 20ø blå. Typer? Alle nettbilde. (W)

 152     10   Lot 5 stk. Stolpe 10ø rød, 21 mm. Ikke type‑/nr.‑bestemt! (K)    [  25] [  10]

 153    100   Portomerker. Lot 9 stk. "At betale". 1 stk. 1, 15, 20 og 50ø.    [    ] [    ]

              2 stk. 4ø (2 farver), 3 stk. 10ø (1 rosa, 1 rød m/stmp. 1895).

              50ø = ligg. vm. Noen ikke bestemt. 20ø=fintg. Alle nettb.(K)

 

NORGE STEMPLER                          

 154     10     50. 20 mm Posth. 2ø brun. Hullstempel Odnæs 6 X 1892 (?). (K)  [  10] [  10]

 155     10    108. Posth. 50ø karm.brun. Bergen/Nordnes 2 VIII 32. Med        [    ] [    ]

              brudd i tynne linje rett over Norge? (K)

 156     25    115. Grunnlovsjub. 10ø rød. Hønefoss 6.VII.14. (K)              [ 126] [  83]

 157     10    122. Posthorn 1920. 20ø grønn. Honningsvåg 2 VI 37.  (K)        [  30] [  22]

 158     10    190. Holberg 15ø brun. Oslo/Majorstuen 22 I 35. (K)             [  11] [  10]

 159     10    208. Løve 35ø fiolett m/vm. Berlevåg 18 12 40. (K)              [  50] [  10]

 160     10    218. Turist m/vm. 20ø. Prestfoss 10.9.38. (K)                   [  15] [  10]

 161     12    218. Turist m/vm. 20ø. Åsheim i Hurum 27.8.38. (K)              [    ] [    ]

 162     10    296. Sturlason 20ø rød. Tofte i Hurum 25.7.42. (K)              [  12] [  10]

 163     10    766 x. Hyllestad 7,50. Holmestrand/3080, 2.4.79. Medfølger      [  36] [  22]

              903 Byggverk/Minnehall 1,75.  (K)

 164     10    808. Posthorn 60ø sinober. Antatt type x. Oslo Sentrum/PP 3     [  35] [  35]

              16.09.88. Medfølger 912 x1 Munnharpe 15,00. Farsund/4550. (K)

 165     15    930. Norden 3,50. Vestad/2400 Elverum 13.10.95. På klipp        [  55] [  15]

              med sidestempel (nettbilde). (K)

 166     10   1191. Jul/kirke 1993, 3,50. Lundetuna C/4640 Søgne 20.12.93.     [    ] [    ]

              På klipp (fra postkort) med sidestempel (nettbilde). (K)

 167     12   1238. Posten 3,50. Steglet 1/3600 Kongsberg 11.11.95. På         [  20] [  17]

              klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 168     20   1270. Posten 3,50 Junkerfly. Hamar G/2300 24.10.96.              [  50] [  50]

              På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 169     10   1299. Posten 3,70/Oljerigg. 9173 Ny‑Ålesund 25.11.97 delvis      [    ] [    ]

              inn på merket. På postkort (med motiv blomst/Rødsildre). (K)

 170     15   1377. Jul 1999, 4,00. Molde T 18.12.99. På klipp m/sidest. (K)   [    ] [    ]

 171     10   1450 Bø. Jul 5,50 2001. Oslo 4.3.02. Klipp m/sidestmpel. (K)     [  17] [  17]

 172     15   1589. Norske frim. 150 år. A, høyre del av miniarket. På         [    ] [    ]

              klipp. Rund‑ og sidestemplet Bø i Telemark/3800 3.12.05. (W)

 173     10   1815. Turist A 2012. Tønsberg F/3101 2.11.12. På klipp, med      [  22] [  18]

              sidestempel (nettbilde). (K)

 174     10   T  43 I. Off.Sak 20ø rød. (Antatt u/vm.). Liten brunaktig        [    ] [    ]

              flekk bakside. Rundstempel Grimo 21.8.41. (K)

 

NORGE HULLSTEMPEL                       

 175     25     50 c. 20 mm Posth. 2ø brun. Hullstempel Odnæs, sidevendt. (K)  [    ] [    ]

 

NORGE STEMPLER, DIVERSE                 

 176     15   "Prinsesse Ragnhild" + stilisert båt. 6.2.05 på NK 1440, +       [    ] [    ]

              sidestempel. C6‑konvolutt. (K)

 177     10   Frimerkets Dag‑stempel Oslo 9.10.1973 (på NK 614/65ø Sykepl.).   [    ] [    ]

              Frim.‑dag konv. C65 Sarpsb.Fil.klubb/Ford‑reklame. Med rødt

              4‑kantstmp. Lokalpost i Sarpsborg befordret med Ford 1923. (W)

 178     20   Stmp. Norges Luftsportforb. 100 år 2009, Rygge. Konvolutt m/     [  55] [  55]

              vignett. Personlig frim. m/jetfly (F 16?). Konv. på netts. (K)

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                 

 179     18   28 rundstemplet. Mellom NK 375‑503. Alle på nettbilde. (W)       [    ] [    ]

 180     15   31 rundstemplet. Mellom NK 508‑561. Alle på nettbilde. (W)       [    ] [    ]

 181     15   32 rundstemplet. Mellom NK 380‑507. Alle på nettbilde. (W)       [  56] [  17]

 182     20   37 rundstemplet. Mellom NK 96‑358. Alle på nettbilde. (W)        [    ] [    ]

 183     20   38 rundstemplet. Mellom NK 109‑373. Alle på nettbilde. (W)       [  20] [  20]

 184     25   43 rundstemplet. Mellom NK 1015‑1090. Alle på nettbilde. (W)     [    ] [    ]

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 185     10   Feltpost 100. 4.12.11. På 1776 NIF 14 kr. På klipp, med          [  12] [  11]

              del av sidestempel. (Nettbilde). (K)

 186     12   Oslo‑Trondheim. T 406. 20.6.48. Liten konv. m/innhold. (K)       [  15] [  12]

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 187     10   TMS  15. Støtt norsk arbeid. Skien 17 II 32. Med 20ø Løve,       [    ] [    ]

              liten konvolutt. Oslo 1Tur 18.2.32 på bakside.  (W)

 188     12   TMS  73. Støtt hjelpearbeidet for flyktninger. Bruk Nansen‑      [    ] [    ]

              frimerker. Oslo 27.12.1938. Liten konv., 20ø turistmerke. (W)

 189     15   TMS  76. Bruk Dronning Maud Frimerker. Bergen 1940. 20ø Løve.    [    ] [    ]

              Liten konvolutt, litt svak rød skrift på forsiden. (W)

 190     10   TMS  76. Maud‑frim... Oslo 1.11.39. Forretn.konvolutt "C6"       [  20] [  10]

              til Sverige, med 7ø grønn Posth. (201). (K)

 191     12   TMS  86. Postgiro sparer tid og penger. Oslo 1943. På baksiden   [    ] [    ]

              av liten konv m/20ø Løve, stempel Nordstrandhøgda 15.6.43.  (W)

 192     15   TMS 104. Støtt landsforeningen mot Poliomyelitt. Oslo 1949.      [    ] [    ]

              Liten konv. til Tyskland, med 40ø Postjub./364. (W)

 193     12   TMS 222. Sivilforsvar er vern... Oslo 1958. Liten konv. til      [    ] [    ]

              Tyskland, med 25ø grå Haakon 394. (W)

 194     10   TMS 564. "Kristiansand Norges ferieby nr. 1". 3 klipp, på        [    ] [    ]

              hhv. NK 1410, 1411 (roser), og 1413 (neverboks).

 195     10   TMS 564. "Kristiansand Norges ferieby nr. 1". 3 klipp, på        [  15] [  10]

              hhv. NK 1398 (sprayboks), 1410 (roser) og 1413 (neverboks).

 196     10   TMS  81. "V" i krans, Oslo 1941. Brev m/2 stk. 10ø V.  (K)       [  12] [  10]

 197     10   TMS  81. "V" i krans. Oslo 1941. Liten Trykksak‑konv. 7ø Ph. (K) [  12] [  10]

 198     10   TMS  99. H7‑lotteriet. På kort til lotteriet m/20ø Olav 347. (W) [  12] [  10]

 

NORGE KRONET POSTHORT (KPH)             

 199     10   KPH Silvalen. På klipp med T 76 og 94 (10 og 90ø vanl. papir)    [  30] [  20]

 

NORGE MINISTEMPEL                        

 200     10   Ministempel. Oslo Anv. 13 IX 39 på 208/Løve 35ø fiolett.         [  11] [  10]

              Litt rødaktig farvet i papiret. (K)

 

NORGE T‑STEMPLER                        

 201     10   T‑stempel i ring på: 10 og 15ø Løve (NK 242 og 245). (K)         [  30] [  10]

 

NORGE PORTO/ETIKETT ETC.                

 202     10   Portoetikett. 10 stk. PiB på klipp: 121502 121539 121579 121599  [  50] [  10]

              122854 124780 125534 127510 171107 174113. Forskj. pålyd. (W)

 203     10   Portoetikett. 10 stk. PiB på klipp: 121504 121616 121631 122645  [  50] [  10]

              122462 122769 122838 123353 124556 127140. Forskj. pålyd. (W)

 204     10   Portoetikett. 10 stk. PiB på klipp: 121593 121633 121654 122526  [  50] [  10]

              122725 124780 124836 124920 125556 127453. Forskj. pålyd. (W)

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 205     10     48 II ** Provis. 2/12ø or.brun. Postfrisk.                     [  15] [  10]

 206     22    117 ** Provis. 5/25ø Posth. Par. 1 merke med svart flekk i      [    ] [    ]

              ovalramme h. side. "Søl" fra overtrykket? (W)

 207     20    118 ** Posthorn 1920. 5ø lilla. 4‑blokk. (W)                    [    ] [    ]

 208     22    194 ** Nansen 1935. 15+10ø brun. Postfrisk.                     [  25] [  22]

 209     40    206 ** Løve med vannmerke. 25ø brun. Postfrisk.                 [  50] [  45]

 210     25    207 ** Løve med vannmerke. 30ø blå. Postfrisk.                  [  35] [  33]

 211     15    255‑58 ** Redn.selsk. 1941. 4 forskjellige, postfrisk.          [    ] [    ]

 212     10    290 ** V‑merke 1,50 blå. Postfrisk.                             [    ] [    ]

 213     10    300/301/306/309/310 ** Quisling. 5 forskjellige postfrisk.      [  30] [  10]

 214     10    319‑21, 322‑24, 326‑29 ** Landshj. 1943+1944 + Krigsforlis.     [    ] [    ]

 215     25    345‑48 ** Kronprins Olav 10/15/20/30ø i 4‑blokker fra hjørner   [    ] [    ]

 216     10    345‑48 ** Kronprins Olav 10/15/20/30ø. Postfrisk.               [    ] [    ]

 217     22    355 ** Løve 30ø grå. Postfrisk.                                 [    ] [    ]

 218     10    356 ** 40ø blå Løve, postfrisk                                  [    ] [    ]

 219     30    359‑69 ** Postjubileumserie 1947. Postfrisk.                    [  25] [  25]

 220     10    395 ** Haakon 30ø grå. Postfrisk                                [  10] [  10]

 221     17    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.           [  30] [  17]

 222     40    409 ** OL‑merke 1951. 55+20ø. 5 stk. (løse). Postfrisk.         [  60] [  40]

 223     10    409 ** OL‑merke 1951. 55+20ø. Postfrisk.                        [  25] [  10]

 224     50    415‑17 ** Nordkapp 1953, 20/30/55ø. Postfriske.                 [  70] [  50]

 225     15    416 ** Nordkapp 1953, 30+15ø rød. Postfrisk.                    [  25] [  17]

 226     20    417 ** Nordkapp 1953, 55+25ø blå. Postfrisk.                    [  30] [  22]

 227     30    445‑47 ** Nordkapp 1957, 25/35/65ø m/tillegg. Postfriske.       [  50] [  44]

 228     50    472 ** Olav 5 kr. Dyptrykk. Postfrisk.                          [    ] [    ]

 229     10    479‑80 ** Blomster 1960. 45 og 90ø m/tillegg. Postfr.           [  30] [  10]

 230     20    483‑84 ** Flyktning 1960. 45+25 og 90+25ø. Postfriske.          [  40] [  20]

 231     15    615‑16 ** 65 og 90ø Nobel 1968, 4‑blokk av hver, postfrisk      [    ] [    ]

 232     15    636‑38 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 1, 1,50 og 2 kr.           [    ] [    ]

 233     12    834 y ** Bukkehorn 7,50. Papir Hs2‑G. Postfrisk                 [  15] [  12]

 234     22   1115‑16 ** Redn.selskapet 3,20 og 27,00 kr. Postfr.              [  25] [  22]

 235     35   1149 Ix ** Harald 50 kr. Papir Hs5. Postfrisk.                   [    ] [    ]

 236     25   1226y BB **. Torghatten 4,50 parkomb. Lumin. papir. Postfr. (K)  [  25] [  25]

 237     10   1467 ** Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte.                              [  12] [  10]

 238     10   BL   2 ** Polarflyvning (850‑53). Postfrisk                      [    ] [    ]

 239     10   BL   3 ** Norwex II (865‑68) Posttransportmidler.                [    ] [    ]

 240     10   BL   8 ** Olav 85 år, 3 forskj. à 2,90 i miniark                 [    ] [    ]

 241     10   BL  11 ** OL‑vinnere (1076‑79) 4 x 4,00 kr. Postfr.              [  13] [  10]

 242     35   BL  43 ** Munch (NK 1841). Postfrisk                             [  77] [  35]

 243     35   PPP 1989: Nr. 8 9 11 12: Blokk 10 11, NK 1082‑85. Alt postfr.    [    ] [    ]

 244     26   PPP 1996: Nr. 1. NK 1251‑52 ** 10 og 20 kr. Svalbard. P.frisk.   [  23] [  23]

 245     35   PPP 1996: Nr. 2, 3, 4 **. NK 1253‑54 (parkomb.), 1255‑56,        [  30] [  30]

              1257‑59 (= 3 parkomb.). Frankeringsverdi: 44,00.

 246     30   T 136 ** Off.sak fosf. papir 5 kr. fiolett. Postfr.              [    ] [    ]

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 247     10     21 * Løve 1926. 25ø rød. Lett krakelert. Svakt hengslespor.    [    ] [    ]

              Liten/svak gråaktig flekk i nedre høyre kant. (K)

 248     20    193‑96 * Nansenserie 1935. Ubrukt, med små hengslespor.         [    ] [    ]

 249     10    232 * Løve Kronemerker. 5 kr. fiolett. Ubr. m/hengslerest       [    ] [    ]

 250     60    260 * Universitetet 1 kr. Ubrukt, med svakt hengslespor.        [  50] [  50]

 251     25    415‑17 * Nordkapp 20, 30, 55ø m/till. Ubrukt med svakt          [    ] [    ]

              hengslespor. Papir/lim bakside anelse brunlig.

 252     25    428‑30 * Norwex 20/30/55ø. Ubrukt med hengsle.                  [  22] [  22]

 

NORGE LIMLØSE. USTEMPLET                

 253     20     49 (*) 20 mm Posth. 1ø br.grå. Ustmpl. Kun svake limspor. (K)  [  35] [  20]

 

NORGE BLOKKER/MASSEV. **P.fr.          

 254     20    302‑05 ** Nordraak, 4‑blokk av 10, 15, 20 og 30ø. Postfrisk     [  40] [  20]

 255     35    302‑05 ** Nordraak. Lot 35 merker: 5 stk. 10ø, 10 stk. 15ø,     [  60] [  35]

              9 stk. 20ø, 11 stk. 30ø. (Striper/løse merker). Postfriske.

 256     25    369 ** Postjub. 1947, 80ø. Som postfrisk 4‑blokk.               [    ] [    ]

 257     10   T  94 ** Off.Sak vanl. papir. 90ø gulor. 40 stk. (løse+blokker)  [    ] [    ]

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 258     20   MB. Minneblokk Norwex 80/Oslo Fil.kl. Reproduksjon av            [    ] [    ]

              forslag til nye frimerker. Nummerert. Nettbilde. (W)

 

NORGE FRIMERKEHEFTER **                 

 259     75   AH  4 B ** Automathefte. 4 stk. 25ø (517). Festet i nedre marg.  [  75] [  75]

 260     85   AH  5 B1 ** Automathefte. 10 stk. 10ø (517). Festet i nedre      [ 150] [  85]

              marg: Hel med kun 1 perf.hull.

 261     25   AH  7 I A ** Med 4 stk. 5 og 20ø (617+620), festet øvre marg     [    ] [    ]

 262     25   AH  7 I B ** Med 4 stk. 5 og 20ø (617+620), festet nedre marg    [    ] [    ]

 263     20   AH  9 B ** Med 4 stk. 5 og 20 ø. Mønsterovertrykk på omslag.     [    ] [    ]

 264     25   AH 10 B ** Med 4 stk. 5 og 20ø (617+620), festet nedre marg      [    ] [    ]

 265     10   FH  48 A ** Fjellparti Troms. 10 x 1,00 (819).                   [    ] [    ]

 266     12   FH  50 Akn. Norwex. 2 sentr. ordin. Oslostempler 19.9.78.  (W)   [    ] [    ]

 267    190   FH 172 ** NK 1842‑43. 10 stk. A Innland.                         [ 160] [ 160]

 268    280   FH 173 ** NK 1844‑45. 10 stk. A Europa.                          [    ] [    ]

 269    340   FH 174 ** NK 1846‑47. 10 stk. A Verden                           [    ] [    ]

 

NORGE BREV                              

 270     10     62 Centr.tr. Grovtg. 10ø rosa på brev. Litt utyd. Chr.stmp.(K) [    ] [    ]

 271     30     66 Knudsen Grovtg. 3ø gul på brev. Påstemplet "Tryksager".     [  36] [  30]

              Litt utydelig stempel Kristiania 15 II 98.  (K)

 272     10    160 (20ø Ibsen) på brev, bra plass. + sidest. Oslo 22.1.38 (K)  [    ] [    ]

 273     15   7 Brev 1905‑56. Dels m/innhold, varier. kvalitet. Med frimerke   [  13] [  13]

              77 II? 102 125 127 144 221? 346 432. (+3 brev m/frank.mask.).(W)

 274     15   7 Brev 1953‑64. Stmp.: Hardanger‑Sunnhordland, Særst. Europeisk  [  35] [  29]

              Godstogrutekonf. 1963, Nordlandsbanen, Oslo‑Kristiansand S,

              Gimlemoen. 1 konv. = Verdi fra Chr. Bjelland m/2 lakksegl. (W)

 275     15   Lot  9 brev i mindre format. Fra 9 x 4 til 11,7 x 7,7 cm. Tidl.  [    ] [    ]

              1900‑1977. Div. frankering. Noen m/innhold. Netteks. (W)

 276     18   Lot 15 brev (C6) 1910 til mest nyere. Eks. nettbilde. (W)        [  15] [  15]

 277     20   Lot 15 brev (C6) 1920‑t. til mest nyere. Eks. nettbilde. (W)     [  17] [  17]

 278     15   Lot 20 brev (C6), etterkrigs. Sett bl.a. NK 887 og 1048. + 3     [  13] [  13]

              eldre konv. i dårlig stand + klipp KPH Nevervik. Netteks. (W)

 279     16   Lot 22 brev (C6) mest 1990/2000‑tall? Eks. på nettsiden. (W)     [    ] [    ]

 280     15   Lot 26 brev (C6) + 1 julek. 1921+1940+1948+nyere. Netteks. (W)   [    ] [    ]

 281     10   Lot 5 brev + 2 kort. 10ø grønn Løve, 5ø grønn Posth. (dårlig),   [    ] [    ]

              5ø jub. 1914 brukt 1990, 20ø 144, Rek. 1948 frank.mask. Dels

              m/innhold. Kort OFK m/prov. 117. Hullet brevkort 1933. (W).

 282     10   Lot 6 konvolutter. NK 174 m/TMS nr. 15/Skien 1930 baks. 2x127    [    ] [    ]

              1923 m/ustmpl. NKS 1923 baks. 126+174 m/Schw.st. Fredrik‑

              stad Ø/*. 30ø blå Løve 148 til USA m.st. 1922. Ødelagt 187

              m/Schw.st. Roverud 1933. 345+412 1/2 mask.st. 1954. (K)

 283     10   Omadressert brev 1956. Med blankett "Postverket. Behandlet       [  40] [  10]

              særskilt...", "Ukjentstempler bakside. Nettbilder. (W)

 284     20   T 2. Tjeneste 10ø grønn. På konv. ca. 16x13 cm fra Holla For‑    [  56] [  44]

              mannskap, Schw.stempel Ulefoss 27 X 26. (K)

 

NORGE SENSUR/KRIGSPOST ETC.             

 285     15   Brev til USA m/30ø blå Løve. Sensurstripe + del av rødt          [  17] [  17]

              stempel. Schw.st. Svorkmo 9.5,41. Nettbilde begge sider. (W)

 286     10   Sensur. Brev til Sverige 24.6.44, med (svakt) AO‑stempel, på     [  12] [  10]

              stripe i venstre kant. Litt "røfft" åpnet. (K)

 

NORGE REKOMMANDERTE BREV                

 287     10   Del av brevforside. Rek.‑lapp + gul 3‑kant Postoppkrav. Med 1    [  12] [  10]

              kr. Løve og 5ø Londonserie (229 + 331). Utydel. stmp. (45?) (K)

 288     10   Rek. 17.10.94. Liten konv. m/4‑blokk + 1 NK 1195, 2 stk. 779     [  15] [  10]

              + 20ø. Rek.‑lapp Sarpsborg. Nettbilde. (W)

 

NORGE HELSAKER                          

 289     10   Brevkort 110 II/15ø Løve+ 15ø Olav 346. Brukt som H7 lotteri (W) [    ] [    ]

 

NORGE KORT                              

 290     10   Kort H7‑lotteriet. Med 2x10ø Olav 345. Gjennomgangslodd.  (W)    [    ] [    ]

 

NORGE FØLGEBREV ETC.                    

 291     10   Følgebrev, innenriks pakke. Porto med 60ø Løve. Tydelige         [  10] [  10]

              Schw.‑stempler: Bestun 14 III 46 og Øyfjell 15/18 III 46. (K)

 292     10   Følgebrev. Skien 17 XII 01 på 10 og 20ø Posth. (K)               [ 210] [ 165]

 

NORGE PORTOFRI, UFRANKERT               

 293     35   Soldiers Mail, American YMCA. Ufrankert, 1918. American          [    ] [    ]

              Expeditionary Forces. M/brev, fra nordmann i Frankrike til

              normann i USA? Stmp. U.S.Military Postal Expr.. 24.10.1918.  (K)

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 294     40    318. Frontkjemper. 4‑blokk med FDC‑stmp. Oslo 2.8.43.  (W)      [  60] [  40]

 295     10    700‑02. Eventyr. FDC‑konv. med "offisielt" FDC‑stempel.         [    ] [    ]

 296     10    785‑86. Norden/Vannliljer. FDC‑stempel på nøyral konvol.        [    ] [    ]

 297     10   1207. Tjøme/Vippefyr 5,50. Konv. Tjøme Fil.kl. m/kart. Litt      [    ] [    ]

              svakt motivstempel m/vippefyr, 3147 Verdens Ende 19.4.94.

 298     10   1424. Elvepadling. 4x4,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 20.4.01    [    ] [    ]

 299     10   1490‑91. Roser. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 10.2.03.    [    ] [    ]

 300     10   1738. Skulptur. Stmp. Frimerkets Dag 16.11.2009 Ski + sidestmp.  [  40] [  10]

              På postk. Peer Gynt seterv. Vinstra‑Kvam. Begge s. nettb. (K)

 301     10   BL   2. Norwex 80 (850‑53), 5.10.1979. FDC‑konv. + ‑stempel.     [    ] [    ]

 302     10   BL   3. Posttransport. På nøytral hvit konvol. 20x15 cm.         [    ] [    ]

              Sentrert FDC‑stempel 13.6.80, + sidestempel.

 

NORGE ETIKETTER ETC.                    

 303     45   Merkat/Etikett. "Norge 1814‑1914. Jeg vil værge mit land" +      [  45] [  45]

              norsk flagg. Ustemplet. (K)

 

NORGE JULEMERKER ETC.                   

 304     30   NKS Julemerker etc. Lot 14 stk. (+ 2 ødel.). NKS: 1929, 31, 52,  [  30] [  30]

              71, 85. 5 Røde K. 2 Kreft. Svensk På post for Sverige. (W)

 305     40   NKS Julemerker. 1926 ** m/litt farvemispasning. 1927 ustemplet   [    ] [    ]

              u/lim. 1928 2 merker: Tagget ustmpl. u/lim, og utagget **. (W)

 306     25   NKS Julemerker. 1932. Flott rundst. Kvitsøy 19 XII 32. (K)       [ 105] [ 105]

 307    125   NKS Julemerker. 4 forskjell. Maud: 1906 og 1907, ubr. u/lim.     [    ] [    ]

              Nytrykk ** 1952 (av 1906‑utg.) Matt blå, og ** 1952 (1907‑utg.).

 

NORGE STEMPEL‑/AVG.MERKER ETC.          

 308    185   Stempelmerke. Stolpe/bredt våpen. Kr. 3,50, stempel 1919. (K)    [ 250] [ 250]

 309     90   Stempelmerke. Stolpe/bredt våpen. Kr. 4,50, stemplet. (K)        [ 150] [  90]

 310    250   Stempelmerke. Stolpe/bredt våpen. Kr. 5,50, stemplet 1919. (K)   [ 350] [ 350]

 311     85   Stempelmerker. Lot 11 stk. Høyverdi 50 og 100 kr. (påskr. 1920). [ 105] [  85]

              "Skravert" våpen, svarte verditall. Stemplet, sett 1918/1919.

              10 20 40ø 1 3 4 10 15 og 20 kr. Alle på nettbilde. (K)

 

NORGE ETIKETTER                          

 312     15   Merkat. Drammen 175 år 1986. På julekort m/ødel. frim. (K)       [  20] [  15]

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 313     10   Lot 4 merker m/minus: Ustempl. m/limspor: Posthorn: 2 stk. 5ø    [  35] [  35]

              76 ?, 1 stk. 10ø 77 ? Returmerke R 1y stemplet 1884, m/hull.(K)

 314     20   Lot. Ca. 33 merker, flere fint rundstemplet. Noen med diverse    [    ] [    ]

              stempler (farvet etc.). Ves. etterkrigs. Alle nettbilde. (W)

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET              

 315    175   S    2 (Afa 2). 4 skill. blå Våpentype. Del av rundst. (K)       [ 227] [ 227]

 316     45   S    7 (Afa 7). 5 ö grönn Våpentype. Sidevendt stempel           [ 127] [ 127]

              Stockholm 3.1.1866. (K)

 317     45   S    9 (Afa 9). 12 ö blå Våpentype. 3 merker med forskjellige    [ 110] [  77]

              farvenyanser.  (K)

 318     30   S   17 (Afa 17). 3 ö Ringtyp/14. Sidev. Stockholm 6.4.1881. (K)  [ 106] [ 106]

 319     50   S   65 (Afa 54). Posthuset 5 kr. blå. Flere stempler.  (K)       [    ] [    ]

 

SVERIGE VARIANTER OG DIVERSE.           

 320    100   S   33 (v1), (Afa 22B). 20 ö Ringtyp/13 m/"Tretio". Ettertrykk   [ 128] [ 100]

              (*) på "miniark" av feiltr./forfalskning? "SFF 1978" bakside (K)

 

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS            

 321     25   S. Lot. Vel 60 merker (løse og på klipp), + 55 svenske merker på [  35] [  31]

              16 FFC/Førstedagsflyvninger 1970‑tall. Noen netteksempl. (W)

 

DANMARK F.D.C. ETC.                     

 322    150   DK. Lot FDC. 105 forskj. konv. m/4‑blokker, 1960‑72, i ark i     [    ] [    ]

              "kontorperm" ca. 2 kg. (Ev. sende uten perm/ark som løse FDC).

 

DANMARK JULEMERKER ETC.                 

 323     90   DK. Julemerker * 1904 tg. 11,5 og utagget. 1905. 3 merker,       [    ] [    ]

              alle ubrukte med litt kraftige hengslerester.

 324     25   DK. Julemerker ** 1982 og 1983. Småark med 8 merker i hver.      [    ] [    ]

 325     25   DK. Julemerker ** 1984 og 1985. Småark med 8 merker i hver.      [    ] [    ]

 326     50   DK. Julemerker ** 1986 og 1987. Helark med 50 merker i hvert.    [    ] [    ]

 327     50   DK. Julemerker ** 1988 og 1989. Helark med 50 merker i hvert.    [    ] [    ]

 328     35   DK. Julemerker **/* 1941‑46. 6 merker. 4 stk. ** og 2 * (?).     [    ] [    ]

 

FINLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 329     65   SF. ** Afa 101/Fac 103. Løve 75 p gul. Helark 100 stk.           [    ] [    ]

 330     80   SF. ** Afa 145 Aa/Fac 143. Løve 1 m orange. Helark 100 stk.      [    ] [    ]

 331     50   SF. ** Afa 182/Fac 180. Løve 50p grønn. Helark 100 stk.          [    ] [    ]

 332     90   SF. ** Afa/Fac nr. 95. Provis. 90/20p rød. Helark 100 stk.       [    ] [    ]

 333     75   SF. Feltpost. ** Afa 4 og 5, Fac. F.6 og F.7. Provisorier.       [  75] [  75]

              1/2‑ark med 50 stk. av 2m orange og 3,5m blå.

 

FINLAND FRIMERKEHEFTER **               

 334     25   SF. Hefte ** 1939, Fac. H2. 20 merker Løvetype. 4 stk. à 2,      [    ] [    ]

              1,25 og 1 mk, 50 og 25p. (Fac. 150 154 180 181 201).

 335     20   SF. Hefte ** Afa H 4, Fac. HA 4. 10 10 5 5 20.                   [    ] [    ]

 336     10   SF. Hefte ** Afa H 8, Fac. HA 13 nr.1745. / 10 20 20 50.         [  10] [  10]

 337     15   SF. Hefte ** Afa H 9, Fac. HA 11 nr.1609. / 10 20 20 50.         [  12] [  12]

 338     15   SF. Hefte ** Afa H10, Fac. HA 14 nr.1768. 2 ark 10 10 30 90 110. [  12] [  12]

 

FINLAND HELSAKER                        

 339     30   SF. Postkort/helsak 10 p rød. Til Åbo. Stmp. Salo 4 XII 90. (K)  [  60] [  33]

 340     30   SF. Postkort/helsak 10 p rød. Til Helsingfors. Stempel K.P.X.P.  [  60] [  30]

              No.4 (Postkupéstempel ?) 15 IV 95. (K)

 

FINLAND F.D.C. ETC.                      

 341     20   SF. FDC Nord.råd 1977. Afa 810‑11, Fac 806‑07. Fosforesc. ?      [  16] [  16]

 

ISLAND                                  

 342     40   Island. Afa  66/Fac 111. J.Sigurdsson. 6 aur grå. Del r.st. (K)  [  45] [  40]

 343     60   Island. Afa 231B/Fac 264 * Viking 5 kr. brun. Tg. 11,5.          [  65] [  60]

              Ustemplet, svakt hengslespor øverst i limflaten. (K)

 344     40   Island. Lot 24 merker. Ukjent verdi, sett bl.a. Afa 224‑26. (W)  [  50] [  40]

 

FÆRØYENE                                 

 345     25   Færøyene. Julemerker ** 1976 og 1977. Helark à 30 stk. i hvert.  [    ] [    ]

 346     25   Færøyene. Julemerker ** 1986 og 1987. Helark à 30 stk. i hvert.  [    ] [    ]

 

GRØNLAND                                

 347     12   Grønland. Afa 169‑71 ** miniark med 3 merker, Hafnia 87.         [  15] [  12]

 348     10   Grønland. Afa 262‑263 ** Turist 4,00 og 8,50.                    [  15] [  10]

 349     25   Grønland. Julemerker ** 1979, 1981, 1982 og 1986. Helark         [  30] [  25]

              med 30 stk. i hvert ark.

 

ENGLAND                                 

 350     15   GB. Afa 1891‑95 ** Diana, sammenhengende 5‑stripe.               [    ] [    ]

 

ISLE OF MAN FRIMERKER. POSTFRISK **     

 351     10   Isle of Man.  Afa 155‑60 ** Miniark. Båter. Lot m/7 like ark.    [  12] [  10]

 352     10   Isle of Man. Afa ** 328‑32 Miniark motors. Lot m/3 like ark.     [  12] [  10]

 

TYSKLAND                                

 353     25   Deutsches Reich. Frachtstempel. 4 merker: 5 og 15 Pf, 1 og 3     [  53] [  25]

              Mark. Tidlige 1900‑tall ? (K)

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. STEMPLET        

 354     10   BRD. Afa 2441. Miniark 100 pf. 2 stk.: Postfr. ** og stemplet.   [  15] [  10]

              Afa 3013. Miniark 110 pf. 1999, Barn. Stemplet.

 355     10   Tyskland. 9 rundstmp. 1977‑78. Afa 1906‑08 1915 1921‑25. (W)     [    ] [    ]

 356     10   Tyskland. Miniark 2500‑01 Körner, særstmp. 12.9.1991. (W)        [    ] [    ]

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. POSTFRISK **    

 357     10   Tyskland. Afa 2229 ** Miniark 100 pf Mozart.                     [    ] [    ]

 358     10   Tyskland. Afa 2682 ** Miniark 100 pf. Oppstand mot nazi.         [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 359     25   Vest‑Berlin. Afa  84. Klokke, kolv til h. 20 pf rød. Stmpl. (K)  [  45] [  33]

 360    100   Vest‑Berlin. Afa  85. Klokke, kolv til h. 30 pf blå. Stmpl. (K)  [    ] [    ]

 361     25   Vest‑Berlin. Afa  96. Berlinere. 15 pf blålilla. Stemplet. (K)   [    ] [    ]

 362     10   Vest‑Berlin. Afa 100. Berlinere. 40 pf grå. Stemplet. (K)        [    ] [    ]

 363     10   Vest‑Berlin. Afa 137. Ing.forening. 20 pf rød stemplet 1956.     [  15] [  11]

              Medfølger 10 pf grøn (136) ** postfrisk. (K)

 364     20   Vest‑Berlin. Afa 151. Bygning. 70 pf fiolett. Maskinstmp. (K)    [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 365     50   Vest‑Berlin. 4 stk. Bygn.verker. Afa 43/4 pf stmpl. 1951. Post‑  [    ] [    ]

              fr. ** 44/5 pf og 48/15 pf. Hengslespor * 50/25 pf (mulig ** ?)

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. POSTFRISK **    

 366     15   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 + 228‑30 ** 4‑blokker Berlin 12 forskj.  [    ] [    ]

 367     20   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 + 228‑30 ** 9‑blokker Berlin 12 forskj.  [    ] [    ]

 368     10   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 og 228‑30 ** Gamle Berlin, 12 forskj.    [    ] [    ]

 369     10   Vest‑Berlin. Afa 336‑39 ** Miniark Berliner Zoo. Postfr.         [  20] [  10]

 370     10   Vest‑Berlin. Afa 394‑97 ** Miniark Bilrace 50 år. Postfr.        [    ] [    ]

 371     12   Vest‑Berlin. Afa 464‑67 ** Velgj.merker ungdom. Postfr.          [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. USTEMPLET *     

 372     20   Vest‑Berlin. Afa  13 + 16 * 50 og 84 pf m/sort overtr. Berlin.   [    ] [    ]

              Ubr. m/hengslerest. Brune flekker baks., antydn fors. på 84 pf.

 373     40   Vest‑Berlin. Afa  17 * 1 Mark oliv.grønn. Ubrukt med hengsle‑    [  50] [  44]

              rest. Noen brunaktige flekker i limflaten. (K)

 374     30   Vest‑Berlin. Afa  18 * 2 Mark mørklilla. Ubrukt med hengsle‑     [  25] [  25]

              rest. Brunaktige flekker (svake) i limflaten. (K)

 375     40   Vest‑Berlin. Afa  19 * 3 Mark rødlig. Ubr. m/svak hengslespor.   [  35] [  35]

              Brunaktige flekker i limet og antydning øverst på forsiden. (K)

 376     75   Vest‑Berlin. Afa  20 * 5 Mark blå. Ubrukt med hengslespor.       [  80] [  80]

              Brunaktige flekker i limflaten. 1 tagg nede litt kort. (K)

 377     20   Vest‑Berlin. Afa  36 * 16 pf Verd.postfor. Ubrukt med papir‑     [    ] [    ]

              rest og flekk i limet bakside. Mulig en hjørnebøy/svak brett.

 378     40   Vest‑Berlin. Afa  37 * 24 pf Verdenspostforeningen. Ubrukt       [    ] [    ]

              med hengslerest.

 379    200   Vest‑Berlin. Afa  67 * Provis. 1/3 Mark rødbrun. Ubrukt, med     [    ] [    ]

              hengslerest. (K)

 380     75   Vest‑Berlin. Afa  69 * Velgj.merke 10+5 pg grønn. Ubrukt, med    [  80] [  80]

              hengslerest (papirbit). (K)

 

DDR FRIMERKER. STEMPLET                 

 381     10   DDR. Afa 2764 + 2765. 10 og 20 pf. fisk. Begge som 4‑blokker,    [    ] [    ]

              med årstall 1987 i underkant av merkebildet. Sentr. rundstmp.

 

DDR SAMLINGER/LOTS/DIVERSE              

 382     20   DDR. 3 miniark. Postfr. ** Afa 1282 og 1340. Stmpl.: Afa 1694.   [  30] [  22]

 383     10   DDR. Afa 2181. 2 stk. Miniark: Postfrisk ** og stemplet.         [  10] [  10]

 384     10   DDR. Afa 2280. Mozart 1M. 2 stk. miniark: Postfrisk ** og        [    ] [    ]

              stemplet. Afa 2609 ** og 2806 ** miniark postfriske.

 

DDR FRIMERKER. POSTFRISK **             

 385     15   DDR. ** Afa  746. Miniark. Kjemi. 50 og 70 pf                    [    ] [    ]

 386     10   DDR. ** Afa 1766 og 2853. 2 Miniark.                             [  20] [  11]

 387     10   DDR. ** Afa 1965. Sozphilex 77. Miniark, 4 merker à 25 pf.       [    ] [    ]

 388     10   DDR. ** Afa 2229. Miniark 1 M OL 1980.                           [  10] [  10]

 389     10   DDR. ** Afa 2367. Miniark. 2 x 50 pf                             [    ] [    ]

 390     10   DDR. ** Afa 2376. Miniark Goethe og Schiller                     [    ] [    ]

 391     10   DDR. ** Afa 2487. 20 pf. Solur. I ark med 8 merker.              [    ] [    ]

 392     15   DDR. ** Afa 2522. Miniark 1 M, Martin Luther                     [  15] [  15]

 393     10   DDR. ** Afa 2593. 20 pf. Skulptur. "Miniark" med 8 merker.       [    ] [    ]

 394     10   DDR. ** Afa 2652. 20 pf. Bru. Miniark med 8 merker.              [  20] [  10]

 395     10   DDR. ** Afa 2727 Miniark, og 2984 ** Miniark, 4 mrk. à 25 Pf     [  20] [  10]

 396     10   DDR. ** Afa 2764 + 2765. 10 og 20 pf. fisk. Begge som            [  20] [  10]

              4‑blokker, og med årstallet 1987 i underkant av merkebildet.

 397     10   DDR. ** Afa 2764. 10 pf. fisk. 2 blokker à 4 merker, 1 blokk u/  [  20] [  10]

              marg i v. side. Begge uten årstall i underkant av merkebildet.

 398     10   DDR. ** Afa 2845‑47. 3 Miniark Romfart, med 4 stk. av hvert      [  20] [  10]

              merke, resp. 10, 20 og 35 pf.

 399     10   DDR. ** Afa 2941. Nummerert miniark 135 pf. DDR 40 år. Postfr.   [    ] [    ]

 

NEDERLAND FRIMERKER. POSTFRISK **       

 400     10   Nederland. Afa 1149‑52 ** Miniark. Barn. Lot m/8 like ark.       [    ] [    ]

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. POSTFRISK **      

 401     10   Luxembourg. Afa 586‑88 ** Lot 450 merker. 150 av hver            [    ] [    ]

              (2,50, 3,50 og 5 Fr.). Ark og arkdeler.

 

FRANKRIKE                               

 402     10   Frankrike. Afa 1959 ** Miniark Arphila 75. Lot m/5 like ark.     [    ] [    ]

 403     22   Frankrike. Afa 3259‑62 ** og 3320‑23 ** Fotball VM 1998          [    ] [    ]

 404     20   Frankrike. Afa 3311E‑16E ** 1/2 Hefte m/6 forskj. selvkleb.      [    ] [    ]

 405     25   Frankrike. Afa 3355‑60 ** Hefte m/2 vignetter.                   [    ] [    ]

 

SPANIA                                  

 406     10   Spania. 10 bunter forskjellige Franco serie 1955.                [    ] [    ]

 

PORTUGAL                                

 407     25   Portugal. Afa 668 og 674 på anelse "sliten" Fred Olsen‑          [    ] [    ]

              konvolutt til Norge 1940‑tall. Kat.v. Afa 2006 = 85,00. (K)

 

PORTUGAL FRIMERKER. POSTFRISK **        

 408     10   Portugal. Afa 1701 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l.      [  20] [  14]

 409     10   Portugal. Afa 1714 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (W)  [  50] [  20]

 410     10   Portugal. Afa 1725 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (W)  [  50] [  12]

 411     10   Portugal. Afa 1726 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (W)  [  50] [  12]

 412     10   Portugal. Afa 1761 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  50] [  12]

 

ANDORRA                                 

 413     10   Andorra/spansk. Afa 109 ** Miniark. 50 år. Lot 10 like ark.      [  12] [  10]

 

VATICANSTATEN FRIMERKER. POSTFRISK **   

 414     10   Vaticanet. Afa ** 850‑55 Miniark kunst. Lot med 5 like ark.      [  12] [  10]

 

ØSTERRIKE                               

 415     10   Østerrike. Afa 1295‑1300 ** Miniark Rideskole. Lot 10 like ark.  [    ] [    ]

 

RUSSLAND                                

 416  1.000   Russland. Lt grønn vriperm m/kasset. Fortrykk 2003‑09. Virker    [    ] [    ]

              komplett m/** postfriske merker/miniark i perioden. I tillegg

              vel 100 merker og ca. 29 miniark fra 2010‑2011 ** på blanke ark.

 

SOVJET                                   

 417     30   Sovjet. 24 stpl. merker. Sett 1957‑80 tall. Ukjent verdi. (W)    [    ] [    ]

 418     25   Sovjet. Ca 25 stpl. merker. Ukjent verdi. Nettbilde. (W)         [    ] [    ]

 419    500   Sovjet. Lt grønn klemperm. Fortrykk 1966‑71. Virker komplett m/  [    ] [    ]

              merker + miniark i perioden. Blandet ** postfrisk og stemplet.

 420     25   Sovjet. Vel 35 stpl. merker. Ukjent verdi. Nettbilde. (W)        [    ] [    ]

 421     25   Sovjet/Russland 6 miniark/s.trykk. Sovjet: Afa 3515 m/vignett,   [    ] [    ]

              3732**, 6114‑17, 6183. Russland: Afa 232, 321. (W)

 

POLEN                                   

 422     20   Polen. 30 merker div. temaer, + 45 bruksmerker (3 forskjell.)    [    ] [    ]

 

EUROPA, DIV. LAND                       

 423     65   Ca. 600 merker Europa, 19 land?, ikke Norge. Ligger i uåpnet     [  55] [  55]

              konvolutt, ukjent innhold, men neppe eldre? Land: Se nettb. (W)

 424     20   Europa. Ca. 230 merker. DK/Grønland m/ikke bare nyere, GB,       [  35] [  33]

              Ungarn, SF + div. Noen med div. temaer.

 

ASIA                                    

 425     20   Iran. Rekomm. LP‑konv. til Hasselblad, Sverige. 2 frim. på       [    ] [    ]

              forsiden, 6 ustemplet bakside. Begge sider på nettbilde. (K)

 

NORD‑AMERIKA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 426     32   USA og litt Canada. Lot 7 brev/kort (ves. 90‑t.?), klipp og      [    ] [    ]

              noen løse merker. Utsnitt på nettbilder.  (W)

 

SYD‑AMERIKA                             

 427     35   Ca. 120 merker. Flest Venezuela, noen Argentina. Nettbilde. (W)  [  50] [  35]

 

FORSKJELLIGE LAND                       

 428     20   Lot ca. 250 merker utenom Europa. Mange land, mest USA. Noen     [    ] [    ]

              temaer. + ark 16 merker insekter Ec. Guinea, delvis hengslet.

 429     40   Sovjet. 15 stpl. merker. Malerier, helikoptere etc. 1969‑80.     [    ] [    ]

              Guinea Ecuatorial, 5 stemplede aktbilder. (W)

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 430     10   Ca. 100 gram klipp "hele verden", ves. utland. Synes ordinært.   [  25] [  10]

 431     35   Ca. 130 gram klipp, utenom Norge. Mye postklipp fra pakker til   [  55] [  55]

              Norge fra Tyskl./DK/SF/Sv. etc. i 1979. Ellers nyere/brevklipp.

 

TEMA/MOTIV                              

 432     20   Eldre seilskuter. Ca. 20 merker. Div. land. Nettbilde. (W)       [    ] [    ]

 433     25   Fotball. 8 miniark DPR Korea. Div. mesterskap etc. Nettb. (W)    [  25] [  25]

 434     10   OL. 3 konv. 22x11 cm m/OL‑frank.maskin (2 forskj.). Til LOOC     [    ] [    ]

              Mottak og kontroll. OL Lilleh.‑logo. 1 ubrukt. Nettbilde.  (W)

 435     25   Romfart. 13 merker Sovjet/Russland 1976‑92. Alle nettbilde. (W)  [    ] [    ]

 436     35   Seilskip, flere eldre 9 stk. Paraguay. Nature Conservation       [    ] [    ]

              Series 1979. 10 stk. Republic of Korea. (W)

 437     50   Transportmidler etc. Vel 120 merker Tog, Fly, Bil, Motor‑        [    ] [    ]

              sykkel, Båt, Luftskip. Diverse land. Alle på nettbilder. (W)

 

POLAR ETC.                              

 438     28   Konv. "Første dag poststempel Hopen 13/6 1986". 4‑kantstmp.      [  60] [  60]

              Hopen met. stasjon og 4‑kantst. 062 Hopen m/br.+ lengdegrad (W)

 439     28   Konv. m/stmp. Longyearbyen 1981 + fiolett 4‑k.stmp. 062 Hopen    [  35] [  28]

              m/bredde‑/lengdegrad på for‑ og baks. Linjestmp. "Hopen Radio"

              baksiden. Ufrankert til Sverige, med T‑stempel i ring. (W)

 440     28   Lot 5 objekter. Med "Fogo Isle" ekspedisjon 2001. 4‑kantstmp.    [  70] [  66]

              Kapp Wijk Spitsbergen. Disse 2 obj. på nettbilde. + 2 forskj.

              Polarfilex + konv. med stmp. Sveagruva 1981, litt utydel. (W)

 441     40   Lot 5 objekter. Stmp. Ishavsmuseet "Aarvak" 6062 Brandval og     [  40] [  40]

              Brandval Lp. Gjennom Beringstredet 75 år særst. Disse 2 obj.

              på nettbilde. + 2 forskj. Polarfilex + kort Ny‑Åles. 1975. (W)

 442     30   Lot 6 konvolutter. USA 24th Alaska Phil. Exhib. 1976. DDR:       [  70] [  30]

              Antarkt.forschung DDR‑Sovjet, 2 stk. Antarktisforsch.DDR

              1983‑85. Sovjet: 2 helsakbrev. Utdrag på nettbilde. (W)

 443     35   Lot 6 objekter. Konv. m/Latham/Roald Amundsen minne, Ymer        [  50] [  50]

              80.Disse 2 obj. på nettbilde. + konv. Norsk Hvalfangst. Konv.

              med Ny‑Ålesundstmp. 2 forskjellige Polarfilex. (W)

 444     35   Lot 6 objekter. Med "Arctic Sail 2000" m/kapsel med isbjørnhår?  [  47] [  44]

              Antarctic Eksp. 1984‑85. Disse 2 obj. på nettbilde. + 2 forskj.

              Polarfilex, + 2 konv.: Ny‑Ålesund og Barentsburgstempler. (W)

 445     20   Sydpolen. Sovjet/USA‑ekspedisjon? 1989. Konvolutt m/vignett og   [ 120] [  41]

              Sovjet‑frim. Afa 5642. Hele konvolutten på nettsiden. (K)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 446     50   1939.06.01. Oslo‑Amsterdam. 1. tur. Nøytral konvol. Rundst.      [  90] [  55]

              Oslo på 20 og 15ø Turist + 10ø og sidest. Grønt st. m/info.

              Blå luftpostetikett bl. 341. Ank.st. Amsterdam. Nettbilde. (W)

 447     40   1942.01.29. Ry (Aarhus)‑København, 1. luftpost. Konvolutt med    [    ] [    ]

              "kart" og info. Nettbilde. (W)

 448     20   1948.04.18. København‑Aarhus. 1. evening‑flight. På brevkort.    [    ] [    ]

              Nettbilde. (W)

 449     25   1949.10.26. Danmark‑Thailand, SAS indvielsesflyvning. Nøytral    [    ] [    ]

              Luftpostkonv. Spesialst. Noe utydelig Bankokstempel bakside.

 450     50   1950.09.50. Oslo‑New York. Pan American. 1. fl. Ordinær konv.    [    ] [    ]

              person‑adressert N.Y. Med bl.a. 2 stk. UPU 40 ø (382). (W)

 451     15   1951.04.25. Oslo‑Tokyo. SAS 1. fl. Ordinær konv. påført "Med     [  50] [  17]

              første flyvepost til Tokio", og påskrevet returadr. Infost. og

              div. frankering. Mott.st. Tokyo, påført retur 21/6. (K)

 452     75   1952.11.19. Los Angeles‑København. SAS 1. Explorat. Polar        [ 220] [  99]

              flight Los Angeles‑K.havn. US‑brev m/Grønl.hjælpen mærke (K)

 453     25   1954.11.15. København‑Grønland‑Los Angeles. SAS 1. ruteflyvn.    [ 100] [  44]

              Liten nøytral konv. m/Oslo særst. på 4‑blokk 25+5ø Røde Kors

              m/variant 374 I vo2. Los Angeles og Harstad‑stempler baks. (W)

 454     15   1957.02.24. København‑Tokyo via Nordpolen. SAS' 1. ord. flyvn.   [  15] [  15]

              Særst. Oslo, Tokyo‑st. + Ank.st. Oslo 28/2 baksiden. Med frim.

              Nansen 30ø (196), Nordraak 15 og 30ø, NK 440 og 441. (W)

 455     20   1957.10.07. Hamburg‑Hannover‑München. 1. flyvn. Lufthansa.       [    ] [    ]

 456     20   1960.06.03. Oslo‑Los Angeles. Første ord. tur DC‑8 Jet. På       [    ] [    ]

              Brevkort BK 125 25ø Olav, oppfrank. m/65ø i frim. Mott.stmp.

 457     15   1962.06.01. Fornebu‑København. 1. ordin. Caravelle fra Fornebu.  [    ] [    ]

              Særstempel. Liten ordin. konv. m/25ø polio 386 + 492. Mott.st.

 458     15   1966.07.05. København‑Narssarssuaq SAS 1. fl. DC‑7C. Mott.st.    [    ] [    ]

 459     12   1967.11.04. Trans‑Asian Express. SAS 1. fl. Særst. Oslo på       [ 200] [  12]

              på 90ø SAS‑frimerke. Mott.st. Singapore.

 460     10   1969.04.01. Oslo‑Hamburg 1. dagl.flyvn. Lufthansa. LH 215.       [    ] [    ]

 461     10   1969.11.01. Skandinavia‑West Indies. SAS 1. fl. Særst. Oslo      [    ] [    ]

              Lufthavn/90ø SAS‑frim. Adr. til, og ank.stemplet Port of Spain.

 462     10   1971.04.01. SAS 1. 747‑B flight. Spes.st. Oslo, ank.st. AMF      [    ] [    ]

              Kennedy, NY. På LP‑konv. NK 546/35ø Munch + 658/100ø FN.

 463     10   1971.04.03. Trans‑Siberian Express. SAS 1. fl. Ordinær C6        [    ] [    ]

              Luftpostkonv. (m/NK 659 og 668), m/særst. Ank.st. Tokyo.

 464     12   1972.02.08. Oslo‑Chicago. SAS. 1 fl. 747‑B. Liten konv. med      [    ] [    ]

              håndskrevet adresse. Mott.st.

 465     15   1972.02.08. Scandinavia‑Chicago. SAS. 1 fl. 747‑B. M/90ø         [    ] [    ]

              norsk SAS‑frimerke. Mott.st.

 466     10   1972.06.09. Stockholm‑Abidjan SAS 1. flight. Ank.stmp.           [    ] [    ]

 467     20   1974.04.01. Oslo‑Genéve. Swissair. 1. flyvn. daglig rute.        [    ] [    ]

              Særstmp. og mott.stempel 2.4.74. (1/4 trykket på konvolutten).

 468     12   1974.04.02. Oslo‑Geneve. Swissair 1. dagl. rute. Spes.stmp.      [    ] [    ]

              på Aérogram 1.40 (23 A). Ank.st.

 469     15   1974.04.30. Købehavn‑Anch.‑Tokyo. SAS 1. B‑747 fl. På Aéro‑      [    ] [    ]

              gram 1,40. Påskrift 1. fl., st. Oslo Lufth. 23.4.74. Ank.st(W)

 470     15   1974.08.01. Nordtroms‑Finnmark, åpning kortbanerutene. Liten     [    ] [    ]

              hvit nøytral konv., håndskrevet adresse. Særstempel. .

 471     15   1974.10.22. Oslo‑New York. SAS 1. DC‑10 flight. På Aérogram‑     [    ] [    ]

              konvol. 1,40 (23 A). Mott.stmp.

 472     15   1974.10.26. Skovlunde‑Aalborg. 1. flyvn. Mott.stmp. Aalborg      [    ] [    ]

              Filatel. klubs 50 års jub. Påtrykk "Hafnia 76 hilser Aalb.f.kl."

 473     12   1975.02.04. Oslo‑Los Angeles. SAS. 1. DC‑10 fl. Ordinær LP‑      [    ] [    ]

              konvolutt. Håndskrevet adresse. Mott.stemplet.

 474     20   1975.09.02. Tromsø‑Longyearbyen. SAS 1. ordinære tur. Liten      [  40] [  20]

              nøytral konvol. Særst., Svalb.serie NK 757‑59. Ank.st.Longy.b.

 475     20   1975.09.03. Longyearbyen‑Tromsø. SAS 1. ordinære tur. Liten      [    ] [    ]

              nøytral konvol. Særst., Svalb.serie NK 757‑59. Ank.st. Tromsø.

 476     10   1977.04.01. Oslo‑Frankfurt. Lufthansa. 1. flyvning Boeing 737    [    ] [    ]

              LH 023. På Posten‑kort. Ank.stemplet.

 477     20   1977.04.04. Amsterdam‑Stavanger og Stav.‑Ams.d. KLM 1. flyvn.    [  25] [  22]

              2 konv. m/vignett. Frankering resp. NL/N. Begge m/ank.stempel.

 478     10   1977.06.13. SAS Stockholm‑Kiruna‑St.h. Midnight Sun Flight.      [    ] [    ]

              Spesialstempel/‑konv. Stempel Polcirkeln på baksiden.

 479     20   1977.07.01. Honningsvåg‑Kirkenes. Widerøe 1. ord. tur. Aéro‑     [    ] [    ]

              gram/div. frim.+ etiketter bl.a. "NK 1". Dekorativ. Ank.st. (W)

 480     10   1980.02.18. Oslo‑København. SAS 1. Airbus A‑300 flight.          [    ] [    ]

              Nøytral liten konv. uten mott.stempel.

 481     10   1980.04.05. København‑Madrid. SAS. 1. Airb. A 300 fl. Ank.st.    [    ] [    ]

 482     10   1980.04.08. Stockholm‑Düsseldorf. Lufthansa LH021. Særstmp.      [    ] [    ]

              på liten nøytral konvolutt. Ankomst‑stemplet.

 483     50   1987.08.14. Tromsø‑Longyearbyen. Braathens SAFE. 1. ordin.       [    ] [    ]

              rutefly. På konv. m/info. Motivstmp. Tromsø. Nettbilde. (W)

 

JUBIL./1. TUR ETC                       

 484     20   1953.05.23. Special Flight SAS Oslo‑Thule‑Tokyo. Ordin. Aero‑    [    ] [    ]

              gram 55ø oppfr. m/337 og 410. Spes.stempel. Div. ank.st. (W)

 485     10   1971.11.30. Oslo‑Montevideo SAS 25 år. Konvol. m/særstmp.        [    ] [    ]

              og vignett. Ankomst‑stemplet.

 486     10   1975.06.15. Hj. Riiser‑Larsens Minnestevne, Rygge. Særstempel.   [    ] [    ]

 487     10   1976.04.26. Stockholm‑Tokyo via India, 25 år. SAS Ank.stmp.      [    ] [    ]

 488     12   1976.05.06. Luftskipet Norges overflyvn. Nordpolen 1926‑76.      [    ] [    ]

              Spes.stempel m/luftskip Vadsø 6.5.1976. Nøytral konvol.

 489     10   1977.02.09. Fornebu‑Gardermoen. Veteranflyvning, Norsk Fly‑      [    ] [    ]

              historisk Forening. Særstempel, på kort m/NK 508, 150ø Fly.

 490     18   1983.03.18. Jubil.flyvn. 5 år Hercules/Unifol Garderm.‑Libanon.  [    ] [    ]

              Særstmp. Ordinært 22 mm rundst. FN‑bataljonen 19.3.83 baks.

 491     10   1987.05.29. Jubileumstur Oslo‑Stavanger JU‑52. På konv. m/       [  10] [  10]

              vignett Stavanger Lufthavn 50 år, og særstempel.

 

SAMLEPRODUKTER                          

 492     12   Iddis. Bonavita. Smoked norwegian sardines brisling in pure      [    ] [    ]

              olive oil. Som ny/ubrukt. (K)

 493     15   Iddis. Lot 4 stk.: North Star, Ocean Boy, Pathmark og Toastees.  [    ] [    ]

              Alle som nye/ubrukt. Medf. folder som viser papirfly av Iddis.

 494     15   Iddis. Lot 5 stk.: Boe, Norway, Golden Net, Viking og Path‑      [ 108] [  15]

              Mark. Alle som nye/ubrukt.

 495     15   Iddis. Lot 5 stk.: King Roland, Toastees, Ocean Boy, Boe og      [    ] [    ]

              Viking. Alle som nye/ubrukt.

 496     18   Iddis. Pirat. Sardiner, sild i tomat. NKL. Som ny/ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 497     18   Iddis. Princess. Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 498     10   Iddis. Stop & Shop. Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)        [    ] [    ]

 499     12   Iddis. Taiyo. Norway Sardines. Som ny/ubrukt. (K)                [ 108] [  12]

 

POSTKORT 1‑2 STK.                       

 500     15   Morokulien. Grenseland Norge‑Sverige. 5‑bilders ubrukt. (K)      [  50] [  15]

 501     15   Balestrand, Esefjord. Lf farver, tegnet/malt. Norsk arbeide.     [  40] [  15]

              Ubrukt. (K)

 502     25   Balstrand. Tegnet farvekort. Lf. Norsk arbeide. Emma Normann.    [  40] [  25]

              Ubrukt. (K)

 503     10   Bergen. Sotra Bru. Norges lengste hengebru, 1236 m. Ubrukt. (K)  [  16] [  10]

 504     20   Brudeferd e.l. i båt, norsk flagg. Lf farver. Udelt adresse‑     [    ] [    ]

              side. Liten hjørnebrett. Brukt, Lillesand Schw.st. 1904.  (K)

 505     15   Dame/båt/vann. Lf farver. Eldre UPU. 2‑delt adr.s. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 506     10   Dovrefjell m/Snøhetta. Flerbilders. Brukt 1971. (K)              [    ] [    ]

 507     20   Drammen. Bybru mot Bragernes. Svhv fotok. ubr. Oppi 204. (K)     [  65] [  20]

 508     15   Drammen. Bybrua Bragernes‑Strømsø (som skal rives). Svhv Lf.     [  65] [  15]

              Brukt 1938. (K)

 509     10   Drammen. Elvebredd mot Strømsø. Svhv fotok. ubr.Oppi 211 (K)     [    ] [    ]

 510     10   Drammen. Nattbilde, med Bragernes Kirke. Brukt 1983. (K)         [  16] [  10]

 511     25   Drammen. Rynningsgt./Konnerudgt. Leiligheter/butikk, personbil   [    ] [    ]

              A‑19150. Svhv fotokort. Ubrukt, flott stand. Oppi 213. (K)

 512     25   Eide, Hardanger. Svhv Lf. Påført m/blyant: D/S "Vøringen" og     [  23] [  23]

              "Sunnhordland", 25.1.28. Referanse til bildet? Ikke postg. (K)

 513     10   Eidfjord, Hardanger. Ubrukt. (K)                                 [  14] [  10]

 514     12   Femunden. Med D/S Fæmund. Svhv fotokort brukt 1977. (K)          [    ] [    ]

 515     15   Fisker, med stor fisk. Lf farver. "Cellufan" på overflate,       [    ] [    ]

              "gullstreker". Brukt 1914?, frimerke litt røfft fjernet.  (K)

 516     10   Fjord/fjell bakgr. Brukt 1910. Medfølger kort m/blank bakside,   [  50] [  44]

              vei/hestekjerre. Begge ukjente steder, Lf farver. (K)

 517     15   Fra Sæteren. Ukjent sted. Lf farver. Ubrukt. (K)                 [  20] [  15]

 518     15   Fredrikstad. Turistsenter. Brukt, 1960‑tall ?   (K)              [  20] [  15]

 519     10   Geiranger. Med turistbåt. "Bølgekant". Påskrift/ikke postg. (K)  [    ] [    ]

 520     12   Geiranger. Svhv fotok. Stemplet Eidfjord i Hardanger 1937. (K)   [    ] [    ]

 521     10   Geirangerfjord ved Syv Søstre. Svhv fotok. Ubr. Svak hj.br. (K)  [  12] [  10]

 522     25   Geirangerfjord. Med flere turistskip. Svhv fotokort. Enerett     [    ] [    ]

              Havanna‑magasinet A/S. Foto L. Osc. Gausdal, Aalesund. (K)

 523     10   Gruppe personer. Sangkor/skole e.l.? Svhv Lf. Ingen påtegning.   [    ] [    ]

              Ubrukt. Eneberettiget K.K. Kleppe. (K)

 524     15   Hallingdal Folkemuseum, utstillingsbygningen. Svhv Lf. Ubr. (K)  [  25] [  15]

 525     10   Hallingskarvet. Vann i forgrunnen. Svhv Lf. Foto A.E. Grøvo (K)  [    ] [    ]

 526     10   Hamar. Hilsen fra, 4‑bilders. Ubrukt.  (K)                       [  30] [  10]

 527     10   Hamar. Jernbanemuseet. Svhv. Ubrukt. (K)                         [  13] [  13]

 528     20   Helle, Ryfylke. Svhv Lf. Reproduksjon fra 1911. Ubrukt. (K)      [  40] [  20]

 529     15   Hesjing, ukjent sted. Lf farver. Brukt 1908. (K)                 [  40] [  39]

 530     20   Hol, Hallingdal. Oversikt. Farver Lf Ubr. Noe eldre kort? (K)    [    ] [    ]

 531     25   Hol, Hallingdal. Svhv Lf. Udelt adr.side. Kun liten del av for‑  [  75] [  25]

              siden til skrift. Liten/svak hj.br. Brukt, stmp. Aal 1905. (K)

 532     15   Holmenkollen. Ski‑VM 1982. Tegnet kort. "Bølgekant". Brukt       [  86] [  66]

              1982. Med NK 901‑02 Ski‑VM. (K)

 533     10   Hus til salgs. Opptrykk kort fra 1939. Brukt 1998. (K)           [    ] [    ]

 534     10   Hvaler, Bølingshamn. Flyfoto. Brukt 1987. (K)                    [  30] [  10]

 535     10   Hvaler, Skjelsbubru. Flyfoto, tillatt offentliggjort av          [    ] [    ]

              Forsvarsstaben. Ubrukt. Widerøes Flyveselskap A.S. (K)

 536     10   Høvikodden. Sonja Henies, premiesamling? Kantslit. Ubrukt. (K)   [  10] [  10]

 537     10   Kirke og hus. Tegnet. Trygve M. Davidsen. Brukt 1997. (K)        [    ] [    ]

 538     15   Kjøkøy. Østfold, Fredrikstad kommune. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 539     10   Knutehytta. Svhv Lf. Rift opp t.v. Frim. fjernet. Br. 1938. (K)  [  25] [  10]

 540     10   Kolbotn, Oppegård Akershus. Sentrum. Ubrukt.  (K)                [    ] [    ]

 541     20   Kon‑Tiki‑flåten, på Bygdøy. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 542     10   Kongsberg. Nybrofossen. Svhv Lf. Brukt 1920‑tall. (K)            [    ] [    ]

 543     10   Kongsvinger. 4‑bilders "Hilsen fra". Brukt 1985. (K)             [  12] [  10]

 544     30   Kort med pålimt "minikonvolutt" på forsiden. Svhv Lf. Kort‑      [  75] [  30]

              Brev, udelt adresseside. Brukt, kan være 1904 ?  (K)

 545     10   Kristiansand. Hilsen fra. 5‑bilders. Brukt 1967. (K)             [  30] [  10]

 546     10   Kristiansand. Hilsen fra. Overikt/kirken. Ubr. Utg.: Hannaas (K) [    ] [    ]

 547     10   Kristiansund N. Brukt 1974. (K)                                  [  20] [  10]

 548     10   Kristiansund. Langveien/metodistkirken. Lf (kolorert?). Repro‑   [  20] [  10]

              duksjon v/Kr.sund Fil.klubb av kort fra ca. 1900. Ubrukt. (K)

 549     10   Kviteseid, Telemark. Med "Victoria". "Bølgekant". Ubrukt. (K)    [  16] [  10]

 550     10   Langesund. M/ferje Langestund‑Strömstad. "Bølgekant". Ubr.       [    ] [    ]

              Meflg. Svhv kort "Kystlandskap", ukjent sted. Begge nettb. (K)

 551     12   Lervik i Stord. Med kirke. Svhv. Lf. Brukt, påskrift 1918,       [    ] [    ]

              men Schw.st. Volden ses ut som 1913. Frimerke ødelagt. (K)

 552     20   Lillehammer. Med særst. Jubilex Lilleh. 1827‑1977, og rødt       [  60] [  33]

              stempel "Ballongpost" m/signatur. (K)

 553     15   Midnattsol, Nord‑Norge. Lf farver, tegnet/malt. Norsk            [  35] [  15]

              arbeide. Ubrukt. (K)

 554     10   Midnattsol. Litt utydelig stmp. Trondheim‑Kirkenes/U 1953. (K)   [    ] [    ]

 555     10   Molde. Rådhuset og kirken. Ubrukt. Aune F‑5642‑2. (K)            [    ] [    ]

 556     15   Nordkapp. Midnattsol. Brukt 1971, m/Nordkapp motivstmp. (K)      [  35] [  15]

 557     10   Nordlys, ukjent sted. Brukt 1998. (K)                            [    ] [    ]

 558     10   Norges Jeger‑ og Fiskeforbund. Vervekort. Gevinst bil. Ubr. (K)  [  18] [  10]

 559     12   Nærøyfjorden. Bakka, Sogn. Ubrukt. Med båt "Europa".  (K)        [    ] [    ]

 560     10   Nærøyfjorden. Ubrukt. Normann N‑8‑190. (K)                       [  10] [  10]

 561     10   Oslo, Frognerseteren. "Bølgekant". Brukt (1970‑tall?). (K)       [  42] [  10]

 562     10   Oslo. 17. mai, Karl Johan. Brukt 1975. (K)                       [    ] [    ]

 563     10   Oslo. 17. mai, Slottsplassen/Slottet. Medfølger kort med         [  12] [  10]

              norsk flagg, begge ubrukte.  (K)

 564     10   Oslo. Aker Brygge, flerbildes. Brukt 1988. (K)                   [    ] [    ]

 565     10   Oslo. Akershus. Svhv fotokort, ubrukt. Mittet S.95.  (K)         [    ] [    ]

 566     10   Oslo. Flerbilders. Slottet/Kong Olav/Garden. Ubrukt. Noen        [  12] [  10]

              flekker på baksiden. (K)

 567     10   Oslo. Oversikt. Flyfoto. "Bølgekant". Tillatt offentliggjort     [  12] [  10]

              av Forsvarsstaben. Brukt 1970. Foto A. Husmo.  (K)

 568     25   Oslo. Rådhuset, båter. M/"Framnæs I" ? Svhv Lf brukt 1943. (K)   [    ] [    ]

 569     10   Oslo. Rådhuset, med "Christian Radich". Ubrukt.  (K)             [    ] [    ]

 570     10   Oslo. Slottet (antatt), værelse m/møbler. Svhv Lf. Br. 1908. (K) [  13] [  10]

 571     10   Oslo. Slottet, flerbilders. Rift i v. side. Ubrukt. Medflg.      [  12] [  10]

              kort med norsk flagg, frankert med NK 1420 Valentin 2001. (K)

 572     10   Oslo. Slottet, vinter. Ubrukt. Eldre Mittet‑kort. Mefølger       [  12] [  10]

              kort med norsk flagg (m/påskrift 1990). (K)

 573     10   Oslo. Vigelandsanlegget. "Bølgekant". brukt 1977. (K)            [    ] [    ]

 574     15   Parti fra Sogn. Jente m/bunad(?). Lf farver, tegnet/malt.        [  30] [  15]

              Norsk arbeide. Ubrukt. (K)

 575     10   Personer foran hus, ukjent sted. Påført Øvre Eiker m/blyant på   [  11] [  10]

              baks. Svhv Lf. Br.1917. Medflg. litet foto elv v/Vikersund. (K)

 576     10   Prestfoss, Sigdal. Med "4‑blokk" 1741/skulptur 13,00, stempel    [    ] [    ]

              Ski Postkontor/1401 Ski 4.1.10. Ikke postgått. (K)

 577     10   Påskesoling. Svhv fotok./hjemmelaget? 1 hj.‑br. Br. 1975. Rundt  [    ] [    ]

              stmp. "Mariuskroken Trollheimen" (Nettb.). Liten påskr. f.s.(K)

 578     12   Ringerike. Kongens utsikt mot Sundvollen Hot. Svhv Lf. Ubr. (K)  [  15] [  12]

 579     12   Ringerike. Kongens utsikt mot Tyrifjorden Svhv Lf. Ubr. (K)      [    ] [    ]

 580     25   Ringerike. Skaret v/Humledal. Lf farver. Laget i USA. Ubr. (K)   [  76] [  55]

 581     10   Røros. Kvelds‑/vinterbilde, med kirken. Litt slitasje. Ubr. (K)  [    ] [    ]

 582     10   Sandvigske Samlinger, Maihaugen Lillehammer. Brukt 1976. (K)     [    ] [    ]

 583     15   Seterjentens fridag. Svhv, brukt. (K)                            [    ] [    ]

 584     10   Sjusjøen pr. Lillehammer. Brukt 1976, stempel DS Skibladner.(K)  [    ] [    ]

 585     20   Ski. 4‑bilders. 1970‑t.? Aune M‑8770‑8. Ubrukt.  (K)             [    ] [    ]

 586     10   Skjærhalden. Flyfoto. Ubrukt.  (K)                               [    ] [    ]

 587     25   Skudeneshavn, Karmøy. Ferjekai. Ubrukt. Normann L‑E‑7. (K)       [ 275] [  25]

 588     10   Slåttefolk, ukjent sted. "Hilsen fra Norge". Lf farver. Litt     [  45] [  18]

              hjørneslitasje. Påskrift, ikke postgått. (K)

 589     10   Sognefjord. Gudvangen. Ubrukt. Normann N‑8‑51.  (K)              [  10] [  10]

 590     15   Stabbur? Lf farver. Udelt adr.side. Brukt 1905. (K)              [  50] [  33]

 591     15   Stord. Internasjonale Kor‑festival. Flerbilders. Særstempel      [    ] [    ]

              30.6.90 (på 1097 3,20 Posthus) og sidestempel. Ikke postgått.

 592     10   Strømsfoss Sluse, Haldenvassdraget, m/"Turisten". Ubrukt. (K)    [  12] [  10]

 593     50   Th. Kittelsen. Askeladdens Eventyr. Lf farver. Svake av‑         [ 130] [ 110]

              smittete spor etter stempel oppe på forsiden. Brukt 1911. (K)

 594     50   Th. Kittelsen: "Soria Moria Slott". Lf farver. Ubrukt.           [ 130] [ 110]

              Mittet 201. (K)

 595     10   Trollfjorden, Lofoten. Ubrukt.  (K)                              [    ] [    ]

 596     10   Trondheim. Flyfoto, parti m/Domkirke og Erkebiskopgård. (K)      [    ] [    ]

 597     15   Trondheim. Utsnitt av stikk fra 1674. Svhv. Ubrukt. (K)          [  20] [  15]

 598     10   Træna. Midnattsol. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

 599     10   Turistskip i fjordene. Brukt 1950. Litt hj.slit. Mitco 344 (K)   [  10] [  10]

 600     10   Ukjent fjellparti med flagg i forgrunnen. Brukt 1989. (K)        [    ] [    ]

 601     12   Ukjent landskap. Sign. C. Elieson. Lf farver, tegnet/malt.       [  10] [  10]

              Udelt adresseside. Litt påskrift forsiden. Brukt 1907. (K)

 602     10   Ukjent sted, vinterbilde. Høyfjell? Medfølger lett skadet        [    ] [    ]

              fjellbilde vinter. Begge svhv Lf, ubrukte. (K)

 603     10   Ukjent sted. Lf farver. Br. 1906. Utg. J. Fredriksons Eftf. (K)  [  50] [  50]

 604     10   Ulefoss. Eidselva, med "Victoria". "Bølgekant". Ubrukt. (K)      [  14] [  14]

 605     15   Ustaoset med Hallingskarvet. Vinterbilde. Svhv Lf. Br.1934. (K)  [  17] [  15]

 606     20   Vei gjennom snøskavl. Lf farver. Eneberettiget Mittet 1908.      [    ] [    ]

              Ukjent sted. Litt hjørneslitasje. Ubrukt. (K)

 607     15   Vekter. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt tidl. 1900‑t., NK 76? (K) [1000] [  15]

 608     10   Vinter i Norge. Svhv Lf. Brukt 1919. (K)                         [  12] [  10]

 609     10   Vinter i Norge. Ukjent sted. Brukt/stmp. Haugenstua 1978. (K)    [    ] [    ]

 610     10   Vinterlandskap. Lf farver. "Norsk kunstnerkort" (O.M. Hol...?)   [    ] [    ]

              Litt "flekkete". Brukt, frimerke fjernet.  (K)

 611     10   S. Göteborg. Hamnen. Eldre kort m/"bølgekant". Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 612     12   S. Hasseluddens brygge omkr. sekelskiftet. Med div. info om      [    ] [    ]

              stempler etc. på båtene. Svhv Nytrykk 1964. Brukt 1986. (K)

 613     10   S. Hälsingborg. Hamninloppet. Svhv Lf. Brukt 1920. (K)           [  11] [  10]

 614     10   S. Kungälv. Fästningen. Eldre farve/kolorert. Ubrukt. (K)        [  50] [  22]

 615     10   S. Stockholm. Kveldsstemning, med båter. Brukt 1994. (K)         [    ] [    ]

 616     15   DK. Aarhus. Banegaarden. Svhv Lf. Brett n.h.hj. Brukt 40‑tall?   [    ] [    ]

              M/etikett "Metodistkirkens Speiderkorps 1922‑47". Nettbilde (K)

 617     10   DK. Kongens Nytorv. Svhv Lf. Brukt 1951, med TMS‑stempel         [    ] [    ]

              "Europatoget er i Danmark 15.‑30. Sept."  (K)

 618     10   DK. Roskilde. Brukt, frim. ikke stemplet. Liten hj.‑brett. (K)   [    ] [    ]

 619     15   DK. Sjællands Odde Færgehavn. Brukt 1981. (K)                    [    ] [    ]

 620     10   DK. Ukjent sted, Brygge/båter, antatt i DK. LF svhv.             [    ] [    ]

              Påskrift, ikke postgått. 1 hjørnebøy og noen flekker. (K)

 621     10   SF. Helsinki. Havn/båt ("Finlandia" ?). Ubrukt.  (K)             [    ] [    ]

 622     10   SF. Jyväskylä. 3‑bilders. Brukt 1977. (K)                        [    ] [    ]

 623     15   Island. Godafoss, Nordisland. Brukt 1974 til N., m/Afa 487. (K)  [    ] [    ]

 624     10   Island. Reykjavik. 2‑bilders. Ubrukt.  (K)                       [    ] [    ]

 625     10   GB. Bangor Pier. Svhv/brunlig Lf. Brukt 1928 til Sverige. (K)    [    ] [    ]

 626     10   GB. Cardiff. The Docks. Lf svhv fotok., litt tykt. Ubr. (K)      [  16] [  10]

 627     10   GB. London, Westminster Abbey. Brukt 1994.  (K)                  [    ] [    ]

 628     10   GB. St. Annes on Sea. Lf farve/kolorert, med "Electric Cars".    [    ] [    ]

              Ø. h. hj. litt avrevet i hvit marg. Brukt 1912 til Norge. (K)

 629     20   Scotland. Methil Docks. Svhv Lf. Brukt 1912 i Drammen. 5ø        [    ] [    ]

              grønn Posth. (99), med hvit flekk foran lille 5. (K)

 630     15   Scotland. Sekkepipeblåser. Wallace Tartan. Brukt 1983. (K)       [    ] [    ]

 631     10   Köln. Flerbilders, nattbilder. Påskrift, ikke postgått. (K)      [    ] [    ]

 632     10   Amsterdam. Muntplein. Lf svhv. Hjørneslitasje. Ubrukt. (K)       [  10] [  10]

 633     15   Nederland. Barn på 2 tegnede kort (farver). Brukt 1988.          [  15] [  15]

              Medfølger 1 kort i dårlig stand (brukt 1967). (K)

 634     10   Nederland. Haag, Scheveningen. Havn. Svhv Lf. Ubrukt. (K)        [  10] [  10]

 635     10   Belgia. Havn med båter. Farve, eldre Lf, ubrukt. Litt kant‑      [  50] [  10]

              og hjørneslitasje. Litt "tynn" i bakkant nederst. (K)

 636     15   Belgia. Havn med mudringsbåt. Svhv eldre Lf, ubrukt. (K)         [  50] [  15]

 637     10   Belgia. Pont Brulé. Strand/båter. Lf svhv (brunlig) ubrukt. (K)  [    ] [    ]

 638     10   Belgia. Vilvorde. Kai/båt. Lf svhv (brunaktig) ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 639     10   Marseille. Den gamle havnen. Lf svhv. Brukt 1933. (K)            [  16] [  10]

 640     10   Paris. Le Sacre ‑Coeur. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

 641     15   Paris. Notre Dame. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

 642     10   Østerrike. "Sag zum Abschied...". Påskrift forside, hele         [    ] [    ]

              baksiden med tekst, ikke postgått. (K)

 643     10   Sovjet. 2 personer, skuespill? Br. 1973 m/Afa 4085. Kantsl. (K)  [    ] [    ]

 644     10   Egypt. King Tutankhamun's Treasures. Alabaster vases. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 645     12   Bangladesh. Okse/kjerre i vann. Brukt (til Norge). (K)           [  50] [  12]

 646     10   Thailand. Barn fra Nord‑Thailand. Brukt. (K)                     [    ] [    ]

 647     10   Hawaii. Dansere fra Tahiti. Noe slitt. Brukt 1985. (K)           [    ] [    ]

 648     10   USA. Faro Blanco Marine Resort, Florida. Lf, ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 649     10   USA. Mohawk Trail, Hairpin Turn. Lf farver. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

 650     10   USA. Nantasket, Massach. Lf farver. Med båt (hjuldamper?).       [  12] [  10]

              Litt kant‑/hjørneslitasje. Brukt 1911 til Norge. (K)

 651     10   USA. Pendleton, Oregon. Gatebilde/biler. Lf (farver). Ubr. (K)   [    ] [    ]

 652     10   USA. Umatilla County Courthouse, Oregon. Biler i forgrunnen.     [    ] [    ]

              Lf (farver), ubrukt. (K)

 653     10   USA. Valley City. Eldre kort med 2 menn i bil. Skilt med         [    ] [    ]

              "4 miles to Valley City" i bakgrunnen. Lf svhv ubrukt. (K)

 654     12   Panamakanalen. Båt i sluse. Lf ubrukt.  (K)                      [    ] [    ]

 655     12   Panamakanalen. Båter i sluser. Lf. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

 656     10   Panamakanalen. Båter, nattbilde. Lf. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

 657     10   Lot 4 kort. Alle m/litt/mye minus. Julekort m/båt/"gullsteker".  [    ] [    ]

              The Queen + Philip/Ascot. 2 "romantiske". Alle nettbilde. (K)

 658     10   Lot. 12 kort, varier. motiv/land. Kirkeinter., Picasso‑museum,   [  20] [  10]

              Palais de L'Europe, Ulefos m/"Victoria" + 1 dobb.kort. Eks.: (W)

 659     10   Lot. 13 kort, varier. motiv/land. Med Julekort, kirkeinteriør,   [  20] [  10]

              grotte i Lourdes, kapell Svartdal/Telemark. Noen netteks.: (W)

 660     10   Lot. Ca. 27 kort, varier. motiv. Kongelig, steder inn‑/utl. (W)  [  20] [  10]

 

POSTKORT TEMAER                         

 661     15   3D/"Hologram". Jente/julenisse. Fin vekselvirkning. Ubr. (K)     [  20] [  15]

 662     12   3D/"Hologram". Juletre med bjeller og kuler. (K)                 [  20] [  12]

 663     20   3D/"Hologram". Kirke. Fin "dybde" i bildet. Brukt 1976. (K)      [  20] [  20]

 664     15   3D/"Hologram". Lys/julegave. Fin vekselvirkning. Ubrukt. (K)     [  20] [  15]

 665     15   Barn. 2 barn spiser fra fat. Lf (farver). Brukt 1906. (K)        [    ] [    ]

 666     15   Bevegelige øyne. "Fotballspiller". Lf. Påskrift/ikke postg. (K)  [  16] [  15]

 667     10   Bibelsitat. Joh. 1, 9‑12. "Det sanne lys, som lyser for hvert    [    ] [    ]

              menneske..". Motiv: Blomst/stearinlys. Brukt 1994. (K)

 668     10   Bibelsitat. Joh. 10,11. "Jeg er den gode hyrde..". Br.1984. (K)  [    ] [    ]

 669     10   Bibelsitat. Joh. 3,16. "For så høyt har Gud..". Brukt 1984. (K)  [    ] [    ]

 670     10   Bibelsitat. Joh. 3,36. "Den som tror på Sønnen, har evig         [    ] [    ]

              liv". Motiv: Tresnitt J. Strandli. Brukt 1977. (K)

 671     20   Bil. Elvis Presley's Solid Gold Cadillac. 2‑bilders (med/uten    [    ] [    ]

              tak). 1960 Cadillac 75 Limousine. "Bølgekant". Ubrukt. (K)

 672     10   Bil. Ford Fiesta. "Utbrettkort" som viser bilen med              [  15] [  10]

              forskjellige bakgrunner/miljøer. Ubrukt.  (K)

 673     15   Bil. Ford KA. Spesielt kort: Førerdøren kan åpnes, da sees       [  16] [  15]

              en "forførerisk" tekst. Reklamekort. Ubrukt. (K)

 674     15   Bil. Ford T 1925. Litt hjørneslitasje. Brukt 1985. (K)           [    ] [    ]

 675     10   Bil. Golf Cabriolet. Reklamekort. Ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

 676     10   Bil. Jaguar S‑type Trans‑AM Charmpion. (USA‑kort?) Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 677     10   Bil. Jaguar XJ‑S. Ubrukt. (K)                                    [    ] [    ]

 678     10   Bil. Lot 6 kort (+rekl.). Lada/NSU/Simca/Jaguar XJS. Eks.: (W)   [    ] [    ]

 679     10   Bil. Lot 7 kort. NSU Prinz/Jaguar XJS/Lada/Simca 1100. Eks.: (W) [    ] [    ]

 680     10   Bil. Mini Cooper S. Reklamekort. Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

 681     10   Bil. Mini One. Reklamekort. Ubrukt. (K)                          [    ] [    ]

 682     12   Bil. Mini. Cooper S. Reklamekort. Ubrukt. (K)                    [  16] [  12]

 683     15   Bil. Overland Model 41/1910. Reklamekort. Ubr. Svak hj.slit. (K) [    ] [    ]

 684     10   Bil. Renault. Mégane Cabriolet. Reklamekort. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 685     20   Bil. Rolls Royce Silver Ghost. Modell. Ubrukt. (K)               [  36] [  20]

 686     12   Bil. Toyota Celica. Ubrukt. (K)                                  [    ] [    ]

 687     15   Bil. Volvo Amazon. På Maxikort med svensk frim. m/PV. Ubr. (K)   [  46] [  18]

 688     20   Bunad. Fra ukjent sted. Eldre Lf farver. Kant‑ og hjørne‑        [    ] [    ]

              slitasje. Brukt fra Kristiansand S. 1911. (K)

 689     10   Bunad. Geiranger. Svhv ubrukt fotokort. Oppi 10/28. (K)          [    ] [    ]

 690     15   Bunad. Hallingbunad. Dobbeltbilde, påført Geilo og Gol med       [    ] [    ]

              svak blyant på baksiden. Ubrukt. H. Strand, Ål. (K)

 691     15   Bunad. Hornindal, brud. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 692     15   Bunad. Nordfjord. Gutt/Jente. Tegnet Lf farver. Brukt 1945. (K)  [    ] [    ]

 693     20   Bunad. Setesdal? Tegnet farvekort. Lf. Norsk arbeide.            [    ] [    ]

              Liten/svak blyantpåskrift bakside. Ubrukt. (K)

 694     10   Bunad. Setesdalsdrakter. Ubrukt.  (K)                            [    ] [    ]

 695     15   Bunad. Valdres. Voksne og barn. Ubrukt.  (K)                     [  20] [  15]

 696     20   Bunad. Vest‑Agder. Dame. Eldre Mittet‑kort. Ubrukt. (K)          [  30] [  20]

 697     15   Bunad. Vest‑Agder. Ungt par. Ubrukt. (K)                         [  30] [  20]

 698     15   Bunad. Vest‑Telemark. Med "Bølgekant". Ubrukt. (K)               [  20] [  15]

 699     15   Bunad. Vestfold. 2 forskjellige. Med "Bølgekant". Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 700     15   Bunad. Østerdal. Kort m/"Bølgekant". Ubrukt. (K)                 [  20] [  15]

 701     15   Bunad. Østerdalen. Tegnet, Lf farver. Brukt 1946 m/NK 346  (K)   [  20] [  15]

 702     15   Bunad. Østerdalsdrakter. 6 personer. Ubrukt. Norm. 210‑37. (K)   [    ] [    ]

 703     10   Buss. DSB Rutebil, Volvo 1966. 17x12 cm. Liten flekk og litt     [  12] [  10]

              hjørneslitasje. Brukt til Norge (m/Afa 1286, 7 kr. lilla). (K)

 704     10   Byste. Tinius Olsen, Kongsberg. Svhv Lf, ubrukt. (K)             [  15] [  10]

 705     15   Båt. "America". United States Lines. Svhv Lf ubrukt. (K)         [  25] [  15]

 706     15   Båt. "Bataan". Fred Olsen. Svhv Lf. Påskrift (1947 ?). (K)       [  13] [  13]

 707     10   Båt. "Berge Viking". Seilbåt med i "Whitbread Round the World    [    ] [    ]

              Race". Reg.nr. N‑3000. Kort sendt fra New Zealand 1981. (K)

 708     20   Båt. "Bergen" (1993). Fjordline. 19x11 cm. Ubrukt. Posten. (K)   [    ] [    ]

 709     10   Båt. "Bjoren". Ubrukt. (K)                                       [    ] [    ]

 710     10   Båt. "Black Prince". Fred Olsen. Svhv Lf. Medfølger noe          [  12] [  10]

              ødelagt M/S "Tasco" svhv Wilhelmsen. (K)

 711     10   Båt. "Bonanza". Fred Olsen, 1953, 9500 tdw. Svhv Lf.             [  11] [  10]

 712     10   Båt. "Bonanza". Fred Olsen. Brukt 1980. Medfølger "Skipper       [  16] [  10]

              Clement", noe skadet. Begge på nettbildet. (K)

 713     20   Båt. "Borgen" (1975). Fred Olsen. Liten hj.‑brett. Br. 1976.     [    ] [    ]

              Medflg. Fred Olsen‑konv. br. fra Canal Zone 1954 (nettb.). (K)

 714     15   Båt. "Bornholm". Ubrukt. (K)                                     [    ] [    ]

 715     12   Båt. "Botnia", Silja Line. Brukt 1974. (K)                       [    ] [    ]

 716     25   Båt. "Brabant". Fred Olsen. Svhv Lf. Br. fra Belgia til Norge    [  26] [  25]

              1931. Stmp. Antwerpen, Brussel og Malmö Luftfpost (nettb.) (K)

 717     20   Båt. "Bretagne". Fred Olsen. Svhv Lf. Br. fra Belgia 1952. (K)   [  21] [  20]

 718     15   Båt. "Brune", 1948. Fred Olsen. Svhv fotokort. Svake blyant‑     [  13] [  13]

              spor bakside. Ikke postgått. (K)

 719     10   Båt. "Caribia". Siosa Line. Tegnet kort 14,5x7,50 cm ubr. (K)    [    ] [    ]

 720     10   Båt. "Chapman". Ved Skeppsholmen. Ubrukt.  (K)                   [  20] [  10]

 721     15   Båt. "Color Magic". 75100 brt. Lengde 223,7 m. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 722     10   Båt. "Constitutionen". Svak bøy i kanten. Ubrukt.  (K)           [    ] [    ]

 723     10   Båt. "Deutschland". Tysk skoleskip. Ubrukt. Medfølger litet      [  25] [  10]

              farvebilde av seilbåt i solnedgang. Begge på nettbilde. (K)

 724     15   Båt. "Europa". Turbinen Schnelldampfer. 50 000 brt. Ubrukt.      [    ] [    ]

              Svhv. Med noe teknisk info. (K)

 725     10   Båt. "Fram", polarbåt. I hallen på Bygdønes. Svhv. Lf. Med       [    ] [    ]

              limrester og noen streker på baksiden. (K)

 726     10   Båt. "Frederik VIII". Scandinavien‑Amerika Liniene. Lf farver.   [    ] [    ]

              Liten påskr. forside, + bakside "Rejsen til Amerika 1930.." (K)

 727     10   Båt. "Färjan 4". Göteborg. bygd 1920. Med teknisk info. Ubr.(K)  [    ] [    ]

 728     10   Båt. "General Jackson". Showboat, skovlehjul bak. Br. 2003. (K)  [    ] [    ]

 729     12   Båt. "Gripsholm". Lf. Blyantpåskrift, ikke postgått. (K)         [    ] [    ]

 730     20   Båt. "Haakon Jarl". Ubrukt. (K)                                  [  35] [  33]

 731     15   Båt. "Harald Jarl", Nordenfjeldske. Ubrukt.  (K)                 [  25] [  22]

 732     10   Båt. "Hjejlen", DK. Ved Svejbæk Færgegaard. Brukt 1962. (K)      [    ] [    ]

 733     20   Båt. "Hydro". Senket på Tinnsjøen 20.2.1944. Kortet laget fra    [    ] [    ]

              museumsfoto. Svhv. Ubrukt. (K)

 734     20   Båt. "Høegh Mallard", 1966. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 735     20   Båt. "Høegh Trader", 1944. Svhv fotokort. Liten påskrift på      [  25] [  22]

              baksiden. Ikke postgått. (K)

 736     12   Båt. "Imperator". Fullrigger. Bygd 1876 Stavanger. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 737     10   Båt. "Jäggevarre". Lyngseidet‑Olderdalen. Litt kantslitasje.     [  60] [  10]

              Brukt 1960‑tall.  (K)

 738     25   Båt. "Kon‑Tiki". Svhv. fotokort. Ubrukt. K. Harstad. (K)         [    ] [    ]

 739     10   Båt. "Kungsholm". Brukt 1973, frim. pent fjernet. Hj.slit. (K)   [    ] [    ]

 740     10   Båt. "Kysten". Ubrukt. (K)                                       [    ] [    ]

 741     15   Båt. "Kystveien", i Kobbeleia. Brukt 1991. (K)                   [  15] [  15]

 742     15   Båt. "Leda". Bergen Line. Noen små flekker forsiden. Ubr. (K)    [    ] [    ]

 743     15   Båt. "Lindaas" (1909). Svhv, nytrykk. Brukt 2000. Medfølger      [    ] [    ]

              ødelagt kort med "Skibladner". Begge på nettbilde. (K)

 744     25   Båt. "Nordstjernen". På Svalbard. Brukt 2007 m/Personlig frim.   [  25] [  25]

              med Nordstjernen og særst. Hurtigruten/Nordstj. (Nettb.). (K)

 745     25   Båt. "Norge", Kongeskipet. Lf farver. Brukt 1950. (K)            [  65] [  55]

 746     12   Båt. "Norway" ved Akershus kai, Mange båter. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 747     10   Båt. "Orbita". The Pacific Steam Navigation Co. Svhv Lf.         [  20] [  10]

              Ubrukt. Endel hengsle‑ og papirrester bakside. (K)

 748     10   Båt. "Oslofjord". Litt kantslitasje. Påskrift, ikke p.gått. (K)  [  25] [  11]

 749     25   Båt. "Oster" (1908) på Byfjorden 1963. Svhv (brunaktig). Med     [ 100] [  88]

              Schw.st. Bergen Reisende 2004 + KPH‑st. D/S "Oster". (K)

 750     25   Båt. "Peter Wessel". Svhv fotokort. Påskrift 1949 + frimerke,    [  30] [  28]

              men ikke postgått. (K)

 751     15   Båt. "Prinsesse Ragnhild". 3‑bilders. "Bølgekant". Ubrukt. (K)   [  27] [  15]

 752     12   Båt. "Prinsesse Ragnhild". Color Line. Brukt 1992. (K)           [  23] [  18]

 753     10   Båt. "R.S. Platou" redningskrysser v/kai. Tegnet. Br. 2002 (K)   [    ] [    ]

 754     10   Båt. "Richard With" (1993). Brukt 2001. Svak brett. Medfølger    [    ] [    ]

              eldre? kort m/båt for Grossenrode‑Gedser. Ubrukt. (K)

 755     15   Båt. "Savannah". 1. atomdrevne handelsfartøy. Lf brukt 1964. (K) [    ] [    ]

 756     12   Båt. "Scania Express". Oy Vaasa‑Umeå Ab. Litt hj. sl. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 757     12   Båt. "Sigyn", bark. Til Pernambuco 1899. Svhv. Ubrukt. (K)       [  75] [  12]

 758     15   Båt. "Sjælland", dansk færge. Svhv. Noen småflekker i ytre,      [    ] [    ]

              hvite bildekant. Ubrukt. (K)

 759     25   Båt. "Skibladner". Flaggprydet. M/flere småbilder. 18x12,5 cm.   [    ] [    ]

              Helsak, m/"Skibladner" som "frimerke". Skibladn.stmp. 2005. (K)

 760     15   Båt. "Skibladner". Ved Minnesund. Brukt, frimerke (pent)         [  20] [  15]

              fjernet. Normann 554 m/hvit kant. (K)

 761     15   Båt. "Sognekongen". Fylkesbaatane. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

 762     15   Båt. "Solskjel". Eidsdal. Ubrukt. (K)                            [  20] [  15]

 763     10   Båt. "Statsraad Lehmkuhl". Blåtonet. Litt påskrift/stempel       [  12] [  10]

              på bakside, ikke postgått. (K)

 764     10   Båt. "Statsraad Lehmkuhl". Ubrukt. Utgiv. Coliseum Agency. (K)   [  65] [  18]

 765     15   Båt. "Stockholm". Lf farver. Ikke postgått/blyantspor baks. (K)  [    ] [    ]

 766     12   Båt. "Styrbjørn". Narvik, 1910. Sv.hv. Nytrykk. Ubrukt. (K)      [  10] [  10]

 767     15   Båt. "Styrbjörn". Produsert 1910. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)      [  12] [  12]

 768     10   Båt. "Suomen Joutsen", finsk skoleskip. Noen svake bretter.      [  25] [  20]

              Brukt 1964. Frimerke fjernet. (K)

 769     10   Båt. "Svea Drott" (1966). Med div. tekn. info. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 770     10   Båt. "Sørlandet". Litt hjørneslitasje. Brukt 1964. (K)           [  15] [  10]

 771     25   Båt. "Tamesis", Wilhelmsen. I Panamakanalen. Svhv fotokort.      [  25] [  25]

              Liten påskrift på baksiden. Ikke postgått. (K)

 772     20   Båt. "Vesterålen". Påsatt frimerke, ikke postgått. (K)           [    ] [    ]

 773     10   Båt. "Victoria". Midtsirkel m/"preg". Lf, brunaktig, ubrukt (K)  [  50] [  10]

 774     10   Båt. "Victoria". Svhv Lf, blank overflate. Ubrukt (K)            [  50] [  10]

 775     12   Båt. "Victoria". Ved Ulefoss, Telemark. Ubukt. (K)               [  50] [  12]

 776     20   Båt. "Östersund". På Storsjön i Jämtland. Sveriges eldste        [    ] [    ]

              passasjerdampfartøy. Div. tekn. info. Ubrukt. (K)

 777     10   Båt. 2 seilfartøyer. 1 brukt (Åland) 1994, 1 ubrukt.  (K)        [    ] [    ]

 778     10   Båt. Aftensteming/båter. Sted? Eldre Lf, påskr. ikke p.gått. (K) [    ] [    ]

 779     10   Båt. Fiskeskøyter, tysk kort, "An der Küste". Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

 780     10   Båt. Flerbilders. 4 turistbåter; "Europa", "Deutschland",        [    ] [    ]

              "Royal Viking Sun" og "Royal Viking Sky". Ubrukt. (K)

 781     10   Båt. Fransk passasjerbåt? Eldre Lf svhv. Ubrukt. (K)             [    ] [    ]

 782     12   Båt. Liten båt med folk og hester. Lf Svhv. Ubrukt, påført       [    ] [    ]

              med blyant: "Nordisk Marine" (som morsomhet?). (K)

 783     10   Båt. Lot 13 kort tema båt/marine. Eldre/nyere (+ 2 dårlige).     [ 100] [  10]

 784     10   Båt. Lot 15 kort tema båt/marine. Eldre/nyere (+ 2 divers).      [    ] [    ]

 785     10   Båt. Lot 17 kort tema båt. Eldre/nyere. Passasjerbåter og        [    ] [    ]

              diverse. Noen netteksempler. (W)

 786     10   Båt. Lot 19 kort tema båt/marine. eldre/nyere. Passasjerbåter    [    ] [    ]

              og diverse. Noen netteksempler. (W)

 787     10   Båt. Sight‑seeingbåt (norsk el. svensk?). Svhv. Lf ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 788     10   Disney. Aristokattene. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)              [  12] [  10]

 789     15   Disney. Disneyland, Paris. Brukt 2002. (K)                       [  12] [  12]

 790     10   Disney. Gratulasjonskort. Litt slitasje. Brukt 1978. (K)         [  12] [  10]

 791     10   Disney. Jungelboken. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)                [  12] [  10]

 792     10   Disney. Mikke Mus. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)                  [  12] [  10]

 793     10   Disney. Mulan. Format 21x15 cm. Ubrukt. (K)                      [  12] [  10]

 794     10   Disney. Pinocchio. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)                  [  12] [  10]

 795     12   Disney. Snehvit/dverger. Brukt. (K)                              [    ] [    ]

 796     10   Disney. Tarzan. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)                     [  30] [  10]

 797     10   Disney. Woody. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)                      [  12] [  10]

 798     15   Dukker. 2 dukker under paraply. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

 799     12   Dukker. Med dukke. Ubrukt.  (K)                                  [    ] [    ]

 800     12   Dukker. Med kyllinger. Ubrukt.  (K)                              [    ] [    ]

 801     15   Dukker. Stor dukke med 3 "barn". Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

 802     15   Dukker. Stående, leser. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

 803     15   Dyr. Apebaby. Singapore. Lf. Ubrukt. (K)                         [    ] [    ]

 804     15   Dyr. Apekatt. 2 "portretter". 17x12 cm. Brukt 1991.  (K)         [    ] [    ]

 805     15   Dyr. Apekatt. Svhv. Påskrift, mulig ikke postkort? (K)           [    ] [    ]

 806     10   Dyr. Bison. Tegnet. Ubrukt.  (K)                                 [    ] [    ]

 807     10   Dyr. Brunbjørnunger klatrer i tre. "Bølgekant". Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 808     10   Dyr. Geit. "Fra norsk høyfjell". Svhv fotok. Oppi 15/6. Ubr. (K) [  30] [  10]

 809     10   Dyr. Geiter. Svhv. Brukt 1956. (K)                               [  45] [  10]

 810     10   Dyr. Gutt og hund. Fra Dyrebeskyttelsens Kalender. Svhv          [  10] [  10]

              (brunlig). Brukt, stemplet Svelvik 9 V 38.  (K)

 811     10   Dyr. Hest. "Norsk høyfjell. På vei til seteren". Svhv fotok.     [    ] [    ]

              Ubrukt. Oppi 15/11. (K)

 812     10   Dyr. Hunder. Lf farver. Hjørne‑/kantslitasje, tegnestifthull.    [  10] [  10]

              Brukt 1914, med 5ø Grunnlovsjubil. (NK 114). (K)

 813     15   Dyr. Isbjørn. OL‑kort (17x12 cm) Lillehammer LOOC. Ubrukt. (K)   [  25] [  15]

 814     15   Dyr. Isbjørn. På Svalbard. Brukt 2003, Longyearbyenstemp. (K)    [    ] [    ]

 815     20   Dyr. Kamelkaravane. Brukt, stempel Kuwait 1964. 25f flyfrim. (K) [    ] [    ]

 816     15   Dyr. Reinsdyr seiler på isflak. Svhv Lf Ubr. Halvorstøl, Ål. (K) [  45] [  15]

 817     15   Dyr. Reinsdyr, merking. Svensk, farver m/"bølgekant". Ubr. (K)   [  45] [  15]

 818     20   Dyr. Reinsdyr. Tegning, Grunnar Bratle. Lf. Ubrukt. (K)          [  45] [  20]

 819     15   Dyr. Sel. Nordsjømuseet Hirtshals Danmark. Ubrukt. (K)           [  30] [  15]

 820     10   Dyr. Skilpadde. På frim. Solomon Islands. Brukt, 1980‑t.? (K)    [    ] [    ]

 821     15   Dyr. Villsvin. Løvepark/Safariland Danmark. Brukt 1970‑t. (K)    [    ] [    ]

 822     10   Engler. 2 barneengler. I sirkel, rødlig bakgrunn. Brukt. (K)     [    ] [    ]

 823     12   Engler. 2 barneengler. Nasjonalforeningen. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 824     10   Engler. 2 engler hos sovende barn. NGU. Brukt 1991. (K)          [    ] [    ]

 825     10   Engler. 2 jenter. Brukt 1997. (K)                                [    ] [    ]

 826     10   Engler. 2 spillende engler i "gull"‑rammer. Dobbelt julekort.    [    ] [    ]

              Brukt 1998. (K)

 827     15   Engler. 3 jenter og due. På dobbelt julekort. Inntekt til        [    ] [    ]

              Juvente og IOGT. Kunstner Johnnie Jacobsen. (K)

 828     25   Engler. Flere på himmelen, gjetere på bakken. Lf. Antas å        [    ] [    ]

              være Emma Normann. Brukt 1956.

 829     15   Engler. Foreldre/engel/sykt barn. Lf. Brukt, 1950‑tall? (K)      [    ] [    ]

 830     15   Engler. På sky/julekort. Svak bøy. Chr. Kittelsen. Br. 1960. (K) [    ] [    ]

 831     10   Engler. Ved jente/juletre. Liten skade 1 hjørne. Brukt 1996. (K) [    ] [    ]

 832     10   Engler. Ved siden av juletre. Brukt 1993. (K)                    [    ] [    ]

 833     10   Ferie. Strandliv, Tenerife. Tegnet. Brukt 1989. (K)              [    ] [    ]

 834     10   Fiske. Full båt! Ubrukt. (K)                                     [  25] [  10]

 835     10   Fly. 4 kort. Cessna 404, Helikopter S.61N, Sterling Airways +    [    ] [    ]

              1 ødelagt (B 737 City Jet/Lufthansa). Alle på nettbilde. (W)

 836     10   Fly. 4‑bilders kort, med DC 9, MD 11, MD 82/83, ATR 72.          [  10] [  10]

              Finnair og Karair. Ubrukt. (K)

 837     10   Fly. Airbus A 300. Lufthansa. Brukt 1982. (K)                    [    ] [    ]

 838     10   Fly. Airbus A 310. Lufthansa. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

 839     15   Fly. Airbus A 330‑300. Thai. Ubrukt. (K)                         [    ] [    ]

 840     40   Fly. Argonaut Speedbird. B.O.A.C. Lf. Brukt fra Kenya/Tangan./   [    ] [    ]

              Uganda 1956 (til USA). Litt kant‑/hjørnesliasje etc.  (K)

 841     10   Fly. Boeing 720. Conair. Med litt teknisk info. Ubrukt.  (K)     [    ] [    ]

 842     10   Fly. Boeing 727‑200. Olympic Airways. Lf. Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 843     10   Fly. Boeing 727. Lufthansa. Medfølger 2 ødelagte div. kort. (K)  [    ] [    ]

 844     10   Fly. Boeing 747‑151. Northwest Orient. Ubrukt.  (K)              [    ] [    ]

 845     10   Fly. Caravelle. Alitalia. Tynn tapestripe bakside. Ubrukt.  (K)  [  12] [  10]

 846     10   Fly. DC 10. D‑ADCO. Lufthansa. Ubrukt. (K)                       [    ] [    ]

 847     25   Fly. DC‑3/C 47 "Dakota". Sveriges flyvåpen 798. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 848     35   Fly. Junker Ju 52 "Södermanland". ABA. I snøstorm Bulltofta,     [    ] [    ]

              Malmö 1932. Svhv. Nytrykk 1983. (K)

 849     20   Fly. SAAB Scandia. SAS. Lf. Brukt 1957. (K)                      [  20] [  20]

 850     10   Flyplass. Copenhagen Airport. Svhv fotokort. Litt hjørne‑        [  11] [  10]

              slitasje. 2 små flekker forside. Brukt 1963 (?). (K).

 851     15   Flyplass. Italiensk? Med gamle fly, bl.a. 3‑dekker. Svhv         [  20] [  15]

              (svak grønntonet?). Nytrykk, ubrukt. (K)

 852     15   Flyselskap. Sabena. Tegnet reklamekort. Brukt 1968? (K)          [    ] [    ]

 853     10   Foss. Kypros. Caledonian Falls Troodos. Brukt 1949, frim. er     [    ] [    ]

              fjernet. Medfølger annet fossebilde, ukjent. Begge svhv Lf. (K)

 854     15   Foss. Niagara. Fra amerikasiden. Lf farver. Brukt 1965. (K)      [    ] [    ]

 855     15   Geologi. 4 mineraler fra Harstad, med info bakside. Ubrukt. (K)  [  60] [  50]

 856     15   Historie. Christian Fredrik aflægger Ed for Riksforsamlingen.    [  15] [  15]

              Farver/Lf. Litt hjørneslitasje. Påskrift, ikke postgått. (K)

 857     35   Historie. Da Norges nye flag heistes for 1. gang, kl. 10,00      [ 100] [  35]

              den 9.6.1905, Akershus. Svhv Lf, brukt 11 VI 05. (K)

 858     20   Historie. Den norske Regjering 1905. Svhv Lf, ubrukt. Eneber.    [  26] [  20]

              John Fredriksons Eftf. 1905. Flott stand. (K)

 859     10   Historie. Kong Haakon VII aflegger Ed i Storthinget 27.          [  17] [  10]

              Novbr. 1905. Svhv brukt 1906. J. Fredriksons Eftf. Chr.ania (K)

 860     15   Historie. Unionsoplösningen 1905. Svhv Lf. Brukt 1909. (K)       [  15] [  15]

 861     15   Hotell. Fleischers Hôtel, Vossevangen. Reprodusert av kort       [    ] [    ]

              fra omkring 1902. Påskrift, ikke postgått. (K)

 862     10   Hotell. Rallye Hotel, Figueras, Spania. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

 863     15   Humor. "Din morgenmelodi, vår hylningssymfoni!". Ukjent          [    ] [    ]

              kunstner. Brukt 1976. (K)

 864     30   Humor. Badestrand. Lf. Til Norge 1940‑tall. Med rundt, rødt      [    ] [    ]

              stempel "Post‑ og Telegrafvæsenet i Danmark". (K)

 865     15   Humor. Dame med "gummifjes". Brukt (fra Østerrike) 1986. (K)     [    ] [    ]

 866     15   Humor. Fingal. Mann, dame/hund i seng. Ubrukt. (K)               [  25] [  15]

 867     20   Humor. Jac. Edgren. "Gjesteboka". Lf farver. Brukt 1967. (K)     [    ] [    ]

 868     20   Humor. Jac. Edgren. "Trygg Trafikk". Lf farver. Brukt 1962. (K)  [    ] [    ]

 869     15   Humor. Mann i seng, katt. Jac. Edgren. Brukt 1984. (K)           [  15] [  15]

 870     15   Humor. Mann med "gummifjes". Brukt (fra Østerrike) 1986. (K)     [    ] [    ]

 871     15   Humor. Prest og tykk mann. Lf. Brukt (tidlig 1900‑tall ?). (K)   [    ] [    ]

 872     12   Humor. Skiløper faller. "Jeg ligger paa fjellet". Svhv tegning   [  16] [  12]

              av Gunnar Wallin. Brukt 1979. (K)

 873     15   Humor. Soldat med flott "lue". Brukt 1991. (K)                   [  13] [  13]

 874     15   Idrett. Fotball. Egil Østenstad. Brukt 1998. (K)                 [    ] [    ]

 875     20   Idrett. Fotball. Spesielt kort, spilleren er "perforert", kan    [    ] [    ]

              tas ut, og "spilles" med. Norway Cup. Ubrukt. (K)

 876     25   Jernbane. Bergensbanen. Breifoss pr. Gjeilo. Svhv Lf. Brukt.     [  36] [  25]

              Stmp. Bergensbanens Posteksp./C, utydel. årstall, = 1910? (K)

 877     15   Jernbane. Flåmsbanen. Ubrukt. (K)                                [  15] [  15]

 878     10   Jernbane. Kylling bru, Romsdal. Ubrukt. (K)                      [  12] [  11]

 879     10   Jernbane. Lommedalsbanen. Flerbilders. Ubrukt. (K)               [  20] [  14]

 880     10   Jernbane. Setedalsbanen. Særstemp. 100 år 19.6.1996, på frim.    [  18] [  16]

              1282 3,00 Tertitten. På 5‑bilders kort Herzquerbahn. Ubr. (K)

 881     12   Jernbane. Tertitten. Smalsporet, v/Sørumsand. Ubrukt. (K)        [  12] [  12]

 882     10   Jernbanestasjon (S). Nora. Lok SWB 58. Til Järle 13. juni        [  12] [  10]

              1987. Brukt 1993. (K)

 883     10   Jernbanestasjon (S). Umeå. M/skulptur "Grön Eld". En ørliten     [  12] [  10]

              hjørnebrett. Brukt 1993. (K)

 884     10   Jernbanestasjon. Flåm. Ubrukt.  (K)                              [  12] [  10]

 885     15   Jernbanestasjon. Krøderen. Juli 1984. Ubrukt. (K)                [  12] [  12]

 886     10   Jernbanestasjon. Lot 4 svenske: Borås, Dalarna, Örebro (farver)  [  12] [  12]

              og Tyringe (svhv Lf nytrykk).

 887     12   Jernbanestasjon. Ringebu, N‑Café. Ubrukt. (K)                    [  12] [  12]

 888     10   Jernbanestasjon. Skibyen, Follo. Ubrukt. (K)                     [  12] [  10]

 889     15   Julekort. 2 damer på ski. Nytrykk fra ca. 1900. Brukt 1994. (K)  [    ] [    ]

 890     15   Julekort. Carl Larsson (nytrykk). Juletre/folk. Brukt 1980. (K)  [    ] [    ]

 891     15   Julekort. Dansende par. Lf. Küenholdt nr. 2281/1. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 892     10   Julekort. Dobbelt kort m/Egersund Kirke. Med NK 1327‑28 Eger‑    [    ] [    ]

              sund 200 år + særstempel (ikke FDC‑stmp.) 20.4.1998. Nettb.(K)

 893     10   Julekort. Dobbelt. Fredriksvern Verft, Hovedvakten. Svhv. (K)    [    ] [    ]

 894     10   Julekort. Dobbelt. Samemotiv på Unicef‑kort. Brukt 1962.  (K)    [  30] [  10]

 895     10   Julekort. Doble.  9 stk. + 1 stk. Påskekort. 2 kort med          [    ] [    ]

              "vindu", 1 med "sølv"‑glitrende farve. Fleste er norske. (K)

 896     10   Julekort. Doble. 10 stk. 1945, 1947 og nyere. Div. utgivere. (K) [    ] [    ]

 897     11   Julekort. Doble. 11 stk. Mange 1960‑tall. 2 stk. svhv. (K)       [    ] [    ]

 898     12   Julekort. Doble. 12 stk. Div. utgivere. 1 stk. kirke svhv. (K)   [    ] [    ]

 899     15   Julekort. Doble. 15 stk. Noen Posten‑kort, bl.a. med             [  13] [  13]

              Aukrust/Ludvig. (K)

 900     15   Julekort. Felespiller. Lf. Küenholdt nr. 2281/3. Ubrukt. (K)     [  20] [  15]

 901     15   Julekort. Gutt drar jente i ølbolle. Br. 1959. Mittet 5811. (K)  [  20] [  17]

 902     10   Julekort. Heddal stavkirke som bilde. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 903     15   Julekort. Jente m/tre + kurv. Svhv (brunlig) Lf. Br. 1920. (K)   [  20] [  15]

 904     10   Julekort. Jente/gutt, julegave. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

 905     10   Julekort. Jesus + div. Blank overflate, lette "sprekker"/        [    ] [    ]

              bretter. Med "gull"‑streker. Lf. Brukt 1927. (K)

 906     15   Julekort. Kjell Germetens julekort 1997. 16x16 cm. Brukt. (K)    [    ] [    ]

 907     20   Julekort. Klunkeflaske m/"hilsenlapp", Lf. Brukt 1945. Med fint  [ 101] [  73]

              TMS nr. 93 Oslo 1945: "Julepost må leveres inn i god tid". (K)

 908     20   Julekort. Konfekteske. Lf. Brukt 1947. (K)                       [  36] [  28]

 909     12   Julekort. Lot 10 kort. 1 nytrykk av eldre kort. Br./ubr. (K)     [  16] [  12]

 910     15   Julekort. Lot 11 stk. Lf med nisser i bildet. Noen netteksemp‑   [  46] [  44]

              ler. Sett sign. Coucheron, ‑‑ekrogh 40. 1 m/svak brett. (K)

 911     10   Julekort. Lot 13 kort med tekst "God jul og godt nytt år" e.l.   [    ] [    ]

              Fleste bra stand, fleste brukte. Netteks.: (W)

 912     15   Julekort. Lot 14 like ubrukte kort. Utg. Røde Kors. Motiv hest/  [    ] [    ]

              kirke/slede/folk. Litt "gammeldagse" til bruk neste jul? (K)

 913     10   Julekort. Lot 16 kort med tekst "God jul og godt nytt år" e.l.   [  12] [  10]

              2 kort = Lf. Fleste bra stand, fleste brukte. Netteks.: (W)

 914     15   Julekort. Lot 17 stk. med barn som tema/i bildet. Noen nett‑     [  66] [  44]

              eksempler. Sett sign. A. Geddes, S. Kay, Lisi. 8 er Lf. (K)

 915     12   Julekort. Lot 19 kort med tekst "God jul og godt nytt år" e.l.   [  10] [  10]

              1 kort 7x11 cm fra Sverige, med Ao‑stemp. Frim. pent fjernet.(W)

 916     18   Julekort. Lot 24 stk. inkl. 8 stk. Lf. Fleste brukt og bra       [    ] [    ]

              stand. Mest ordinære motiv. Noen netteksempler. (W)

 917     18   Julekort. Lot 27 stk. inkl. 9 stk. Lf. Fleste brukt og bra       [  15] [  15]

              stand. Mest ordinære motiv. Noen netteksempler. (W)

 918     15   Julekort. Lot 28 stk. inkl. flere Lf. Fleste brukt og            [  12] [  12]

              bra stand. Mest ordinære motiv. Noen netteksempler. (W)

 919     15   Julekort. Lot 29 stk. inkl. 12 Lf og 1 kort 21 x 15 cm. Fleste   [  12] [  12]

              brukt/bra stand. Mest ordinære motiv. Noen netteksempler. (W)

 920     20   Julekort. Lot 30 stk. inkl. 4 stk. Lf. 1 sign. LC. Alle          [  25] [  20]

              brukte. Mest ordinære motiv. Noen netteksempler. (W)

 921     10   Julekort. Mann/gutt/tre. 2 svake hjørnebretter. Brukt 1948.      [  16] [  10]

              Frimerke pent fjernet. Børrehaug & Remen serie T nr. 1550. (K)

 922     25   Julekort. Milly Heegaard. Serie J nr. 153. Brukt 1954. (K)       [  25] [  25]

 923     10   Julekort. Nisse med sekk. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 924     10   Julekort. Nisse pakker gaver. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 925     15   Julekort. Nisse/gryte. Rundt, diam. 15 cm. Brukt 1995. (K)       [    ] [    ]

 926     15   Julekort. Troll. Utgiv. Brødr. Flaarønning, Ler. Br. 1982. (K)   [    ] [    ]

 927     25   Julekort. Trollkjerring, barn, stearinlys. "Så bjart det brenn   [    ] [    ]

              uten drypp eller os, for her brenn me bare heilnorske ljos."

              Brukt/stempel 2.1.47, frimerke pent fjernet. Thraps forlag. (K)

 928     15   Julekort. Trygve M. Davidsen (1954). Hus/mann/barn. Br.90‑t. (K) [    ] [    ]

 929     15   Julekort. Trygve M. Davidsen. Hemsedal ‑44. Nytrykk LHL.         [    ] [    ]

              Format 14 x 14 cm. Ubrukt. (K)

 930     25   Julekort. Trygve M. Davidsen. Skjære/troll. Lf farver. Brukt     [  36] [  25]

              1955. Oppi Serie 600/3.  (K)

 931     20   Julekort. Ulla Lindstrøm. Barn skriver/engler. Lf farver.        [  36] [  20]

              Brukt 1950 m/bundet NKS 1950. Mittet Oppi Serie L 2878.  (K)

 932     15   Kart. Nordlige del av Norge, Sverige og Finland. Med 3           [  30] [  15]

              bilder i kartet. Ubrukt. (K)

 933     10   Kirke (DK). Viborg Domkirke. Interiør. Ubrukt. (K)               [  12] [  10]

 934     10   Kirke (F). Dijon. Inng.parti engelske kirke Saint‑Michel.        [  12] [  10]

              Svhv fotokort, "bølgekant". Ubrukt.  (K)

 935     10   Kirke (GB). Westminster Abbey, chapel. Svhv Lf. Ubrukt. (K)      [  12] [  10]

 936     10   Kirke (Island). Skáholt Domkirke. Interiør. Ubrukt. (K)          [  12] [  10]

 937     10   Kirke (Island). Skáholt Domkirke. Ubrukt. (K)                    [  12] [  10]

 938     10   Kirke (Italia). Ravenna. St. Vitales Temple. Interiør. Ubr. (K)  [  12] [  10]

 939     10   Kirke (S). Bollnäs (1468). Interiør. Ubrukt. (K)                 [  12] [  10]

 940     10   Kirke (S). Lot 16 kort m/ves. interiør, 1 kort utenl. Ubr. (K)   [  12] [  10]

 941     10   Kirke (S). Lot 18 kort m/ves. interiør, 1 kort utenl. Ubr. (K)   [  12] [  10]

 942     10   Kirke (S). Öjeby. Alteret. Ubrukt. (K)                           [  12] [  10]

 943     10   Kirke (SF). Närpes. Interiør. Ubrukt. (K)                        [  12] [  10]

 944     10   Kirke (SF). Närpes. Ubrukt. (K)                                  [  12] [  10]

 945     10   Kirke (SF). Uspenskij‑katedralen. Brukt 1974 (m/Afa 757). (K)    [  12] [  10]

 946     12   Kirke. Alstadhaug. Interiør. Ubrukt. (K)                         [  12] [  12]

 947     12   Kirke. Borgund Stavkirke. Ubrukt. Mittet M‑2406/7. (K)           [  30] [  17]

 948     20   Kirke. Bykle, Setesdal.  Ubrukt. (K)                             [  30] [  22]

 949     10   Kirke. Bykle. Tusjtegning Svhv. Lf. Svak hj.‑brett. Ubrukt. (K)  [  15] [  14]

 950     15   Kirke. Diakonissehusets Kirke. Sted? Svhv. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 951     10   Kirke. Fjære, Grimstad. Interiør. Ubrukt. (+medflg. ukjent). (K) [  30] [  10]

 952     12   Kirke. Gol Stavkirke, på Norsk Folkemuseum. Brukt 1968.  (K)     [  15] [  12]

 953     10   Kirke. Heddal Stavkirke. Medfølger 1 kort m/interiør. Ubr. (K)   [  12] [  10]

 954     10   Kirke. Heddal Stavkirke. Medfølger 2 kort m/interiør. Ubr. (K)   [  12] [  10]

 955     10   Kirke. Heddal Stavkirke. Ubrukt. Meflg. 1 kort interiør. (K)     [  12] [  10]

 956     15   Kirke. Heddal Stavkirke. Vinterbilde. Ubrukt. (K)                [  12] [  12]

 957     15   Kirke. Innvik, Nordfjord (1822). Ubrukt. (K)                     [  40] [  33]

 958     12   Kirke. Kongsberg, interiør. Svhv Lf, ubrukt. (K)                 [  10] [  10]

 959     15   Kirke. Kort med 4 kirker: Berkåk (1879), Nerskogen (1962),       [    ] [    ]

              Rennebu (1669), Innset (1642). Ubrukt. (K)

 960     12   Kirke. Kristiansand Domkirke. Interiør. Ubrukt. (K)              [  12] [  12]

 961     15   Kirke. Kristiansand. Svhv Lf. Ubrukt. Utgiv. Küenholdt. (K)      [  16] [  16]

 962     15   Kirke. Kvikne. Interiør. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)              [  20] [  15]

 963     15   Kirke. Kvitesei. Ubrukt. (K)                                     [  12] [  12]

 964     20   Kirke. Kviteseid. Farve Lf. UPU‑kort, 2‑delt adr.side. Ubr. (K)  [  20] [  20]

 965     15   Kirke. Lillehammer. Vinterbilde. Brukt 1984.  (K)                [  12] [  12]

 966     20   Kirke. Lom. Svhv. Ubrukt.  (K)                                   [  30] [  20]

 967     10   Kirke. Lunner, Hadeland. Svhv. Stor og liten hjørnebrett,        [  30] [  10]

              noe "slitasje". Brukt 1957. (K)

 968     15   Kirke. Mandal. Ubrukt.  (K)                                      [  30] [  15]

 969     15   Kirke. Mariakirken, Bergen. 2‑bilder. M/interiør. Ubrukt.  (K)   [    ] [    ]

 970     15   Kirke. Mariakirken, Bergen. Foto Giovanni Trimboli. Grako. (K)   [    ] [    ]

 971     15   Kirke. Mariakirken, Bergen. Ubrukt.  (K)                         [    ] [    ]

 972     10   Kirke. Molde. "Hilsen fra Molde"‑kort. Aune F‑11496‑5. (K)       [    ] [    ]

 973     10   Kirke. Molde. Foto G. Trimboli. Liten hj.brett. Br. 1980. (K)    [  12] [  10]

 974     20   Kirke. Mæl. Ved Tinnsjøen, Telemark. Svhv. Ubrukt.  (K)          [ 100] [  35]

 975     20   Kirke. Målselv, Troms. Ubrukt.  (K)                              [    ] [    ]

 976     15   Kirke. Nidarosdomen. Ubrukt. Utgiv. HG offset. (K)               [    ] [    ]

 977     10   Kirke. Norderhov, Ringerike, Buskerud. Svhv Lf, ubrukt. (K)      [  21] [  14]

 978     10   Kirke. Rauland. Svhv. Små hengslerester e.l. bakside. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 979     15   Kirke. Risør. Orgelet. Svhv Lf fotokort. Ubr. Utgiv. Erik Gun‑   [    ] [    ]

              leikson Bokhandel. Medfølger Lf svhv bilde av ukjent hus. (K)

 980     20   Kirke. Sandnessjöen (= Stamnes ?). Svhv Lf. Ubrukt.  (K)         [  45] [  20]

 981     12   Kirke. Sarpsborg. Svhv. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

 982     12   Kirke. Seljord, Telemark. M/Landstadmonument. Brukt 1997. (K)    [  12] [  12]

 983     20   Kirke. Sell (= Sel, Gudbrandsdalen). Svhv Lf. Ubrukt. (K)        [  40] [  20]

 984     15   Kirke. Sjusjøen Fjellkirke. Brukt 1997.  (K)                     [    ] [    ]

 985     15   Kirke. Skåbu, Gudbrandsdalen. Interiør. Ubrukt.  (K)             [    ] [    ]

 986     10   Kirke. Sollia, Østerdalen. Interiør. Svhv. Hjørnebrett.          [    ] [    ]

              Brukt 1947 (med Postjub. 1947 5 og 10ø, NK 359 og 360). (K)

 987     15   Kirke. Stangvik. Ubrukt.  (K)                                    [  30] [  29]

 988     12   Kirke. Stavern. Påskrift "Fredriksvern" baks., ellers ubr. (K)   [    ] [    ]

 989     20   Kirke. Stiklestad. Verdal. Svhv Lf. Ubrukt.  (K)                 [    ] [    ]

 990     20   Kirke. Strand, Tau Ryfylke. Svhv Lf. Brukt, til USA.             [  45] [  44]

              2‑rings Stempel TAU 5 XII 08. (K)

 991     15   Kirke. Straumsnes, Tingvoll kommune. Ubrukt. (K)                 [  40] [  28]

 992     12   Kirke. Strømsø kirke, Drammen. Svhv fotok. Ubr. Oppi 214.  (K)   [    ] [    ]

 993     15   Kirke. Støren. Påskrift, ikke postgått.  (K)                     [    ] [    ]

 994     15   Kirke. Sykkylven. Interiør. Ubrukt.  (K)                         [    ] [    ]

 995     15   Kirke. Sødorp Kapell, Vinstra Gudbrandsdalen. Med Peer Gynts     [  20] [  15]

              grav. Ubrukt. (K)

 996     15   Kirke. Sødorp. Vinstra, Gudbrandsdalen. Ubrukt.  (K)             [  20] [  15]

 997     15   Kirke. Søgne gamle kirke (ca. 1600). 2‑bilders. Ubrukt. (K)      [  35] [  28]

 998     10   Kirke. Sømna. Svak hjørneslitasje. Ubrukt. (K)                   [  25] [  18]

 999     20   Kirke. Sør‑Fron. Svhv. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

1000     12   Kirke. Søsterkirkene på Gran. Svhv ubrukt. (K)                   [  20] [  15]

1001     20   Kirke. Tomte. = Tomter/Vallset ? Svhv Lf UPU‑kort, 2‑delt        [  25] [  20]

              adresseside. Brukt, påskrift 1908. (K)

1002     20   Kirke. Totenviken, Østre Toten. Brukt 1974.  (K)                 [  35] [  35]

1003     12   Kirke. Trondenes, Harstad. Flerbilders. Ubrukt.  (K)             [  30] [  14]

1004     15   Kirke. Trondenes, Harstad. Vinterbilde. Ubrukt.  (K)             [  35] [  22]

1005     10   Kirke. Trondenes, kveldsbilde, med 3 små interiør. Ubrukt.  (K)  [    ] [    ]

1006     20   Kirke. Trondhjem. Parti av Domkirken. Svhv Lf. Brukt 1906. A/S   [  30] [  20]

              Peter Alstrups Kunstforlag, Kr.ania. Eneberettiget 1905. (K)

1007     20   Kirke. Trondhjems Domkirke. Høikoret. Svhv Lf. Ubrukt.           [    ] [    ]

              Bruns Bokhandel/587. (K)

1008     20   Kirke. Tuft, Hvittingfoss. Svhv Lf. Liten påskrift bak. (K)      [  45] [  44]

1009     15   Kirke. Tune, Sarpsborg. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

1010     15   Kirke. Tynset. Svhv. Ubrukt.  (K)                                [  15] [  15]

1011     15   Kirke. Tyskerkirken Bergen. Interiør. Svhv Lf. Ubrukt.           [  20] [  15]

              Eneberettiget/fotograf Brundtland, Bergen. (K)

1012     10   Kirke. Ukjent, vinterbilde. Norges Vanførelag. Ubrukt.  (K)      [    ] [    ]

1013     15   Kirke. Vaalerengen. Svhv Lf. Brukt 1924. (K)                     [  26] [  17]

1014     15   Kirke. Øvre Eiker, Hokksund, Svhv Lf. Brukt, utydel. dato. (K)   [  45] [  28]

1015     20   Kirke: Lot 7 kort. 6 svhv Lf. 5 Sverige, 1 Belgia. 1 Farve       [    ] [    ]

              3‑bilders Kristiansand. Alle ubrukte. Noen på nettbilde. (K)

1016     10   Kongelig (Belgia). Gedächtniskapelle Königin Astrid von          [    ] [    ]

              Belgien (død 29.8.1935). Flerbilders, "bølgekant", ubrukt. (K)

1017     10   Kongelig (DK). 3 kort. Alle ubr. 1 m/svak brett. (K)             [    ] [    ]

1018     10   Kongelig (DK). Den danske Kongefamilies Besøg 29/4 1907.         [  10] [  10]

              Svhv Lf. Eneber. John Fredriksons Eftf. Brukt 1907. (K)

1019     10   Kongelig (DK). Dronning Margrethe og Prins Henrik. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1020     10   Kongelig (DK). Dronning Margrethe, Prins Henrik. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1021     10   Kongelig (DK). Dronningene Elizabeth og Margrethe i vogn. Ubr.   [    ] [    ]

              Medflg. portrett Dr. Margrethe. Horisontal bøy. Br. 1986. (K)

1022     10   Kongelig (DK). Familiebilde.  Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1023     12   Kongelig (DK). Kong Christian X. Svhv Lf. Ubrukt. (K)            [  12] [  12]

1024     10   Kongelig (DK). Kongefamilien med gæster. Ubrukt. (K)             [    ] [    ]

1025     15   Kongelig (DK). Kongen og Dronningen ombord paa "Dannebrog".      [    ] [    ]

              brog" Lf farver. Svak hjørnebrett øvre v.hjørne. Brukt 1951. (K)

1026     10   Kongelig (DK). Kronprins Frederik og Dronning Margrethe. Ubr.    [    ] [    ]

              Medflg. kongelig familiebilde, (svak) horis. brett. Ubr. (K)

1027     10   Kongelig (DK). Prinsene Frederik og Joachim. Svhv. Noe lim‑/     [    ] [    ]

              papirrest bakside. Litt påskrift, ikke postgått. (K)

1028     10   Kongelig (DK). Tronfølger Prinsesse Margrethe, Prins Henrik,     [    ] [    ]

              Prinsene Frederik og Joachim. Svhv. Noe lim/papirrest baks. (K)

1029     10   Kongelig (GB). 3 kort Dronning Elizabeth. Portrett, ut fra       [    ] [    ]

              Westminster Abbey og til hest. 2 kort litt nedklipt. Ubr. (K)

1030     10   Kongelig (GB). 3 kort. Prince Edward, Prince and Princess of     [    ] [    ]

              Wales. 2 kort anelse nedklipt. Ubrukte. (K)

1031     10   Kongelig (GB). Dronning Elizabeth til hest. Påskrift 1984. (K)   [    ] [    ]

1032     10   Kongelig (GB). Dronningmoren, Elizabeth II, Diana. Svak bøy      [    ] [    ]

              i en side. Ubrukt. (K)

1033     10   Kongelig (GB). Dronningmoren. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1034     10   Kongelig (GB). H.R.H. Duke of Edinburgh/prins Philip. Spesielt   [    ] [    ]

              trykk: "Gullskimrende", varierer etter lyset. Brukt 1987 (K)

1035     10   Kongelig (GB). Queen Elizabeth and Prince Philip. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1036     10   Kongelig (GB). The Royal Family. Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

1037     10   Kongelig (Italia). Regina Elena + 2 barn. Veldig "blasst"        [    ] [    ]

              bilde. Hj.‑slitasje. Til Bergen (tidlig 1900‑tall).  (K)

1038     10   Kongelig (Luxembourg). Prinseparet med prinsessen Marie          [    ] [    ]

              Astrid. Svhv Lf fotokort. 2‑bilders. Ubrukt.  (K)

1039     10   Kongelig (S). Den svenske kongefamilien ved Drottningholm        [    ] [    ]

              slott. Ubrukt, med litet stempel Solliden/slott baksiden.  (K)

1040     10   Kongelig (S). Gustaf VI Adolf. Svhv portrett. "Kvittering" for   [    ] [    ]

              mottatt gratulasjonskort/særst. Kungl. Slottet. Skrå brett.(K)

1041     10   Kongelig (S). Gustav V. Svhv/brunlig Lf. Brukt 1928. (K)         [    ] [    ]

1042     10   Kongelig (S). Kongefamilien på Öland. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

1043     10   Kongelig (S). Kongen og dronningen m/Victoria, Carl Philip       [    ] [    ]

              og Madeleine. "Bølgekant". Ubrukt. (K)

1044     10   Kongelig (S). Kongen og dronningen. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

1045     10   Kongelig (S). Nasjonaldag på Skansen m/kongefamilien. Ubr. (K)   [    ] [    ]

1046     10   Kongelig (S). Oscar. Lf farver. Udelt adr.side. Meget svak       [  26] [  11]

              bøy/brett. Ubrukt.  (K)

1047     10   Kongelig (S). Prince & Princess Gustavus Adolphus of             [  10] [  10]

              Sweden & Norway. Svhv Lf ubrukt. (Engelsk kort). (K)

1048     10   Kongelig (S). Prins Wilhelm av Sverige (1884‑1965). Udelt        [    ] [    ]

              adresseside, men påskrift begge sider. Brukt i Norge 1905. (K)

1049     10   Kongelig (S). Prinsessen Margaret og Prins Gustav Adolv.         [  10] [  10]

              Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt 1905. Frim. (pent) fjernet. (K)

1050     10   Kongelig (S). Storkyrkan, Kong Carl XVI Gustaf og Dronning       [    ] [    ]

              Silvia. Svak hjørneslitasje. Brukt 1976. (K)

1051     10   Kongelig (S). Vår Kronprinsessa med Prins Bertil. Svhv Lf.       [    ] [    ]

              Ubrukt. Axel Eliassons Konstförlag Stockholm 1912. (K)

1052     10   Kongelig (Spania). Kong Juan Carlos. 1 tegnest.hull. Brukt. (K)  [    ] [    ]

1053     30   Kongelig (Spania). Spanske kongen og prinsesse Ena. Fra GB       [    ] [    ]

              Hendon 25/6‑1906 til Norge. Fint Skien Tur 1‑stempel 28/6! (K)

1054     10   Kongelig (Ty). Div. ukjente personer. Svhv Lf ubrukt.            [  10] [  10]

              Svak bøy. Berlinprodusert kort 1910 ?  (K)

1055     20   Kongelig. Bryllupsbilde Prinsesse Ragnhild og Erling Lorenzen,   [  26] [  22]

              15.5.1953. Kongen og brudeparet. Svhv ubrukt.  (K)

1056     12   Kongelig. Den norske Kongefamilie. Svhv Lf. Brukt 1906. (K)      [  12] [  12]

1057     50   Kongelig. Det engelske kongeparets ankomst til Kristiania i      [    ] [    ]

              1908. Svhv Lf. Fin stand. Brukt 15.8.08. (K)

1058     15   Kongelig. Fire generasjoner i Norge. Svhv. Ubrukt. (K)           [  12] [  12]

1059     50   Kongelig. Kong Haakon den VII Kroning i Trondhjems Domkirke.     [    ] [    ]

              Brukt 1907. Tynn papirremse i høyre bakkant. H.Werner Tr.h. (K)

1060     35   Kongelig. Kong Haakon VII i admiralsunif. Svhv. Brukt 1908. (K)  [  43] [  39]

1061     30   Kongelig. Kong Haakon VII. Svhv. En hjørnebrett. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1062     25   Kongelig. Kong Haakon, Dronning Maud og Kronprins Olav.          [  20] [  20]

              Svhv Lf. Brukt, stempel Chr.A.‑Bergen/E 15 XI 05. (K)

1063     40   Kongelig. Kong Haakon. Svhv. Foto Rude. Abels kunstforlag.       [    ] [    ]

              Ubrukt. (K)

1064     40   Kongelig. Kongen paa Agetur. Svhv/Lf. Br. 1908/frim. ødelagt (K) [    ] [    ]

1065     20   Kongelig. Kongen paa Ski. Skrift på for‑ og baksiden.            [  25] [  20]

              Svhv Lf. Brukt 1906. (K)

1066     30   Kongelig. Kronprins Olav. Svhv (brunlig) Lf. Foto Rude. Brukt    [    ] [    ]

              1946, med NK 346 Kronprins Olav 15+10ø. (K)

1067     35   Kongelig. Kronprins Olav. Svhv Lf. Kroningsreisen. I Victoria    [  28] [  28]

              Hotels have, Lillehammer. Brukt 1906. (K)

1068     20   Kongelig. Kronprinsesse Märtha. Lf svhv Rude foto. Ubrukt. (K)   [  21] [  21]

1069     15   Kongelig. Kronprinsfamilien. Brukt 1985. (K)                     [    ] [    ]

1070     15   Kongelig. Norges Kronprinspar i Oslo. Svhv Lf. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1071     25   Kongelig. Prins Harald. Svhv. Brukt 1947. Oppi 172. (K)          [  36] [  28]

1072     20   Kongelig. Prinsesse Astrid. Svhv. Brukt 1947 (m/NK 361). (K)     [  16] [  16]

1073     25   Kunst. Benny Berg‑Nilssen. "Ungene våre" (1944). Ubrukt.         [    ] [    ]

              Oppi 2121/6. (K)

1074     10   Kunst. Carl Larsson. 2 barn inne. Liten papir‑/limrest           [    ] [    ]

              på baksiden. Ubrukt. (K)

1075     10   Kunst. Carl Larsson. Dame/gutt inne. Liten papir‑/limrest        [    ] [    ]

              på baksiden. Ubrukt. (K)

1076     10   Kunst. Carl Larsson. Gutt ute i haven. Liten papir‑/limrest      [    ] [    ]

              på baksiden. Ubrukt. (K)

1077     15   Kunst. Edv. Munch. Stoffveksl.motiv 1896 og Metabolism 1896.     [  45] [  28]

              Brukt 2003 (med NK 1502, 5,50 Helsevesen), "pent" mask.st. (K)

1078     15   Kunst. Tiger fanger dyr. Intarsio, museum Roma. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1079     20   Kunstnerkort. Cléo de Mérode. Fransk danser. Svhv Lf. Udelt      [    ] [    ]

              adresseside. Brukt 1902 (i Norge, Kristiania til Horten). (K)

1080     20   Kunstnerkort. Egil Torin Næsheim. "Eventyrnatten". Br. 1993. (K) [  50] [  33]

1081     15   Kunstnerkort. Jenny Nyström. 2 koner med katt. Nytrykk. Brukt    [  15] [  15]

              som påskekort i Sverige (1960‑tall ?). (K)

1082     20   Kunstnerkort. Milly Heegaard (1941). Blomsteroppsats. Brukt      [  90] [  77]

              1944. Schw.st. litt svakt Søre Herefoss (grad 6, nettkopi). (K)

1083     20   Kunstnerkort. Milly Heegaard. Dame m/barn og dikt av Vinje:      [  55] [  20]

              "Du turkad' taarer av mit kinn...". S. M nr.165. B&R. Ubr. (K)

1084     75   Kunstnerkort. Th. Kittelsen. "Jetten på Dovrefjell". Lf. Brukt   [ 120] [  75]

              1949 til USA (m/NK 381, TMS 93/Julepost). Mittet 602. (K)

1085     20   Kunstnerkort. Trygve M. Davidsen. Gård/snø/mann/barn. Ubr.(K)    [    ] [    ]

1086     15   Lapper. En hilsen fra Lappland. Finsk kort. Ubrukt. (K)          [  40] [  15]

1087     15   Lapper. Med reinsdyr. Finsk kort. Ubrukt. (K)                    [  40] [  15]

1088     15   Maleri. "Angst" 1894. Edvard Munch. Svak hj.‑slit. Ubrukt. (K)   [  40] [  15]

1089     30   Maleri. "Bondepige". Axel Ender Lf farver. Brukt, Schw.stmp.     [  30] [  30]

              Fiksdal 1911. H. Abel nr. 814.  (K)

1090     10   Maleri. "En Husmannsplass", utsnitt. Diriks. Brukt 1987. (K)     [    ] [    ]

1091     10   Maleri. "En husmannsplass". Diriks. Brukt 1988. Ørliten brett    [    ] [    ]

              i 1 hjørne. Eier: Trøndelag Kunstgalleri. (K)

1092     10   Maleri. "Fra Finnmarksvidda" 1861. P. Balke. Brukt 1987. (K)     [  45] [  10]

1093     15   Maleri. "Frokost i det grønne". Eduard Manet. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1094     10   Maleri. "Gate i Kragerø" 1882. Fritz Thaulow. Brukt 1984. (K)    [    ] [    ]

1095     10   Maleri. "Himmelbåten". Kaare Espolin Johnson. Noen lim‑ og       [  45] [  10]

              papirrester baksiden. Ubrukt. (K)

1096     15   Maleri. "Husandakt". A. Tidemand 1849. (Farver). Ubrukt. (K)     [  50] [  50]

1097     10   Maleri. "Kajakfanger ved Godhavn". Jakob Danielsen. Dobbelt‑     [    ] [    ]

              kort. For "Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn". (K)

1098     10   Maleri. "Marken i Lillehammer" 1906, utsnitt. Lars Jorde.        [  40] [  10]

              Brukt 1997. (K)

1099     10   Maleri. "Moonrise at the Seaside". Caspar D. Friedrich. Ubr. (K) [    ] [    ]

1100     10   Maleri. "Røros Kirke, sommernatt" 1904, utsnitt. H. Sohlberg.    [  20] [  16]

              Påskrift 1989, ikke postgått. (K)

1101     12   Maleri. "Slaget i Køge Bugt 1677". Paul Sinding. Påskrift,       [  20] [  14]

              ikke postgått. (K)

1102     10   Maleri. "Till en liten vira" 1901. Carl Larsson. Br. 1977 (K)    [    ] [    ]

1103     10   Maleri. "Ved øvre Sjodalsvann" 1861, utsn. P. Balke. Br.1987 (K) [  20] [  10]

1104     10   Maleri. "Vinternatt i Rondane" 1901, utsnitt. H. Sohlberg,       [  40] [  18]

              Svak brett. Brukt 1987. (K)

1105     10   Maleri. R/S "Nordland" redder 19 mann ved Værøyd i Lofoten       [  50] [  50]

              1919. Svhv, maleri eller tegning? Litt "slitt". Ubr. (K)

1106     10   Marine. 5 forskj. engelske admiraler. Eldre svhv, ubrukte. (K)   [    ] [    ]

1107     10   Marine. Fleet of Battleships Manauring. Engelske? Lf farver      [    ] [    ]

              (kolorert?). Vertikal brett. Brukt i GB 1907. (K)

1108     10   Marine. Skruvlinjeskeppet "Stockholm" (1857). Modell, ubr. (K)   [    ] [    ]

1109     15   Nasjonaldrakter. Svenske fra ca. 1900. Nytrykk. Brukt 1983. (K)  [    ] [    ]

1110     20   Nyttårskort. Gutt som postmann, bikkje biter. Lf. Erling         [  16] [  16]

              Nieyen ‑44‑. Norsk Arbeide. Ubrukt. (K)

1111     15   Nyttårskort. Lot 12 kort. 10 = Lf. 1 = "omslag" med innlegg      [  18] [  17]

              (brukt 1927). Flere i slitt/litt dårlig stand. Netteks.: (W)

1112     15   Patriot. Bjørnson. "Du er vort ‑ du er Fremtidens Land. Opp‑     [  40] [  15]

              trykk av eldre kort. Ubrukt. (K)

1113     15   Patriot. Båten "Sønner av Norge", folk, flagg (tegnet). Lf       [  22] [  17]

              farver. Hjørneslitasje, svak hjørnebrett. Brukt 1917. (K)

1114     12   Patriot. Christian Fredrik aflægger ed. Svhv Lf. Brukt 1905. (K) [  12] [  12]

1115     25   Patriot. Den 7. juni 1905. Mange folk i gatene, ukjent sted.     [  25] [  25]

              Svhv Lf. UPU‑kort. Påskrift (blyant), ikke postgått. (K)

1116     35   Patriot. Fra Neutralitetsvernet. Jeg vil værge mit land!         [  46] [  39]

              Liten dampbåt m/norsk flagg (tegning) Lf farver. Eneret For‑

              svarsforeningen. Kølbelske Tryk. Brukt 22.12.1915. (K)

1117     35   Patriot. Fra Neutralitetsvernet. Jeg vil værge mit land! 2       [  46] [  35]

              menn speider ut over sjøen (tegning) Lf farver. Eneret For‑

              svarsforeningen. Kølbelske Tryk. Brukt 22.12.1915. (K)

1118     20   Patriot. Jakten på det norske. Historisk Instiututt, Universi‑   [  36] [  20]

              tetet i Oslo/Norsk Folkemuseum. Ubrukt. (K)

1119     10   Patriot. Norsk flagg, m/Kong Haakon og Dr. Maud i "rammer" +     [  12] [  10]

              krone. Kopi av kort fra 1905, brukt 2007. Svak bøy. (K)

1120     10   Patriot. Norsk flagg. Eldre Oppikort. Påskrift 1918. (K)         [  12] [  11]

1121     10   Patriot. Riksforsamlingen på Eidsvold 1814. Maleri, Lf farver.   [  12] [  11]

              Påskrift, ikke postgått.  (K)

1122     15   Patriot. Stortingspresid. Carl Berner. Svhv Lf. Ubrukt. (K)      [  15] [  15]

1123     15   Personer. Astrid Lindgren fyller 90 år. Pippi Langstrømpe,       [  60] [  15]

              gratulasjonskort. Ubrukt. (K)

1124     10   Personer. Bjørnstjerne Bjørnson. M/2 stk. Bjørnson 1,75/918,     [  60] [  16]

              særstmp. Aulestad/2620/Follebu 24.6.95. Svak hjørnebrett. (K)

1125     15   Personer. Carl Berner. Svhv Lf ubrukt.  (K)                      [  15] [  15]

1126     10   Personer. Chr. Michelsen. Svhv Lf ubr. Eneber. Mittet 1905. (K)  [  10] [  10]

1127     15   Personer. Lövland, Udenrigsminister. Svhv Lf. Kgl. Hoffot.       [  15] [  15]

              L. Szacinskis forlag eneber. 1905. Påskrift, ikke postgått. (K)

1128     15   Personer. Niels Henrik Abel. Svhv Lf. Udelt adr.side. Påskrift   [  15] [  15]

              forside: "Erindring fra Abelsfesten. Kristiania 1902". (K)

1129    250   Personer. Tenzing Norgay. Nepalsk sherpa. Sammen m/Edmund        [    ] [    ]

              Hillary første på toppen av Mount Everest 29.5.1953, forøvrig

              på hans fødselsdag. To tape‑spor på forsiden. Påskrift bak, (K)

1130     10   Personer. Tordenskjold. Maleri av B. Denner 1719. Ubrukt.  (K)   [  10] [  10]

1131     12   Politikere. Anne Enger Lahnstein. Litt "slitt". Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1132     12   Politikere. Carl I. Hagen. Ubrukt. (K)                           [    ] [    ]

1133     12   Politikere. Kjell Magne Bondevik. Ubrukt. (K)                    [  20] [  12]

1134     10   Politikere. Venstre. Tegnet kort med Lars Sponheim, Anne         [  50] [  10]

              Margrethe Larsen og Dag Vige i båt. Brukt 1997. (K)

1135     10   Rederi. Fred Olsen. Ukjent båt. Svhv Lf,. Ubrukt. (K)            [  15] [  10]

1136     10   Rederi. North German Lloyd. 3‑bilders "Life on board". Ubr. (K)  [    ] [    ]

1137     15   Rederi. Salten Dampsk.selskab. 5 båter: "Børtind", "Steigtind",  [  45] [  15]

              "Helgelandsekspressen", "Øykongen", "Øydronningen". Ubr. (K)

1138     15   Reklame. Aria Media. Søker medarbeider. Svhv. Ubrukt. (K)        [  50] [  17]

1139     15   Reklame. Bil. Ford KA. Spesielt kort ("dobbelt"). Panseret       [    ] [    ]

              kan åpnes, kommer frem skrift under. (K)

1140     10   Reklame. Bil. Mazda Demio. "Minibilde" av bilen. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1141     10   Reklame. Bil. Mazda Demio. Ubrukt.  (K)                          [    ] [    ]

1142     10   Reklame. Bil. Mazda Demio. Ubrukt. (K)                           [    ] [    ]

1143     10   Reklame. Bil. Mercedes‑Benz. "Jingle Benz". Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1144     10   Reklame. Bil. Mini. Ubrukt.  (K)                                 [  26] [  10]

1145     10   Reklame. Bil. Toyota Rav4. Medflg. Cubakort m/bil. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1146     20   Reklame. Diverse. Dameundertøy, 6 kort. Eks. på Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1147     12   Reklame. Freia, Smil sjokolade. M/håndballjente. Br. 1998. (K)   [    ] [    ]

1148     20   Reklame. Fyffes bananer. Eldre brannbil med stige, med brann‑    [  56] [  55]

              folk som spiser banan. Lf farver. Ubrukt, ukjent utgiver. (K)

1149     15   Reklame. Fyffes bananer. Skoleklasse med bananer. Ubrukt. (K)    [  56] [  55]

1150     10   Reklame. Gold Flake cigaretter. Med seilskute. Ubrukt.           [    ] [    ]

              Utgiver Gamledagers Postkort. (K)

1151     10   Reklame. Golf GL. Konkurransekort/P4. 21x15 cm. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1152     20   Reklame. H & M. 6 kort, damer i undertøy. Eks.: Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1153     20   Reklame. H & M. 7 kort, damer i undertøy. Eks.: Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1154     10   Reklame. Hit awards 2001. Påmeld.kort, m/scooter. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1155     12   Reklame. Hjem‑Is bilen, som julekort. Br. 1997. Svak hj.br. (K)  [    ] [    ]

1156     10   Reklame. Lofoten gaver og brukskunst. 15x21 cm. Br.1999. (K)     [  50] [  10]

1157     10   Reklame. Nescafé. Ubrukt. (K)                                    [    ] [    ]

1158     10   Reklame. Nescafé. Ubrukt. (K)                                    [    ] [    ]

1159     10   Reklame. Norwegian Air. Med 2‑dekker buss. Ubrukt. (K)           [  40] [  10]

1160     10   Reklame. Norwegian Air. Med bil "leiebil". Ubrukt. (K)           [  40] [  10]

1161     10   Reklame. Norwegian Air. Med bil "parkering". Ubrukt. (K)         [  40] [  10]

1162     10   Reklame. Norwegian Air. Med Scooter/"Roma". Ubrukt. (K)          [  40] [  10]

1163     12   Reklame. Playboy. Div. småbilder. Nederlandsk? Ubr. Nettb. (W)   [    ] [    ]

1164     10   Reklame. Renault Mégane. Invitasjon visning. 21x15 cm. Ubr. (K)  [    ] [    ]

1165     10   Reklame. Rustkontroll. Tuff‑Kote Dinol.  (K)                     [    ] [    ]

1166     10   Reklame. Sommerkino. Dame/vannski/hai. Ubrukt.  (K)              [    ] [    ]

1167     10   Reklame. VW Polo. Invitasjon presentasjon. Med utstanset hull    [    ] [    ]

              diam. 2 cm i førervinduet. Kortet 21x15 cm. Brukt 1999. (K)

1168     10   Religiøst. 3 vismenn/kameler. Munn/fotmalende. Br. 1976.  (K)    [    ] [    ]

1169     10   Religiøst. 5 kort m/reliøse motiver etc. Altertavle Föllinge,    [    ] [    ]

              malerier, svhv m/"tekst" etc. Flere svenske. Nettbilde. (K)

1170     10   Religiøst. 5 kort m/reliøse motiver etc. Hellige St. Olof fra    [  19] [  14]

              Nidaros i svensk kirke m.v.. Div. Noen svenske. Nettbilde. (K)

1171     10   Religiøst. Oss er en evig Frelser født... Brukt 1996. (K)        [    ] [    ]

1172     15   Religiøst. Sakarja 9.9. Se din Konge kommer til deg. Br.1988 (K) [    ] [    ]

1173     10   Religiøst. Som julekort. Brukt 1976.  (K)                        [    ] [    ]

1174     10   Religiøst. Som julekort. Brukt 1979. (K)                         [    ] [    ]

1175     10   Religiøst. Som julekort. Brukt 1981.  (K)                        [    ] [    ]

1176     10   Religiøst. Som julekort. Brukt 1981. (K)                         [    ] [    ]

1177     10   Romantisk. 2 kort Svhv Lf, brukte. Jente (1906). Dame/mann,      [    ] [    ]

              kant‑/hjørneslitasje (1909). Begge med 5ø grønn Posthorn. (K)

1178     10   Romantisk. Dame ved vannkant. Lf farver. Udelt adresseside.      [    ] [    ]

              Brukt 1905. (K)

1179     10   Romantisk. Dame/mann i stue. Delvis kolorert. Udelt adresse‑     [    ] [    ]

              side. Litt hjørne‑/kantslitasje. (K)

1180     10   Romantisk. Dame/mann på benk. Lf Farver. Udelt adresseside.      [    ] [    ]

              Påskrift, ikke postgått.  (K)

1181     10   Romantisk. Dame/mann på benk. Svhv (med noen "gull"‑             [    ] [    ]

              streker). Lf. Udelt adresseside. Brukt 1903 (?).  (K)

1182     10   Romantisk. Dame/mann. "There is something about you I like".     [    ] [    ]

              Lf farver. Påskrift, ikke postgått. Litt hjørne‑/kantslit. (K)

1183     10   Romantisk. Mann bærer dame i land fra båt. Eldre UPU‑kort,       [    ] [    ]

              LF delvis farver. Delt adr.side. Påskrift, ikke postgått. (K)

1184     10   Romantisk. Matros og dame ved båt. Lf. Påskrift 1911, ikke       [    ] [    ]

              postgått. Litt avrevet nedre h. hjørne.  (K)

1185     10   Romantisk. Pent kledd dame. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt       [    ] [    ]

              1905. Medflg. dame/mann svhv Lf, frim. etc. fjernet. (K)

1186     15   Samer. Barn, med sin beste venn. Brukt 1985. (K)                 [  68] [  15]

1187     15   Samer. Familie, i det grønne. Ubrukt. (K)                        [  68] [  50]

1188     15   Samer. I elvebåt. Brukt 1980. (K)                                [  45] [  15]

1189     15   Samer. Med reinsdyr. Finsk kort. Brukt 1985 (m/Afa 974). (K)     [  68] [  50]

1190     20   Samer. Samepike banker Sennagress. Ubrukt. (K)                   [ 110] [  20]

1191     15   Samer. Samepiker, Kvenangsfjellet. Brukt 1980. (K)               [    ] [    ]

1192     20   Samer. Samer med gamle redskaper. Svensk kort. Ubrukt. (K)       [  78] [  77]

1193     15   Samer. Silhuetter (farver), på dobbeltkort. Tegnet av Sigri M.   [  68] [  66]

              Riise. Til inntekt for Nord‑Norges Åndssvakehjem. Br. 1966. (K)

1194     15   Skuespill. Gamle Heidelberg. Ukjente skuespillere. Svhv Lf.      [    ] [    ]

              Udelt adr.side. Påskrift 1905 + (ustemplet?) flekkete frim. (K)

1195     15   Skuespill. Peer Gynt. Henrik Klaussen og Sofie Parelius.         [    ] [    ]

              Svhv Lf. Udelt adresseside. Liten hjørnebrett. Brukt 1903. (K)

1196     12   Skulptur. Mariafigur fra 1200‑tallet, Bergen Museum. Svhv        [  15] [  12]

              Lf (svak bruntonet?). Brevkort trykt i England. Ubrukt. (K)

1197     15   Skulptur. Reinsbukken på Malmplassen, Røros. Ubrukt. (K)         [  15] [  15]

1198     40   Sport. Joh. Gröttumsbraaten, Holenkolrendene. Svhv Lf. Litt      [  66] [  40]

              skjoldet/bulket (fuktpåvirket?). Brukt 1924. (K)

1199     12   Sporvogn. København. Fra 1930‑tall, foto ca. 1955. Ubrukt. (K)   [  12] [  12]

1200     10   Sporvogn. København. Leddvogn nr. 900 fra 1968. Ubrukt. (K)      [  12] [  12]

1201     12   Sporvogn. Odense Motorvogn nr. 7 (1911). Ubrukt. (K)             [  12] [  12]

1202     12   Sporvogn. Trondheim. Motorvogn 6 fra 1942. Overlevde den         [  12] [  12]

              store sporveisbrannen i i 1956. Bilde 2.6.1988. Ubrukt. (K)

1203     12   Sporvogn. Trondheim. Nr. 5/Tilh. 55. Graakalbanen 1966. Ubr. (K) [  16] [  14]

1204     12   Sporvogn. Trondheim. Vogn 7 (1984) v/Herlofsonløypa. Ubr. (K)    [  12] [  12]

1205     12   Sporvogn. Århus Motorvogn nr. 1. Ubrukt. (K)                     [  12] [  12]

1206     10   Statue. Friedrich der grosse. Svhv Lf. Ubrukt. (K)               [  12] [  10]

1207     15   T‑bane. Blomstertoget på Holmenkollbanen. Ubrukt.  (K)           [  16] [  16]

1208     10   T‑Bane. Lot 3 kort. Med Trevogn bygget til OL Oslo 1952, 1300‑   [  36] [  14]

              tog, tog på Frøen stasjon. (+ kort m/bretter). Ubrukte. (K)

1209     15   Tegneserie. Billy. "Humor er det beste forsvar". Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1210     10   Tegneserie. Billy. Med Frøken Fryd. Ubrukt. (K)                  [  60] [  10]

1211     15   Tegneserie. Billy. Utmarsj. "Stinkogram". Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

1212     15   Tegneserie. Donald Duck. Kopi av 1 side i bladet. Ubrukt. (K)    [  20] [  15]

1213     20   Tegneserie. Garfield/Pusur. Med finsk "blokk" våpen 0,10 +       [    ] [    ]

              0,10 + 0,30 + 0,90 + 1,10 m (på nettbilde). (K)

1214     15   Tegneserie. Mikke Mus. Sparker fotball. (K)                      [  22] [  15]

1215     15   Tegneserie. Mikke Mus. Spiller baseball. (K)                     [  22] [  15]

1216     10   Tog (S). "Rapidloket". 3 000 Hk, 150 km/t. "Bølgekant". Ubr. (K) [  12] [  10]

1217     10   Tog (S). Ostexpressen. Skara Järnv.museum har kjørt siden        [  12] [  10]

              1970. Loket bygd av Motala V. 1937. Ubrukt. (K)

1218     10   Tog. "Caroline". På Jernbanemuseet, Hamar. Svhv. Ubrukt. (K)     [  12] [  10]

1219     12   Tog. 2 damplok på "Tertitten" museumsbane. Ubrukt. (K)           [  12] [  12]

1220     15   Tog. Kolsåsbanen, C‑vogn. Ubrukt. (K)                            [  20] [  15]

1221     20   Tog. Krøderbanens damplok. 21b nr. 225. Ubr., div. info. (K)     [  20] [  20]

1222     15   Tog. Motorvognsett type 68 i Pt 509 i Drammen 11.9.1971.         [    ] [    ]

              Motorvogn og styrevogn er malt i prøvedesign. Ubrukt. (K)

1223     20   Tog. Motorvognsett type 69D. Prøvetur Disenå 13.6.83. Ubr. (K)   [  26] [  22]

1224     10   Tog. Nordlandsbanens nattog, Ht 455. Med 2 Di3, ved Dalselv      [  45] [  17]

              syd for Mo i Rana 17.8.1979. Ubrukt. (K)

1225     12   Tog. NSB Damplok  7a nr. 11. M/godstog, Morud 1990. Ubr. (K)     [    ] [    ]

1226     15   Tog. NSB Damplok 16a nr. 27 (bygd USA 1889). Svhv kort           [    ] [    ]

              fra 1981. Norsk Jernbaneklubb. Med div. info. Ubrukt. (K)

1227     10   Tog. NSB Damplok 18c nr. 134 (1901). Ut fra Dokka st.            [  30] [  11]

              27.3.1967 med persontog. Svhv ubrukt. (K)

1228     15   Tog. NSB Damplok 18c nr. 255 (1913). Grong st. 1969. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1229     15   Tog. NSB Damplok 20b nr. 268 (1914). Kr.s.S 1953. Svhv ubr.(K)   [  16] [  15]

1230     15   Tog. NSB Damplok 21a nr. 183 og 32a med Pt 1808 til Nesttun/     [  16] [  15]

              Trengereid. Bergen st.1953. Svhv, fra 1983. Ubrukt. (K)

1231     20   Tog. NSB Damplok 21b nr. 225. Krøderen st., museumsb. (K)        [  26] [  20]

1232     15   Tog. NSB Damplok 23a nr. 454. Trondheim 1968. Ubrukt. (K)        [  15] [  15]

1233     15   Tog. NSB Damplok 25a nr. 227. Svhv. Hamar 1968. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1234     12   Tog. NSB Damplok 25a nr. 238. Kristiansand st. 1953. Svhv.       [  12] [  12]

              Ubrukt. Kort Norsk Jernbaneklubb fra 1989. (K)

1235     15   Tog. NSB Damplok 26a nr. 216. Røros 1961. Svhv. Ubr. (K)         [    ] [    ]

1236     15   Tog. NSB Damplok 26b nr. 230 i tog 301, Hamar 1963. Ubr. (K)     [  15] [  15]

1237     20   Tog. NSB Damplok 26c nr. 411 (bygget 1922) med veterantog        [    ] [    ]

              på Hamar stasjon 10.7.1988. Ubrukt. (K)

1238     15   Tog. NSB Damplok 26c nr. 433 på Flisa st. 1964. Svhv. Ubrukt.    [    ] [    ]

              Kort Norsk Jernbaneklubb fra 1989. (K)

1239     15   Tog. NSB Damplok 26c nr. 436 på Åndalsnes stasjon 1956.          [  15] [  15]

              Byget av Hamar Jernstøberi 1923. Svhv fra 1987. Ubrukt. (K)

1240     20   Tog. NSB Damplok 30a nr. 271. Lillestrøm 1990. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1241     15   Tog. NSB Damplok 30a nr. 317. Pt 455 v/Hell 1953. Svhv ubr.(K)   [  75] [  15]

1242     15   Tog. NSB Damplok 30b m/Pt 352 v/Bjorli 1956. Svhv ubr.(K)        [    ] [    ]

1243     15   Tog. NSB Damplok 30b nr. 362. Grasbekken hlp. 1968. Ubr. (K)     [    ] [    ]

1244     15   Tog. NSB Damplok 30b nr. 366. Mellom Stavanger‑Hillevåg          [  15] [  15]

              1956. Hamar Jernstøberi 1921. Svhv kort fra 1984. Ubrukt. (K)

1245     15   Tog. NSB Damplok 30c nr. 466, bygget 1938. Mellom Selsbakk‑      [  75] [  15]

              Melhus 1953. Svhv kort fra 1988. Ubrukt. (K)

1246     15   Tog. NSB Damplok 31b nr. 402, bygget 1921. Ut fra Bergen til     [    ] [    ]

              Voss 1953. Svhv kort fra 1983. Ubrukt. (K)

1247     15   Tog. NSB Damplok 31b nr. 429 med Ht 609 ved Haugastøl            [  15] [  15]

              1953. Svhv ubrukt. (K)

1248     12   Tog. NSB Damplok 31b nr. 452. Finse 1952. Svhv ubr. (K)          [  23] [  12]

1249     15   Tog. NSB Damplok 32a nr. 291 på Leangen 1958. Svhv ubr. (K)      [    ] [    ]

1250     12   Tog. NSB Damplok 33a nr. 321 v/Bergen 1953. Svhv ubrukt. (K)     [  12] [  12]

1251     15   Tog. NSB Damplok 39a nr. 166. Ål st. 1957. Svhv ubrukt. (K)      [  26] [  15]

1252     10   Tog. NSB Damplok 40 (1929). Lillestrøm st. 1951. Ubrukt. (K)     [  45] [  10]

1253     12   Tog. NSB Damplok 45a nr. 9. Svhv. v/Drammen 1953. Ubr. (K)       [    ] [    ]

1254     25   Tog. NSB Damplok 470 "Dovregubben". Svhv ubrukt. (K)             [    ] [    ]

1255     20   Tog. NSB Damplok 49c nr. 470 på Otta 1957. Svhv ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1256     15   Tog. NSB Diesellok Di 2.808 (MaK 1957). Dombås 1972. Ubr. (K)    [  20] [  15]

1257     20   Tog. NSB Diesellok Di 3.633 (1969). Kirkenær 17.6.88. Ubr. (K)   [  37] [  29]

1258     12   Tog. NSB Diesellok Di 3.633 m/Pt 284 ved Aurdal 1988. Ubr. (K)   [  30] [  12]

1259     20   Tog. NSB Diesellok Di 3.641. Raumabanen juni 1985. Ubr. (K)      [  35] [  20]

1260     20   Tog. NSB Diesellok Di 3.643 (Nohab 1958). Hamar 1966. Ubr. (K)   [  20] [  20]

1261     15   Tog. NSB Diesellok Di 5.867 i Bodø 25.9.1987. Ubrukt. (K)        [  32] [  17]

1262     20   Tog. NSB Dieselmotorvogn BM 87.03 Krøderen st.1988. Ubr.(K)      [    ] [    ]

1263     10   Tog. NSB El.lok  5.2039 med ekstratog mellom Myrdal‑Hallings‑    [  23] [  10]

              skeid på Bergensbanen 1.6.1980. Ubrukt. (K)

1264     20   Tog. NSB El.lok  9.2064 (1944). Myrdal st. 1963. Ubrukt. (K)     [  55] [  20]

1265     12   Tog. NSB El.lok 10.2518 (1931). Hamar 18.6.1971. Ubrukt. (K)     [  45] [  22]

1266     30   Tog. NSB El.lok 12.2115 (1953). Kiruna‑Narvik. I Narvik          [  70] [  44]

              24.7.1977. Tyskprodusert kort. Ubrukt. (K)

1267     20   Tog. NSB El.lok 13.2136, 11.2145 og 11.2081. 1964. Ubrukt. (K)   [  38] [  22]

1268     20   Tog. NSB El.lok 13.2157 (1965). Lodalen Oslo 1983. Ubrukt. (K)   [  20] [  20]

1269     12   Tog. NSB El.lok 14.2164. Lillehammer 17.4.1972. Svhv. Ubrukt,    [  28] [  12]

              med noen lim‑/papirrester på baksiden. (K)

1270     20   Tog. NSB El.lok 14.2165 (1968). Oslo S. 1983. Ubrukt. (K)        [  55] [  20]

1271     25   Tog. NSB El.lok 15.2196 på Narvik havn 23.6.1982.                [    ] [    ]

              bygget av ASEA og Thune 1967. Ubrukt. (K)

1272     20   Tog. NSB El.lok 16.2203. Oslo S. 1983. Ubrukt. (K)               [    ] [    ]

1273     20   Tog. NSB El.lok 17.2225 (1981).Trondheim‑Stavne 1985.Ubr. (K)    [  20] [  20]

1274     20   Tog. NSB El.lok 17.2225. Trondheim‑Stavne 1985. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1275     15   Tog. NSB Motorvogn BM 64.06(1934) Nesheim st.1973.Ubr. (K)       [  52] [  17]

1276     15   Tog. NSB Motorvogn BM 86F.25. Neslandsvatn 1986. Ubr. (K)        [  38] [  15]

1277     10   Tog. NSB Motorvogn BM 91.01 (Strømmen 1955), tog 593.            [    ] [    ]

              Kjerre stasjon Numedalsbanen januar 1986. Ubrukt. (K)

1278     15   Tog. Oslo Sporveier. T2000 Metro Car. ABB/AEG. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1279     25   Tog. Rjukanbanen 14, tidligere NSB El 1.2001 på Rjukan 1978.     [    ] [    ]

              Per Kure/Thune 1922. B'B', 690 kW, Vmax 70 km/t. Ubrukt. (K)

1280     15   Tog. Thamshavnbanen, m/lok nr. 8 (1917), Løkken. Br. 1992. (K)   [    ] [    ]

1281     20   Toppløs. 6 kort, noen m/diverse motiv. Alle på nettbilde. (W)    [    ] [    ]

1282     25   Toppløs/lettkledde. Lot 9 kort, div motiv. Eks. nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1283     10   Trikk. Lisboa. Elevador da Glória. Bbrukt 1999.  (K)             [    ] [    ]

1284     10   Trikk. Oslo Sporveier. "Ta denne trikken gratis" (= dette        [    ] [    ]

              kortet). Oppfordring om å betale på trikkene. Ubrukt. (K)

1285     15   Troll. Fjelltrollet. Brukt 1988. (K)                             [    ] [    ]

 

AVGIFTSMERKER ETC                       

1286     10   Grønn etikett "For lite porto + avgift...". Bl. 70. Ikke påført  [  16] [  10]

              noe beløp. Stmpl. Tønsberg A PT 2.3.98. På klipp m/frimerke. (W)

 

MEDALJER/POLETTER                       

1287    175   Militært marsjmerke (1915‑37) "Værg dit land" ca. 27x37 mm.      [    ] [    ]

              Emalje/Sølv AF 925 S. Festenålen på baksiden mangler. (K)

1288     80   Militært skyttermerke (versjon 1924?) bronse. Tostrup, Oslo.     [  90] [  80]

              Bruttomål: 47 25 mm. (K)

 

BLADER/HEFTER                           

1289     20   Arbeider‑Magasinet nr. 31, 5.8.1933. 1 løs side, noe "slitt".    [    ] [    ]

              Liten avrevet bit nederst på forsiden. Noen eks. nettsiden. (W)

1290     25   Fritt Norge. 48 sider, utgitt av Forsvarets Forum. Krigs‑        [  30] [  25]

              historie, mange bilder, også farver. Eks. nettside. (W)

1291     25   Mao Tse‑Tung. 2 små hefter: Serve the People + div. på engelsk,  [    ] [    ]

              og Mot Liberalismen, norsk. Peking 1967. Forsider på nett. (W)

 

BILDER/TEGNINGER                        

1292     10   Båt "Blenheim", Fred Olsen. Svhv foto 14 x 9 cm. (K)             [    ] [    ]

1293     10   Reklame. "Linjeflyg". Småfly SE‑IRX. Kort med blank baks. (K)    [    ] [    ]

 

FOTOGRAFIER                             

1294     10   8 svhv. foto 9x6 cm ("Turistbilder"). Haakon+Olav Honnørbrygge   [  30] [  10]

              og Rådhus, Tyin Høifj.hot., Hvalross, Svalbard/Krossfjorden

              etc. Noen m/lim‑/papirrester. Alle på nettbilde. (K)

1295     10   Båt "Engebret Soot". Svhv foto 13x9 cm. (K)                      [    ] [    ]

1296     12   Båt. "Ilmatar", 1964. Til opphugging 2012. Svhv. foto (ikke      [    ] [    ]

              postkort) 15 x 10 cm. Farver (litt blasse). (K)

1297     20   Båt. "Kong Oscar II". Svhv foto 15x10 cm. (Ikke postkort). (K)   [  23] [  22]

1298     12   Båt. "Stavangerfjord". Svhv. foto (ikke postkort) 15x10 cm. (K)  [    ] [    ]

1299     25   Båter. "Stella Polaris" og "Meteor" B.D.S. i Hammerfest havn.    [  25] [  25]

              Svhv. foto (ikke postkort) 15x10 cm. (K)

1300     10   Haugesund. Foto (12.12.2006?) 15x10 cm (ikke postkort). (K)      [    ] [    ]

1301     10   Havari. Ukjent båt og sted. Svhv foto 13x9 cm. (K)               [  75] [  66]

1302     20   Trondhjem. Parti fra Elven. Svhv foto/ikke postk. 15x10 cm.(K)   [  75] [  20]

 

BØKER                                    

1303     20   "Arabiske netter". Elskovseventyr fra "1001 natt". Innb. Brukt.  [    ] [    ]

1304     10   "Blant levende lik". Tre år i konsentrasjonsleir. Karl Riise.    [    ] [    ]

              12,5 x 19,5 cm. I dårlig stand, sidene delvis løsnet. Brukt.

1305     20   "Den røde sfinks". Alexandre Dumas. "Gull" øverst. Ulest ?       [    ] [    ]

1306     35   "Exercer‑Reglement for Infanteriet". 1871. Liten håndbok 10 x    [    ] [    ]

              15 cm. Brukt/litt slitasje utvendig, ellers forh.v. bra stand.

1307     20   "Garman & Worse". Alex. Kielland. "Gull" øverst. Pent brukt.     [    ] [    ]

1308     10   "Hvem Hva Hvor 1980". Brukt.                                     [    ] [    ]

1309     10   "Hvem Hva Hvor 1983". Brukt.                                     [    ] [    ]

1310     10   "Hvem Hva Hvor 1984". Brukt.                                     [    ] [    ]

1311     15   "Kjønslivet og dets Sygdomme". O. Olvik, Stord. 2. oplag 1917.   [    ] [    ]

              Innb. 13,5x19 cm. Meget slitt utvendig. Delvis lett fuktskadet.

1312     25   "Matlære". 1962. Omarbeidet for folke‑ og ungd.skolen. G. Akre   [    ] [    ]

              og Anne‑H. Eriksen. Innb. 12,5x19 cm. M/plansjer. Fin stand.

1313     20   "Oliver Twist". Charles Dickens. "Gull" øverst. Ulest ?          [    ] [    ]

1314     15   "The Complete Works of William Shakespeare". Engelsk. Spring     [    ] [    ]

              Books. Ukjent trykkår, litt eldre? 15x21x7 cm. Ca. 1,2 kg.

1315     25   "Verdens nordligste lege". På Grønland. Aage Gilberg. Innb.      [    ] [    ]

              1943/1950 Tiden. Med mange fotografier. Brukt.

 

BROSJYRER/KATAL.                        

1316     15   15 stk. Postens Prislister (A5‑hefter). Pr. 1/1 og 1.4.2006.     [  50] [  15]

              1/1 1/4 1/10‑2007. 1/1 1/8‑08. 1/1‑09. 1/1‑2011 til 2017.

1317     12   Statens Velferdskontor for Handelsflåten. Innbydelse Sommerleir  [    ] [    ]

              for sjøfolk Gon/Larvik juli 1951. Folder m/innm.blankett. (K)

 

FRIMERKEKAT. ETC.                       

1318    400   Postal III 2021. Stempeloversikt, ny utgave. FAST PRIS,          [    ] [    ]

              fritt tilsendt, ikke noe tillegg for porto, gebyr e.l.

 

ALBUM, TOMME. BRUKTE                     

1319     70   Lt‑Perm. Utv. 24,5 x 27 cm, 4‑rings. Brune, "vatterte" permer    [ 157] [  70]

              (Optima?). Med 33 ark, hvert m/4 lommer ca. 18x12,5 cm. 1,1 kg.

 

INNSTIKKSBØKER BRUKTE                   

1320     35   Innstikksbok. Lt A4. Rød perm, 16 s. Svart kartong innvendig,    [    ] [    ]

              doble mellomark. 9 klare, hele striper. Fin stand.

1321     35   Innstikksbok. Lt A4. Svart perm, 16 s. Svart kartong inn‑        [    ] [    ]

              vendig, doble mellomark. 9 klare, hele striper. Fin stand.

1322     45   Innstikksbok. NF A4. Brun perm, 32 s. Hvit kartong innvendig,    [    ] [    ]

              midtdelt doble mellomark. 10 klare striper. Pent brukt.

 

MUSIKK                                  

1323     50   CD. 5 stk.: "Ole Ivars gull 2"/20 mel. bl.a. Kongen av Camp..,   [  50] [  50]

              Nei så tjukk.., Kjerringa..spille trekksp. Steinar Albrigtsen

              "Now & then"/19 mel., Connie Francis greatest"/16 m., James

              Last/12 m., Glen Miller/25 melodier.

1324     50   CD. Lasse Stefanz. 4 stk. "Vår kärlek är stark"/12 melodier,     [    ] [    ]

              "Truck Stop"/14 m., "Guldkorn vol. 2"/20 m., "I ett foto‑

              albun"/14 m. Melodioversikt på nettsiden. (W)

1325     60   CD. Lasse Stefanz. 5 stk. "Nere på Söder"/17 melodier, "Tic      [    ] [    ]

              Tac Toe"/15 m., "Greatest Hits" dobb./40 m., "70's"/12 m.,

              "Guldkorn Vol. 1"/20 m. 1 cover m/sprekk. Melodiovers. nett. (W)

 

ETIKETTER                                

1326     20   Etikett "Frimerkets Dag 1973" ca. 34x40 mm. Ark m/12 stk. ** (K) [    ] [    ]

 

DIVERSE                                 

1327     25   3 stk. Kassetter for planfilm, Linfhof 9x12. Hver med 2 stk.     [    ] [    ]

              utrekkbare "holdere". Brukte. 850 gram.

1328     20   Bompenger etc. 2000. 15 stk. Fjellinjen Oslo à 12,00. 2 Pigg‑    [ 200] [  20]

              dekkoblat Oslo. 20 stk. Motorvegfinans E‑18 Kjellstad/Lier

              à 15,‑. Med små stifthull. Netteksempler. (W)

1329     25   Diasrammer. 20 glass 5x5 cm + "maske" for sammenliming. Eldre.   [  30] [  25]

              I liten eske, Seuthefix, tysk. Ca. 280 g. (Vi har flere). (W)

1330     20   Film. Uåpnet eske med 10 stk. 4x5" (10,2x12,7 cm) Kodak Veri‑    [    ] [    ]

              color II Prof. film 4107. Brukstid til 6/1982. (Vi har flere).

1331     25   Mørkeromslyspære. Rød (for svart/hvit‑arbeider). Stor            [    ] [    ]

              "gammeldags" vanlig sokkel. Philips E27 PF712E. (Vi har flere).

1332    100   Nål. 40 år. Norsk Jern og Metall/LO? Emalje og gull(?). Diam.    [ 113] [ 100]

              ca. 12 mm (+ nål). Stempel "585" + "A/S Karat" på baksiden. (K)

1333     25   Polaroid 4x5 Land Film Holder. (For 4x5 inch/9x12 cm). Modell    [    ] [    ]

              545. Brukt. I noe "sliten" eske ca. 24x14x7 cm. Ca. 870 gram.

1334    115   Stjernetegn, Fiskene. Diameter 16 mm. Med ring oppe til kjede    [ 159] [ 115]

              e.l. Stempel 585 (gull?) + "T" i "skjold" på baksiden. (K)

1335     75   Tandberg Tape‑Slide Synchronizer 3. "Boks" m/teak overflate      [    ] [    ]

              og bunn, 22x13x7,5 cm. 230V, div. kontakter/utganger/

              tilkoblingsmuligheter. Ca. 1,3 kg. Meget fin stand. (W)

 

ROTELOTS/REALIS.                        

1336     10   Lot 17 postkort. Høyst forskjellige motiv/tema, inn‑ og          [    ] [    ]

              utland. Brukt/ubrukt, svarthvit og farver.

1337     10   Lot 9 stk. FFC/Jub.flyvn. etc. fra Sverige 1967‑80. 1=Lufthansa  [  11] [  10]

              8.4.80, øvr. SAS. 2 stk. 4.11.67 m/div. frank. (Har flere obj.)

1338     20   Lot ca. 18 postkort. Varier. motiv. Noen "Posten"‑kort, bl.a. m/ [    ] [    ]

              avbildede frimerker. Mest norske/svenske? Noen netteks. (W)

1339     20   Lot ca. 19 postkort. Varier. motiv. Noen "Posten"‑kort, bl.a.    [    ] [    ]

              m/avbildede frimerker. Mest norske/svenske? Julekort litt

              skadet med 2 bundne NKS‑merker 1951. Noen netteks. (W)

1340     20   Lot ca. 20 postkort. Varier. motiv. Noen "Posten"‑kort, bl.a.    [    ] [    ]

              m/avbildede frimerker. Fransk kort til Norge med 4‑kant

              T‑Stempel. Mest norske/svenske? Noen netteks. (W)

1341     20   Lot ca. 23 postkort. Varier. motiv. Noen "Posten"‑kort, bl.a. m/ [    ] [    ]

              avbildede frimerker. Mest norske/svenske? Noen netteks. (W)

1342     10   Lot klipp fra FFC, særst./noen ordin. 1970‑t. Ialt 36 merker.    [    ] [    ]

              Mest Sverige, litt DK, Grønl., N., Thail. Noen dubl. Eks.: (W)

1343     10   Lot. 3 brev: Sørgebrev 3ø/1915, m/77 II? 1910 m/innhold, 20ø V   [  13] [  13]

              (Skien 1941). Diverse klipp og løse merker, div. land. (W)

1344     10   Realisasjon. Ca. 25 postkort/bilder/fotos av båter og motiv      [  12] [  11]

              m/båttilknytning. Gamle/nyere. Noen svhv. Fleste bra stand.

1345     20   Rotelot. Div. n. merker (sett 518, 519 C), stempler, LP‑etik.,   [  21] [  21]

              svenske helsaker, danske + finske merker, div. n. P.horn/div.

              m/dårl. stemp., noen postk., bilder, Lp‑etiketter. Netteks. (W)

1346     25   Rotelot. Klipp/merker Norden, Zlatan, div., TMS. Postkort. Lim‑  [  25] [  25]

              løse/ust. n. krigsmerker, Solkors, Off.sak. Danske perfins. (W)